KategorieBazy danych

[MySQL] Jak zamienić format daty z RRRR-M-D na RRRR-MM-DD ?

Standardowo do formatowania daty w MySQL posługujemy się funkcją DATE_FORMAT jednak w przypadku tej funkcji musimy mieć już datę w formacie RRRR-MM-DD my zaś mamy datę nieco inaczej sformatowaną.

Skoro data jest w niestandardowym formacie musimy uznać że jest ona ciągiem znaków i ciąg ten chcemy prze konwertować na datę. Do tego celu służy funkcja STR_TO_DATE, która przyjmuje dwa parametry: pierwszy parametr to ciąg znaków który ma być przekonwerotwany, drugi zaś to szablon określający co jest czym w ciągu, czyli gdzie jest rok, miesiąc, dzień. Informacje w szablonie określa się poprzez znak %(procent), a następnie litera określająca rok (Y), miesiąc (m), dzień (d).

SELECT STR_TO_DATE('2011-1-24','%Y-%m-%d');

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.