Import Danych z Sieci Web do Arkusza Excel

0
119
Rate this post

Praca z Microsoft Excel niesie ze sobą wiele możliwości, ale jedną z najbardziej ekscytujących i użytecznych funkcji jest możliwość importowania danych bezpośrednio z sieci Web. Dzięki tej funkcji można dynamicznie aktualizować arkusz, zyskując dostęp do najnowszych danych online. W artykule tym omówimy, jak można wykonać import danych z sieci Web do arkusza Excel w kilku różnych scenariuszach.

Import Danych Bezpośrednio przez Excel

Prosty Import z Tabeli HTML

 1. Otwórz nowy arkusz w programie Excel.
 2. Przejdź do zakładki „Dane” (ang. „Data”) i wybierz „Z sieci Web” (ang. „From Web”).
 3. W oknie dialogowym wpisz adres URL strony, z której chcesz pobrać dane.
 4. Po załadowaniu strony zobaczysz okno z możliwością wyboru tabel do importu.
 5. Wybierz tabele, które chcesz zaimportować, i kliknij „OK”.

Zaawansowane Zapytania za Pomocą Power Query

 1. Otwórz Excel i przejdź do zakładki „Dane”.
 2. Wybierz „Pobieranie danych” (ang. „Get Data”), a następnie „Z sieci Web”.
 3. Zamiast wpisywać tylko adres URL, możesz skorzystać z opcji „Zaawansowane” (ang. „Advanced”) dla bardziej skomplikowanych zapytań.
 4. Możesz wprowadzić parametry zapytania, nagłówki HTTP i inne ustawienia, które wpłyną na import danych.
 5. Po konfiguracji, kliknij „OK” i następnie użyj edytora Power Query do dalszego przetwarzania danych.

Użycie VBA do Importu Danych

Dla bardziej zaawansowanych użytkowników, VBA (Visual Basic for Applications) oferuje możliwość importu danych w sposób programistyczny. Poniżej znajduje się przykładowy kod:

vba
Sub ImportFromWeb()
Dim IE As Object
Set IE = CreateObject("InternetExplorer.Application")
IE.navigate "http://example.com"

Do While IE.Busy
Application.Wait DateAdd("s", 1, Now)
Loop

Dim doc As Object
Set doc = IE.document

Dim data As String
data = doc.getElementById("myTable").innerText

' Tu możesz umieścić kod, który zapisze 'data' do arkusza
End Sub

Inne Narzędzia i Dodatki

Power BI

Microsoft Power BI jest zaawansowaną platformą do analizy danych, która również umożliwia import danych z sieci Web. Po zaimportowaniu danych do Power BI, można je łatwo eksportować do Excela.

Narzędzia Trzecich Stron

Istnieją również narzędzia trzecich stron, które umożliwiają import danych do Excela, np. Octoparse czy Import.io. Te narzędzia oferują interfejs graficzny do konfigurowania zapytań, co jest szczególnie użyteczne dla osób nie znających programowania.

API i Web Serwisy

Jeśli strona internetowa oferuje API (Application Programming Interface), to jest to najbardziej efektywny sposób importu danych. API umożliwiają dostęp do danych w bardziej „czystej” formie, co znacznie ułatwia ich przetworzenie i analizę.

Kluczowe Kroki do Importu Danych z API

 1. Zidentyfikuj endpoint API, z którego chcesz pobrać dane.
 2. Ustal, czy potrzebujesz klucza API do autentykacji.
 3. Użyj funkcji „WEBSERVICES” w Excelu lub kodu VBA do wykonania zapytania do API.

Uwagi na Temat Bezpieczeństwa

Zawsze upewnij się, że strona, z której importujesz dane, jest godna zaufania. Nieautoryzowany lub niebezpieczny import danych może prowadzić do różnego rodzaju problemów bezpieczeństwa, włączając w to ryzyko ataku na arkusz Excel.

