[Excel] Jak rozdzielić imię i nazwisko do osobnych kolumn?

0
149
Rate this post

Często zdarza się, że pracując z arkuszami kalkulacyjnymi w programie Microsoft Excel, napotykamy na sytuację, gdzie dane są skoncentrowane w jednej komórce. Przykładowo, imię i nazwisko osoby mogą być zapisane razem w jednej kolumnie, co może utrudniać ich dalsze przetwarzanie lub analizę. Oto kilka sposobów, jak można je rozdzielić na dwie osobne kolumny: imię i nazwisko.

Metoda 1: Użycie funkcji Tekst na kolumny

 1. Zaznaczenie danych: Zaznacz kolumnę, w której znajdują się dane do rozdzielenia.
 2. Przejdź do zakładki 'Dane’: W pasku narzędzi na górze ekranu znajdź i kliknij na zakładkę „Dane”.
 3. Tekst na kolumny: W sekcji „Narzędzia danych” kliknij na przycisk „Tekst na kolumny”.
 4. Kreator: Otworzy się okno kreatora. Wybierz opcję „Rozdzielone” i kliknij „Dalej”.
 5. Wybór separatora: Wybierz separator, który oddziela imię od nazwiska, zazwyczaj będzie to spacja. Kliknij „Dalej”.
 6. Lokalizacja danych: Na końcowym ekranie możesz wybrać, gdzie chcesz umieścić rozdzielone dane. Kliknij „Zakończ”.

Metoda 2: Funkcje LEWY, PRAWY i ZNAJDŹ

Jeżeli preferujesz bardziej „ręczne” podejście, można użyć wbudowanych funkcji tekstowych Excela.

 1. Funkcja ZNAJDŹ: Użyj funkcji ZNAJDŹ aby znaleźć pozycję separatora (w tym przypadku spacji).
  arduino
 • =ZNAJDŹ(" ", A1)
 • Funkcja LEWY dla imienia:
  scss
 • =LEWY(A1, ZNAJDŹ(" ", A1) - 1)
 • Funkcja PRAWY dla nazwiska:
  scss
 1. =PRAWY(A1, DL(A1) - ZNAJDŹ(" ", A1))

Metoda 3: Użycie VBA

Jeśli masz do czynienia z bardziej skomplikowanymi przypadkami, skrypt VBA może być najlepszym wyjściem. Oto przykładowy kod:

vba
Sub RozdzielImieNazwisko()
Dim Cell As Range
Dim ImieNazwisko() As String
For Each Cell In Range("A1:A100")
If Cell.Value <> "" Then
ImieNazwisko = Split(Cell.Value, " ")
Cell.Offset(0, 1).Value = ImieNazwisko(0)
Cell.Offset(0, 2).Value = ImieNazwisko(1)
End If
Next Cell
End Sub

Metoda 4: Flash Fill (Automatyczne wypełnianie)

 1. Wprowadź wzór: W kolumnie obok wpisz ręcznie imię i nazwisko dla pierwszego rekordu.
 2. Zaznacz komórkę: Zaznacz komórkę z wprowadzonym wzorem.
 3. Użyj Flash Fill: Wciśnij Ctrl + E. Excel automatycznie rozpozna wzór i wypełni resztę kolumny.

Metoda 5: Narzędzia dostępne w Power Query

 1. Zaimportuj dane: Otwórz Power Query i zaimportuj arkusz.
 2. Rozdziel kolumnę: Kliknij prawym przyciskiem myszy na kolumnę, którą chcesz rozdzielić, a następnie wybierz „Rozdziel kolumnę”.
 3. Wybór separatora: Wybierz separator i kliknij OK. Następnie zamknij i załaduj dane z powrotem do Excela.

Każda z tych metod ma swoje plusy i minusy, a najodpowiedniejszy wybór zależy od konkretnego przypadku i Twoich potrzeb. Niektóre są prostsze, ale mniej elastyczne, inne wymagają pewnej dozy umiejętności, ale są bardziej wszechstronne.

Metoda 6: Użycie dodatków i narzędzi zewnętrznych

Jeżeli żadna z powyższych metod nie spełnia Twoich wymagań, możesz także skorzystać z dodatków i narzędzi zewnętrznych. Na rynku dostępne są różne rozwiązania, które mogą automatycznie przetwarzać dane w Excelu, oferując zaawansowane opcje rozdzielania tekstu na kolumny.

 1. Zainstaluj dodatek: Wybierz narzędzie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, i zainstaluj je.
 2. Importuj dane: Zaimportuj arkusz do narzędzia.
 3. Skonfiguruj ustawienia: Zazwyczaj te narzędzia oferują różne opcje konfiguracyjne, takie jak wybór separatora, formatu tekstu itd.
 4. Rozdziel kolumny: Po skonfigurowaniu ustawień, narzędzie automatycznie przetworzy dane.
 5. Eksportuj dane: Zapisz przetworzone dane z powrotem do arkusza Excela.

