[Excel] Jak pokolorować co drugi wiersz ?

Excel
[Excel] Jak pokolorować co drugi wiersz ?

Ustawienie koloru dla co drugiego wiersza w Excelu jest operacją prostą i sprowadza się do wykorzystania formatowania warunkowego oraz znajomości dwóch funkcji: MOD, ROW.

Załóżmy że mamy wyglądający w następujący sposób dane w excelu:

kolorowanie_co_drugi_wiersz_1

Pierwsze co robimy to zaznaczamy obszar, który chcemy aby został pokolorowany.

kolorowanie_co_drugi_wiersz_2

Następnie przechodzimy do menu Format -> Conditional Formatting…

kolorowanie_co_drugi_wiersz_3

W wyświetlonym oknie wybieramy „Formula is” co pozwala na wprowadzenie formuły sprawdzającej. Zaś pod przyciskiem „Format…” można dokonać ustawień formatowania jakie ma zostać zastosowane i nie jest to tylko ustawienie koloru tła komórek.

kolorowanie_co_drugi_wiersz_4

Jak widać na obrazku powyżej formuła powinna wyglądać w następujący sposób:

=MOD(ROW();2)=0

Funkcje użyte w formule oznaczają:

  • ROW – zwraca aktualny numer wiersza,
  • MOD – zwraca dzielenie modulo z numeru wiersza przez 2, które jest określone jako drugi parametr.

Wynik działania formatowania warunkowego będzie następujący:

kolorowanie_co_drugi_wiersz_5