Formatowanie niestandardowe – element wizualizacji danych w Excelu

0
98
Rate this post

Formatowanie niestandardowe w Excelu jest jednym z najbardziej nieocenionych, ale jednocześnie niezwykle użytecznych narzędzi dostępnych dla analityków danych, menedżerów i każdego, kto chce przekształcić surowe dane w czytelną i zrozumiałą formę. Dzięki różnym opcjom formatowania, możemy nadawać komórkom konkretne kolory, zmieniać styl czcionki czy dodawać ikony warunkowo, co znacząco poprawia czytelność i prezentację informacji. Poniżej omówimy różne aspekty i techniki formatowania niestandardowego w Excelu, które pomogą wam w wizualizacji danych.

Formatowanie warunkowe

Jednym z podstawowych elementów formatowania niestandardowego jest formatowanie warunkowe. Jest to opcja, która pozwala na zmianę wyglądu komórki w zależności od określonych warunków. Na przykład, można ustawić, aby komórki z wartościami poniżej pewnej liczby były czerwone, a te powyżej – zielone.

Jak to zrobić

 1. Zaznacz zakres komórek, które chcesz sformatować.
 2. Wybierz opcję „Formatowanie warunkowe” z karty „Narzędzia główne”.
 3. Wybierz odpowiednią regułę, np. „Formatuj komórki, które zawierają…”
 4. Ustaw warunki i wybierz formatowanie.

Formaty liczbowe

Excel pozwala na niestandardowe formaty liczbowe, dzięki którym można np. dodawać jednostki do liczb, zmieniać wygląd dat czy godzin. W tym celu można korzystać z opcji „Niestandardowe” w oknie dialogowym „Format komórek”, a następnie wpisać własny kod formatu.

Kod formatu

W Excelu można używać różnych kodów, by stworzyć własny format. Na przykład, kod „##0,00 zł” sprawi, że liczba 123.456 zostanie wyświetlona jako „123,46 zł”. Znaki takie jak „#”, „0” czy przecinki i kropki mają tu specjalne znaczenie i pozwalają na szerokie możliwości manipulacji.

Użycie ikon i pasków danych

W zakładce „Formatowanie warunkowe” znajdziemy również opcje, które pozwalają na dodanie ikon, strzałek czy pasków danych do komórek. To znakomite narzędzie do wizualnej reprezentacji różnic pomiędzy danymi i ich szybkiego porównania.

Paski danych

 1. Zaznacz zakres komórek.
 2. Wybierz „Formatowanie warunkowe”, a następnie „Paski danych”.
 3. Wybierz preferowany styl i kolor.

Ikony

 1. Zaznacz zakres komórek.
 2. Wybierz „Formatowanie warunkowe”, a następnie „Zestawy ikon”.
 3. Wybierz zestaw ikon i ustaw warunki ich wyświetlania.

Tabele i Style komórek

Ostatnim elementem, o którym warto wspomnieć, są tabele i style komórek. Dzięki nim możemy w łatwy sposób sformatować cały zbiór danych, dodając np. kolorowe nagłówki, przekształcając tekst w hiperłącza czy też zastosowując różne efekty wizualne do komórek.

Tabele

 1. Zaznacz zakres danych.
 2. Wybierz „Wstaw”, a następnie „Tabela”.
 3. Wybierz styl tabeli i dodatkowe opcje.

Style komórek

 1. Zaznacz komórki, które chcesz sformatować.
 2. Wybierz „Formatowanie”, a następnie „Styl komórek”.
 3. Wybierz preferowany styl z listy lub stwórz własny.

Formatowanie niestandardowe w Excelu otwiera przed nami szerokie możliwości w zakresie wizualizacji danych. Pozwala na intuicyjne przedstawienie informacji, co jest szczególnie ważne w przypadku złożonych analiz i dużych zbiorów danych. Opcje takie jak formatowanie warunkowe, niestandardowe formaty liczbowe czy użycie ikon i pasków danych sprawiają, że praca z Excel staje się nie tylko efektywna, ale i przyjemna.

Zastosowanie wzorów w formatach

Warto również wspomnieć o możliwości zastosowania wzorów Excela w kontekście formatowania niestandardowego. Na przykład, możemy użyć wzoru IF wewnątrz funkcji formatowania warunkowego, aby ustawić złożone reguły.

Jak używać wzorów w formatowaniu

 1. Zaznacz zakres komórek do formatowania.
 2. Wybierz „Formatowanie warunkowe” i następnie „Nowa reguła”.
 3. Wybierz „Użyj wzoru, aby określić, które komórki sformatować”.
 4. Wprowadź wzór, np. =IF(A1>100, TRUE, FALSE).
 5. Ustal formatowanie dla komórek, dla których wzór zwraca wartość TRUE.