Ograniczenia i Wskazówki

Nie wszystkie strony internetowe umożliwiają łatwy import danych. Niektóre z nich używają zabezpieczeń, które utrudniają automatyczne zbieranie danych. W takim przypadku konieczne może być korzystanie z narzędzi i technik takich jak „web scraping”, co jednak może być niezgodne z warunkami użytkowania strony.

Ostatecznie, możliwości są niemal nieograniczone. Import danych z sieci Web do Excela to potężne narzędzie, które znacząco rozszerza zakres tego, co można osiągnąć za pomocą arkuszy kalkulacyjnych. Dzięki różnorodnym opcjom importu, możliwości są praktycznie nieograniczone, a jedynymi ograniczeniami są twoja kreatywność i umiejętności.

Integracja z Językami Programowania

Jeżeli podstawowe metody importu danych do Excela nie spełniają twoich oczekiwań, zawsze można sięgnąć po języki programowania takie jak Python czy R. Te języki oferują biblioteki, które pozwalają na zaawansowane manipulacje danymi oraz ich import do arkusza kalkulacyjnego.

Python i Pandas

Biblioteka Pandas w Pythonie jest jednym z najmocniejszych narzędzi do analizy danych. Możesz użyć Pandas do pobrania danych z sieci Web i ich zapisu w formie arkusza Excel. Oto przykładowy kod:

python
import pandas as pd

data = pd.read_html("http://example.com/mytable")
data.to_excel("my_excel_file.xlsx")

R i RExcel

W środowisku R istnieje pakiet o nazwie RExcel, który ułatwia interakcje między R a Excel. Dzięki temu można używać potężnych narzędzi analizy danych dostępnych w R i zapisywać wyniki bezpośrednio w arkuszu Excel.

R
library(RExcel)
writeWorksheetToFile("my_excel_file.xlsx", my_data_frame, sheetName = "Sheet1")

Praca z JSON i XML

Jeżeli strona internetowa udostępnia dane w formatach JSON lub XML, Excel również oferuje natywne metody ich importu.

Import JSON

 1. Przejdź do zakładki „Dane” w Excel.
 2. Wybierz „Pobieranie danych” -> „Z sieci Web”.
 3. Wprowadź URL i zaznacz opcję „JSON”.
 4. Po załadowaniu danych, można je przekształcić i załadować do arkusza.

Import XML

 1. Otwórz arkusz Excel i przejdź do zakładki „Dane”.
 2. Wybierz „Z innych źródeł” -> „Z XML”.
 3. Podaj ścieżkę do pliku XML lub adres URL.
 4. Excel zaimportuje dane i umożliwi ich dalszą edycję.

Automatyzacja i Aktualizacja Danych

Jednym z największych atutów importu danych z sieci Web jest możliwość ich automatycznego odświeżania. W Excelu można ustawić interwały czasowe, w których dane mają być aktualizowane. Dzięki temu zawsze masz dostęp do najnowszych informacji bez konieczności ręcznej aktualizacji arkusza.

 1. Po zaimportowaniu danych, kliknij na komórkę z zaimportowanymi danymi.
 2. W panelu po prawej stronie wybierz „Właściwości połączenia” (ang. „Connection Properties”).
 3. Zaznacz opcję „Odświeżaj co X minut” i ustaw odpowiedni interwał czasowy.

Filtracja i Sortowanie Importowanych Danych

Zaraz po zaimportowaniu danych do Excela, często okazuje się, że nie wszystkie z nich są potrzebne. W takim przypadku, możesz skorzystać z opcji filtracji i sortowania dostępnych w Excelu.

 1. Zaznacz kolumnę, którą chcesz filtrować.
 2. Przejdź do zakładki „Dane” i wybierz „Filtr”.
 3. Wybierz odpowiednie kryteria filtrowania i zastosuj je.

