[Excel] Jak szybko usunąć puste wiersze z arkusza?

0
172
Rate this post

Każdy, kto pracuje z Microsoft Excel, wie, jak frustrujące może być zarządzanie dużymi ilościami danych, zwłaszcza gdy musimy uporządkować arkusze z pustymi wierszami. Puste wiersze mogą nie tylko dezorganizować dane, ale też komplikują analizę danych i mogą generować błędy w formułach czy wykresach. W związku z tym, w tym artykule postaramy się omówić różne metody, dzięki którym można szybko i efektywnie usunąć puste wiersze z arkusza Excela.

Ręczne usuwanie pustych wierszy

Najprostszą, choć czasochłonną, metodą jest ręczne usunięcie pustych wierszy.

 1. Zaznaczenie wiersza: Kliknij lewym przyciskiem myszy na numer wiersza, który chcesz usunąć.
 2. Usunięcie: Po zaznaczeniu wiersza, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję „Usuń”.

Metoda ta jest skuteczna, ale jeśli masz do czynienia z dużą ilością pustych wierszy, może to być bardzo czasochłonne.

Sortowanie danych

Inną metodą jest sortowanie całego arkusza w taki sposób, aby puste wiersze znalazły się na dole lub na górze.

 1. Zaznaczenie danych: Zaznacz wszystkie dane w arkuszu.
 2. Sortowanie: Kliknij w zakładkę „Dane”, a następnie w „Sortuj A do Z” lub „Sortuj Z do A”, w zależności od potrzeb.
 3. Usunięcie pustych wierszy: Po przesortowaniu danych, puste wiersze powinny znaleźć się na górze lub na dole arkusza, co ułatwia ich masowe usunięcie.

Użycie formuł

Jeśli preferujesz bardziej zautomatyzowane metody, możesz skorzystać z formuł. Oto jak to zrobić:

 1. Wprowadź formułę: W nowej kolumnie obok danych wprowadź formułę, która sprawdzi, czy wiersz jest pusty. Możesz użyć formuły =JEŻELI(LUB(A1="", B1=""), "PUSTY", "ZAWIERA DANE").
 2. Zastosuj formułę dla wszystkich wierszy: Skopiuj formułę na wszystkie wiersze.
 3. Sortowanie danych: Tak jak w poprzedniej metodzie, posortuj dane na podstawie nowo utworzonej kolumny.
 4. Usunięcie pustych wierszy: Usuń puste wiersze, które teraz są pogrupowane razem.

Użycie makr

Dla osób, które są bardziej zaawansowane w pracy z Excel’em, makra VBA mogą być idealnym rozwiązaniem.

 1. Otwórz edytor VBA: Kliknij „Alt + F11” aby otworzyć edytor VBA.
 2. Wprowadź kod: W oknie edytora VBA wprowadź poniższy kod:
  vba
 1. Sub UsunPusteWiersze()
  Dim i As Long
  For i = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row To 1 Step -1
  If WorksheetFunction.CountA(Rows(i)) = 0 Then
  Rows(i).Delete
  End If
  Next i
  End Sub
 2. Uruchom makro: Po wprowadzeniu kodu, uruchom makro, a wszystkie puste wiersze zostaną usunięte.

Makro to działa bardzo szybko i jest idealne dla dużych arkuszy z danymi. Jednak używanie makr wymaga pewnej wiedzy na temat programowania w VBA i zawsze jest pewne ryzyko błędów.

Użycie dodatków i narzędzi zewnętrznych

Na rynku dostępne są również różne dodatki i narzędzia zewnętrzne, które mogą automatycznie usunąć puste wiersze. Przykłady to 'Kutools for Excel’ czy 'AbleBits Data Cleaner’. Owe narzędzia są często bardziej zaawansowane i oferują wiele innych funkcji, ale są też płatne.

Każda z tych metod ma swoje plusy i minusy, a najlepsza metoda zależy od specyfiki Twojego projektu oraz Twoich umiejętności w pracy z Excel’em.

Wykorzystanie Power Query

Power Query to potężne narzędzie dostępne w nowszych wersjach Excela, które pozwala na zaawansowane przetwarzanie i analizę danych. Można je również wykorzystać do usunięcia pustych wierszy.

 1. Zaimportuj dane do Power Query: Zaznacz dane, które chcesz oczyścić, a następnie przejdź do zakładki „Dane” i kliknij „Pobierz/Przekształć”.
 2. Usuń puste wiersze: W otwartym oknie Power Query, zaznacz kolumny, z których chcesz usunąć puste wiersze, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „Usuń puste”.
 3. Zastosuj i zamknij: Po przeprowadzeniu zmian, kliknij „Zamknij i załaduj”, aby zaktualizować arkusz Excela.

Użycie narzędzi do filtrowania

Filtrowanie danych to kolejny sposób na identyfikację i usunięcie pustych wierszy.

 1. Włącz filtrowanie: Zaznacz dane i kliknij na ikonę „Filtr” w zakładce „Dane”.
 2. Filtruj puste wiersze: Dla każdej kolumny, otwórz menu filtru i zaznacz opcję „Puste komórki”.
 3. Usunięcie pustych wierszy: Po zastosowaniu filtra, zaznacz puste wiersze i usuń je.