Kolorowanie wierszy i kolumn alternująco

Alternujące kolorowanie wierszy czy kolumn może znacznie ułatwić analizę tabelarycznych danych. W Excelu można to zrobić ręcznie, ale efektywniejsze jest zastosowanie formatowania warunkowego z funkcją MOD.

Jak to zrobić

 1. Zaznacz zakres komórek.
 2. Przejdź do „Formatowanie warunkowe” i wybierz „Nowa reguła”.
 3. Wybierz „Użyj wzoru, aby określić, które komórki sformatować”.
 4. Wprowadź wzór z funkcją MOD, np. =MOD(ROW(),2)=0 dla wierszy lub =MOD(COLUMN(),2)=0 dla kolumn.
 5. Ustal formatowanie dla tych komórek.

Wykorzystanie makr do formatowania

Jeżeli potrzebujesz zaawansowanego formatowania, które nie jest dostępne przez standardowe opcje, można użyć makr VBA (Visual Basic for Applications). Makra te można programować tak, aby automatycznie wykonywały ciąg działań formatujących na określonym zestawie komórek.

Podstawy makr

 1. Przejdź do karty „Programista” (jeśli nie jest widoczna, możesz ją aktywować w opcjach Excela).
 2. Wybierz „Nagraj makro”, aby nagrać sekwencję działań, lub „Edytor VBA” do ręcznego wprowadzenia kodu.
 3. Po zakończeniu programowania makra, można je uruchomić przez „Uruchom makro”.

Formatowanie niestandardowe a wydajność

Na koniec warto zauważyć, że choć formatowanie niestandardowe jest potężnym narzędziem, jego nadmierne zastosowanie może wpłynąć na wydajność arkusza. Warto więc być świadomym tego kompromisu i korzystać z zaawansowanego formatowania w sposób umiejętny i przemyślany.

Dynamiczne formatowanie niestandardowe z wykorzystaniem tabel przestawnych

Tabele przestawne to jedno z najpotężniejszych narzędzi Excela do analizy danych, i warto wiedzieć, że formatowanie niestandardowe można zastosować również w tym kontekście. Na przykład, możemy zastosować formatowanie warunkowe do komórek w tabeli przestawnej, aby podświetlić najwyższe lub najniższe wartości w danych kategoriach.

Krok po kroku

 1. Kliknij na dowolnej komórce w tabeli przestawnej.
 2. Przejdź do „Formatowanie warunkowe”, a potem wybierz odpowiednią opcję, taką jak „Największe wartości”.
 3. Ustaw parametry i formatowanie.

Formatowanie grafów i wykresów

Nie można mówić o wizualizacji danych w Excelu, nie wspominając o grafach i wykresach. Dobrze jest wiedzieć, że te elementy także można formatować niestandardowo. Możesz zmienić kolory serii danych, dodać etykiety danych i wiele więcej.

Jak formatować wykresy

 1. Kliknij na wykres, aby go zaznaczyć.
 2. W prawym górnym rogu pojawią się ikony pozwalające na dodanie elementów wykresu i zmianę ich formatowania.
 3. Z menu kontekstowego możesz również wybrać różne opcje formatowania, takie jak zmiana typu wykresu, dodanie tytułu osi i inne.

Interaktywne formatowanie za pomocą suwaków i przycisków

Jeżeli chcemy dodać interaktywność do naszego arkusza, możemy użyć suwaków formularza lub przycisków, które będą zmieniać wartości w komórkach i tym samym wpływać na formatowanie warunkowe.

Jak to zrobić

 1. Przejdź do karty „Programista” i wybierz „Wstaw”, a następnie wybierz „Suwak formularza” z sekcji „Formanty”.
 2. Umieść suwak na arkuszu i przypisz mu komórkę, którą ma kontrolować.
 3. Ustal formatowanie warunkowe dla komórek, które mają być sterowane przez suwak.

Podsumowanie

W tym artykule omówiliśmy różne aspekty formatowania niestandardowego w Excelu, począwszy od podstawowych technik, takich jak formatowanie warunkowe i niestandardowe formaty liczbowe, aż po zaawansowane metody, takie jak makra VBA i interaktywne elementy. Każda z tych technik ma swoje miejsce i zastosowanie w zależności od tego, jak skomplikowane są nasze potrzeby i jakie mamy dane. Jedno jest pewne: z odpowiednim formatowaniem niestandardowym, praca z Excel’em staje się znacznie bardziej efektywna i zrozumiała.