[Excel] Jak rozdzielić imię i nazwisko do osobnych kolumn ?

Excel
[Excel] Jak rozdzielić imię i nazwisko do osobnych kolumn ?

Jeśli chcemy rozdzielić dane znajdujące się w jednej komórce na wiele kolumn możemy posłużyć się wbudowanym narzędziem Excel-a, które nazywa się „Text to Columns”. Najczęściej spotykanym problemem jest chęć rozdzielenia imienia i nazwiska znajdującego się w jednej kolumnie i tutaj pokażę jak możemy do tego podejść.

Poniżej przykładowe dane wejściowe:

lista_osob

Jak widzimy mamy tutaj imię i nazwisko rozdzielone przecinkiem po którym jest spacja. Zaznaczamy dane i przechodzimy do narzędzia „Text to Columns” w zakładce „Data” jak to pokazano poniżej.

menu_text_to_column

Po kliknięciu zostanie uruchomiony kreator, który ma nam pomóc w podzieleniu danych na kolumny. Możemy rozdzielić dane na dwa sposoby, „Delimited” w tym przypadku pomiędzy danymi jest jakiś separator np. przecinek, spacja, kropka lub dowolny inny znak. Druga opcja to „Fixed width”, gdzie podział następuje na podstawie zdefiniowanej szerokości kolumny. W naszym przypadku mamy separator więc wykorzystujemy „Delimited”.

okno_text_to_column

W kolejnym kroku określamy jaki separator oddziela nasze dane, w tym konkretnym przypadku zaznaczamy „Comma” oraz „Space”, gdyż mamy przecinek oraz spację po przecinku.  Fajną opcją jest opcja podglądu znajdująca się pod opcjami rozdzielania, która pokazuje jak wybrany separator wpłynie na rozdzielenie danych.

okno_text_to_column_2

Klikając „Finish” dane zostaną rozdzielone jak widać poniżej.

rezultat_dzialania