Skróty klawiszowe

Nie wszyscy wiedzą, że Excel oferuje również skróty klawiszowe, które mogą przyspieszyć usuwanie pustych wierszy.

 1. Zaznaczenie wiersza: Użyj strzałek na klawiaturze, aby zaznaczyć pusty wiersz.
 2. Usunięcie: Naciśnij jednocześnie klawisze „Ctrl” + „-” (minus), co spowoduje otwarcie okna dialogowego. Wybierz opcję „Cały wiersz” i zatwierdź.

Wprowadzenie formuły warunkowej

Możesz również zastosować formuły warunkowe do identyfikacji pustych wierszy. Na przykład, możesz użyć formuły =JEŻELI(LICZ.JEŻELI(A1:Z1,"<>")=0,"PUSTY","ZAWIERA DANE"). Formuła ta zwróci „PUSTY”, jeżeli wszystkie komórki w danym wierszu są puste.

 1. Wprowadzenie formuły: Wprowadź formułę w nowej kolumnie.
 2. Kopiowanie formuły: Skopiuj formułę na wszystkie wiersze arkusza.
 3. Filtrowanie i usunięcie: Użyj filtra, aby wyświetlić tylko puste wiersze i je usunąć.

Usunięcie pustych wierszy za pomocą opcji „Znajdź i zamień”

 1. Otwórz opcję „Znajdź i zamień”: Użyj skrótu klawiszowego „Ctrl + F” lub przejdź do zakładki „Start” i kliknij „Znajdź i wybierz”, a następnie „Znajdź”.
 2. Szukaj pustych wierszy: W polu „Znajdź co:”, wprowadź dwie spacje i kliknij „Znajdź wszystko”.
 3. Usunięcie wierszy: Wszystkie puste wiersze zostaną zaznaczone. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „Usuń”.

Każda z tych metod ma swoje własne zastosowania i najlepiej jest je wypróbować, aby zobaczyć, która z nich jest najbardziej odpowiednia dla Twoich potrzeb.

Wykorzystanie tabel Excela

Jeśli twoje dane są już zorganizowane w formie tabeli w Excelu, możesz również wykorzystać niektóre wbudowane funkcje tabel, aby usunąć puste wiersze.

 1. Zaznacz tabelę: Kliknij na dowolną komórkę w tabeli.
 2. Przejdź do zakładki 'Narzędzia tabeli’: Kliknij na zakładkę, która pojawi się, kiedy tabela jest zaznaczona.
 3. Usuń duplikaty: Kliknij na „Usuń duplikaty” w sekcji „Narzędzia tabeli”. Otworzy się okno dialogowe.
 4. Wybór kolumn: Zaznacz kolumny, w których chcesz usunąć puste wiersze.
 5. Usuń puste wiersze: Kliknij „OK”, a Excel usunie puste wiersze, opierając się na wybranych kolumnach.

Użycie opcji 'Przesuń komórki’

Inną mniej znaną techniką jest wykorzystanie opcji „Przesuń komórki” w Excelu.

 1. Zaznacz pusty wiersz: Kliknij na numer wiersza po lewej stronie arkusza.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy: Po zaznaczeniu wiersza, kliknij prawym przyciskiem myszy.
 3. Wybierz 'Przesuń komórki’: Z menu kontekstowego wybierz opcję „Przesuń komórki…”.
 4. Wybierz kierunek: W oknie dialogowym, które się pojawi, wybierz kierunek, w którym chcesz przesunąć komórki. Wybierz „W górę”, aby usunąć pusty wiersz.

Użycie funkcji 'Przeciągnij i upuść’

Jeśli masz tylko kilka pustych wierszy do usunięcia, możesz je po prostu zaznaczyć i użyć funkcji „Przeciągnij i upuść”.

 1. Zaznacz pusty wiersz: Kliknij na numer wiersza.
 2. Przeciągnij i upuść: Po zaznaczeniu, przeciągnij wiersz i upuść go w miejscu, gdzie chcesz, aby wiersze zostały zaktualizowane. Pusty wiersz zostanie usunięty, a pozostałe wiersze przesuną się do góry.

Wykorzystanie 'Szybkich kroków’

Excel umożliwia również tworzenie własnych 'Szybkich kroków’, czyli zestawów poleceń, które można uruchomić za pomocą jednego kliknięcia. Możesz na przykład utworzyć 'Szybki krok’, który usunie puste wiersze opierając się na jednej z wcześniej opisanych metod.

 1. Nagranie makra: Wykorzystaj opcję 'Nagraj makro’, aby nagrać sekwencję kroków usuwających puste wiersze.
 2. Zapisz jako 'Szybki krok’: Po zakończeniu nagrywania, zapisz makro jako 'Szybki krok’.
 3. Użyj 'Szybkiego kroku’: Teraz możesz usunąć puste wiersze w każdym arkuszu za pomocą jednego kliknięcia.

Tak więc, jak widać, opcji do usuwania pustych wierszy w Excelu jest wiele i różnią się one zarówno stopniem trudności, jak i efektywnością.