Import danych z sieci Web to elastyczne i potężne narzędzie w arsenale każdego użytkownika Excela. Od prostych tabel po zaawansowane API i automatyzację, opcje są niemal nieograniczone. Dzięki tej funkcji, Excel staje się nie tylko arkuszem kalkulacyjnym, ale także dynamicznym narzędziem do analizy danych w czasie rzeczywistym.

Debugowanie i Rozwiązywanie Problemów

Nie zawsze import danych przebiega gładko i czasem można napotkać różne problemy. Oto kilka wskazówek, jak sobie z nimi radzić:

Błędy Formatowania

Jeżeli zaimportowane dane nie wyglądają tak, jak się spodziewałeś, być może problem leży w formacie danych na stronie internetowej. W tym przypadku warto zajrzeć do kodu HTML strony i zidentyfikować strukturę tabeli lub elementów, które są importowane.

Błędy Połączenia

Jeżeli import danych nie udaje się z powodu problemów z połączeniem, upewnij się, że masz dostęp do strony internetowej, z której próbujesz importować dane. Sprawdź również, czy nie istnieją żadne firewalle czy zabezpieczenia sieciowe, które mogą blokować połączenie.

Limit Czasu i Ograniczenia Zasobów

Niektóre strony internetowe mają ustawione limity na ilość zapytań, które można wykonać w określonym czasie. Jeżeli napotkasz na takie ograniczenia, rozważ dodanie opóźnień między zapytaniami lub użycie różnych adresów IP.

Tworzenie Makr i Automatyzacja Procesów

Zaawansowani użytkownicy mogą skorzystać z możliwości tworzenia makr w Excelu, aby zautomatyzować cały proces importu danych. Makra te mogą być uruchamiane w określonych interwałach czasowych lub wyzwalane przez konkretne zdarzenia, co znacząco upraszcza zarządzanie danymi.

Przykładowe Makro VBA

Oto przykładowe makro VBA, które automatycznie importuje dane z sieci Web co 5 minut:

vba
Sub AutomatycznyImport()
Dim NextTime As Double
NextTime = Now + TimeValue("00:05:00")

ImportFromWeb ' To jest funkcja, która wykonuje import danych

Application.OnTime NextTime, "AutomatycznyImport"
End Sub

Takie makro można łatwo dostosować do własnych potrzeb, dodając różne zdarzenia, takie jak wysyłanie powiadomień e-mail, gdy dane zostaną zaimportowane.

Użycie Schematów i Szablonów

Jeżeli regularnie importujesz dane z tych samych źródeł, może być przydatne utworzenie schematów lub szablonów arkusza, które automatycznie formatują i przetwarzają dane po ich zaimportowaniu. Dzięki temu zaoszczędzisz czas, który normalnie byś poświęcił na ręczne formatowanie i przetwarzanie danych.

Narzędzia do Analizy Danych

Po zaimportowaniu danych, kolejnym krokiem jest ich analiza. Excel oferuje szereg narzędzi do analizy danych, takich jak Tabele przestawne, Wykresy, Funkcje statystyczne i wiele innych. Te narzędzia pozwalają na szybkie i efektywne przetworzenie dużej ilości danych, co jest szczególnie ważne, gdy dane są dynamicznie aktualizowane.

Zintegrowane Rozwiązania Biznesowe

Dla firm i organizacji, które potrzebują zaawansowanych rozwiązań, istnieje możliwość integracji Excela z innymi systemami biznesowymi. Dzięki temu można na przykład automatycznie importować dane z systemów ERP lub CRM bezpośrednio do arkusza Excel, co znacznie upraszcza analizę i raportowanie.

Excel oferuje szeroki wachlarz możliwości, gdy chodzi o import danych z sieci Web. Od prostych tabel HTML, przez zaawansowane zapytania API, aż po integrację z zewnętrznymi systemami i automatyzację za pomocą makr, opcje są niemal nieograniczone. Dzięki temu narzędziu, każdy użytkownik, niezależnie od poziomu zaawansowania, może znaleźć coś dla siebie i z łatwością zarządzać danymi w czasie rzeczywistym.