[MySQL] Czy jest możliwa zmiana początkowej wartości pola auto_increment ?

Bazy danych
[MySQL] Czy jest możliwa zmiana początkowej wartości pola auto_increment ?

Chciałbym aby rekordy w bazie danych nie były numerowane od 1 tylko od jakiejś wyższej cyfry czy jest to możliwe ?

Oczywiście mamy możliwość określenia od jakiego numeru pole typu auto_increment ma rozpocząć numerację. Wykonujemy to w następujący sposób:

ALTER TABLE nazwa_tabeli AUTO_INCREMENT=123;

I w tym momencie następny rekord w bazie otrzyma numer 123.