[MySQL] Jak sprawdzić rozmiar bazy danych ?

Bazy danych
[MySQL] Jak sprawdzić rozmiar bazy danych ?

Chcąc sprawdzić rozmiar bazy danych z poziomy konsoli (czy też dowolnego klienta mysql) należy odwołać się do „information_schema” gdzie takowe informacje są przechowywane.

Poniższe zapytanie wyświetli kompleksowo listę baz danych wraz z ich rozmiarem.

SELECT 
    table_schema "DB Name", 
    Round(Sum(data_length + index_length) / 1024 / 1024, 1) "DB Size in MB" 
FROM 
    information_schema.tables 
GROUP  BY 
    table_schema;