Metoda 7: Użycie formuł zagnieżdżonych

W bardziej skomplikowanych przypadkach, gdzie imię i nazwisko są rozdzielone różnymi typami separatorów (spacje, myślniki, kropki itd.), można użyć bardziej zaawansowanych formuł. Na przykład, jeżeli imię i nazwisko są rozdzielone myślnikiem i spacją, można użyć formuły:

excel
=LEWY(A1, ZNAJDŹ(" - ", A1) - 1)

Dla nazwiska:

excel
=PRAWY(A1, DL(A1) - ZNAJDŹ(" - ", A1) - 2)

Metoda 8: Tekst na kolumny z niestandardowym separatorem

W przypadku, gdy separator nie jest ani spacją, ani innym powszechnie używanym znakiem, możesz zdefiniować własny separator w funkcji „Tekst na kolumny”. Wybierz opcję „Inne” i wprowadź niestandardowy separator.

 1. Tekst na kolumny: Otwórz funkcję „Tekst na kolumny” jak wcześniej opisano.
 2. Niestandardowy separator: W oknie kreatora, zaznacz opcję „Inne” i wprowadź niestandardowy separator.
 3. Dokończ proces: Postępuj zgodnie z kolejnymi krokami kreatora i kliknij „Zakończ”.

Metoda 9: Użycie Microsoft Power Automate

Jeśli pracujesz na dużych zestawach danych i potrzebujesz automatyzować proces, Microsoft Power Automate oferuje opcje automatycznego rozdzielania danych. Możesz zdefiniować przepływ pracy, który automatycznie przetworzy dane, gdy tylko zostaną one wprowadzone do arkusza.

Tak, jak widać, istnieje wiele sposobów na rozdzielanie imienia i nazwiska w Excelu, każdy z różnym stopniem skomplikowania i elastyczności. Wybór metody zależy od Twojego konkretnego przypadku, od dostępnych narzędzi i od Twoich umiejętności.

Metoda 10: Użycie dynamicznych tablic

Dynamiczne tablice to stosunkowo nowa funkcjonalność w Excelu, która pozwala na bardziej elastyczne i mniej skomplikowane zarządzanie danymi. Możesz na przykład użyć formuły SEQUENCE do automatycznego generowania listy numerów, które później wykorzystasz do rozdzielenia imion i nazwisk.

excel
=LEWY(A1:An, ZNAJDŹ(" ", A1:An) - 1)
=PRAWY(A1:An, DL(A1:An) - ZNAJDŹ(" ", A1:An))

W tym przypadku formuły zostaną automatycznie rozszerzone na całą kolumnę, a wszelkie zmiany w danych źródłowych zostaną natychmiast odzwierciedlone w wynikach.

Metoda 11: Użycie formuł warunkowych

Jeżeli w Twoich danych występują różne przypadki, jak np. podwójne nazwiska czy imiona złożone, można zastosować formuły warunkowe. Na przykład:

excel
=JEŻELI(ZLICZ.WYRAZENIA(A1, " ") = 1, LEWY(A1, ZNAJDŹ(" ", A1) - 1), "Złożone imię")

W tym przypadku, jeżeli w komórce jest tylko jedna spacja, formuła wyciągnie imię. Jeżeli jest więcej niż jedna spacja, formuła zwróci „Złożone imię”.

Metoda 12: Zintegrowanie z bazą danych

Jeżeli dane w Excelu są częścią większego ekosystemu i są regularnie importowane z innej bazy danych, rozważ jej wykorzystanie do rozdzielenia danych. Modyfikacja zapytania SQL lub użycie funkcji wbudowanych w bazę danych mogą znacznie upraszczać proces.

Metoda 13: Użycie PowerPivot i języka DAX

Jeżeli korzystasz z wersji Excela, która obsługuje PowerPivot, możesz skorzystać z języka formuł DAX do rozdzielenia imion i nazwisk. PowerPivot oferuje bardziej zaawansowane funkcje przetwarzania danych i może być dobrym wyborem, jeżeli Twoje arkusze są częścią większego projektu analizy danych.

dax
Imie = LEFT([Kolumna], FIND(" ", [Kolumna]) - 1)
Nazwisko = RIGHT([Kolumna], LEN([Kolumna]) - FIND(" ", [Kolumna]))

Metoda 14: Rozwiązania chmurowe

Jeżeli korzystasz z Excela w chmurze, masz również dostęp do dodatkowych narzędzi i usług, które mogą automatyzować rozdzielanie danych. Na przykład, Azure Machine Learning czy Google Cloud mogą być zintegrowane z Excel Online, umożliwiając wykorzystanie modeli ML do bardziej zaawansowanego przetwarzania danych.

Znając różnorodność dostępnych metod, możesz wybrać najbardziej odpowiednią dla Twojego przypadku. Niezależnie od wybranej metody, ważne jest też regularne aktualizowanie swojej wiedzy o nowych funkcjach i możliwościach, które pojawiają się w kolejnych wersjach Excela.