Listopad 05, 2013 / Marcin Lewandowski
[MySQL] Jak zadać pytanie o wszystkie wpisy między godziną 8 a 9 nie zależnie od daty ?

W zależności od sposobu przechowywania daty i czasu rozwiązanie tego problemu może być różne. Na potrzeby tego przykładu założymy że mamy jedną kolumnę typu datetime. Jest to dość często spotykane rozwiązanie w projektowanych bazach. Typ kolumny mówi nam że będziemy mieli datę i czas zapisane razem np. „2013-11-05 12:00:00” co zmusza nas do wyizolowania tylko […]

Październik 17, 2013 / Marcin Lewandowski
[MySQL] Jak dodać zera wiodące do wartości w określonej kolumnie?

Dodawanie zer wiodących jest dość popularne w przypadku wszelkich dokumentów z numeracją np. faktury, korekty. Jakiś czas temu pisałem w artykule jak wykonać tę operację w PHP, jednak podobnie jak wiele innych operacji możemy wykonać i tę bezpośrednio z poziomu bazy danych, a posłuży nam do tego funkcja wbudowana LPAD.

Październik 17, 2013 / Marcin Lewandowski
[MySQL] W jaki sposób połączyć kilka kolumn w jedną ?

Łączenie kolumn po stronie bazy danych wydaje się mało zasadne, gdyż równie dobrze tę operację możemy wykonać po stronie widoku danej aplikacji, jednak zdarzają się przypadki w których takie połączenia są pożądane. Takim przypadkiem może być chęć stworzenia widoku w którym będzie od razu wypisane imię i nazwisko klienta bez niepotrzebnego rozbicia. Oczywiście baza umożliwia […]

Październik 16, 2013 / Marcin Lewandowski
[MySQL] Jak posortować rekordy według dnia tygodnia ?

Bazy danych dają nam duże możliwości w zakresie ich przeszukiwania i przeglądania zgromadzonych w nich danych. Tak więc powinniśmy opanować podstawowe funkcje jakie nam oferują, taką właśnie funkcją jest funkcja DATE_FORMAT, która tak samo jak funkcja date w PHP pozwala na dowolne sformatowanie daty. To właśnie nią się posłużymy do przesortowania rekordów po dniu tygodnia.

Wrzesień 04, 2013 / Marcin Lewandowski
[MySQL] Jak zamienić format daty z RRRR-M-D na RRRR-MM-DD ?

Standardowo do formatowania daty w MySQL posługujemy się funkcją DATE_FORMAT jednak w przypadku tej funkcji musimy mieć już datę w formacie RRRR-MM-DD my zaś mamy datę nieco inaczej sformatowaną.

Wrzesień 04, 2013 / Marcin Lewandowski
[MySQL] Jak policzyć ile produktów należy do danej kategorii ?

Agregacja danych jest niezbędnym elementem w większości projektów z jakimi można się spotkać, czy jest to sklep internetowy pokazujący liczbę produktów w kategoriach czy zwykła lista rekordów pokazująca ich łączną liczbę. W każdym przypadku mamy do czynienia z agregacją danych, która może zostać wykorzystana do różnych celów czy to wyznaczenie maksimum, minimum, średniej czy zwykłego […]

Sierpień 22, 2013 / Marcin Lewandowski
[MySQL] Czy jest możliwe poprawne posortowanie numerów IP ?

Chcąc posortować numery IP w tabeli nie należy się dziwić, że rezultat najprostszego zapytania z opcją sortowania nie działa prawidłowo. Jak więc zrobić, aby adres IP zapisany w polu VARCHAR został posortowany prawidłowo ?