P O R A D Y - I T

Ładowanie

[MySQL] Co zrobić z błędem „Error caused by sql_mode=only_full_group_by”

Jeśli dokonaliście aktualizacji MySQL-a do wersji 5.7.5+ i zauważyliście, że część waszych zapytań wykorzystująca GROUP BY przestała działać to powinniście wiedzieć, że jest to spowodowane zmianami jakie zaszły w MySQL-u. (więcej…)