[Excel] Jak poprzez formułę pobrać nazwę arkusza?

0
468
5/5 - (1 vote)

Excel jest niezwykle potężnym narzędziem używanym w różnych dziedzinach: od analizy danych, przez tworzenie raportów, aż po zaawansowane modele finansowe. Jednym z bardziej unikalnych aspektów Excela jest możliwość pracy z wieloma arkuszami w jednym pliku. Czasami możesz znaleźć się w sytuacji, gdy potrzebujesz poznać nazwę arkusza, na którym aktualnie pracujesz, za pomocą formuły. Może to być szczególnie użyteczne w dużych projektach, gdzie nazwa arkusza może zawierać istotne informacje, jak na przykład daty czy identyfikatory.

Dlaczego warto znać nazwę arkusza?

Zanim przejdziemy do konkretów, warto zastanowić się, dlaczego w ogóle mogłoby być potrzebne poznanie nazwy arkusza za pomocą formuły. Oto kilka scenariuszy:

 1. Automatyzacja Raportów: Jeśli generujesz raporty, które są podzielone na różne arkusze w zależności od miesiąca czy kwartału, nazwa arkusza może służyć jako dynamiczny element w raporcie.
 2. Walidacja Danych: Nazwa arkusza może być używana w formułach jako sposób na zapewnienie, że dane są pobierane z właściwego źródła.
 3. Organizacja Danych: W dużych plikach z wieloma arkuszami, automatyczne odwołanie do nazwy arkusza może pomóc w utrzymaniu porządku.

Niestandardowe podejście: Funkcja Własna VBA

Excel nie oferuje wbudowanej formuły do pobierania nazwy arkusza, ale można to osiągnąć za pomocą makr VBA (Visual Basic for Applications).

 1. Otwórz edytor VBA przez Alt + F11.
 2. Wybierz Wstaw > Moduł z menu, aby dodać nowy moduł.
 3. W nowym oknie modułu wklej poniższy kod:
  vba
 1. Function SheetName() As String
  SheetName = ActiveSheet.Name
  End Function
 2. Zapisz i zamknij edytor VBA.

Teraz możesz użyć funkcji =SheetName() w arkuszu Excela, aby pobrać jego nazwę.

Użycie formuły z funkcjami CELL i MID

Innym sposobem na poznanie nazwy arkusza jest użycie formuły z funkcjami CELL i MID.

excel
=MID(CELL("filename",A1),FIND("]",CELL("filename",A1))+1,256)

Ta metoda ma jednak swoje ograniczenia – najważniejsze z nich to fakt, że formuła zwraca wartość tylko wtedy, gdy arkusz został zapisany. Ponadto, jest to metoda bardziej złożona i może nie działać we wszystkich wersjach Excela.

Zaawansowane podejście: Add-ins i zewnętrzne narzędzia

Jeżeli korzystasz z Excela w bardziej zaawansowany sposób, istnieje wiele dodatków (add-ins) i zewnętrznych narzędzi, które oferują funkcje do manipulacji arkuszami, w tym do pobierania ich nazw. Przykłady to Kutools for Excel czy Power Query. Te narzędzia są jednak płatne i zazwyczaj oferują dużo więcej funkcji, niż tylko pobieranie nazwy arkusza.

Ograniczenia i wyjątki

Warto zauważyć, że wszystkie powyższe metody mają swoje ograniczenia i wyjątki. Na przykład, funkcje VBA nie będą działać w Excelu Online. Opcje z dodatkami i zewnętrznymi narzędziami mogą wymagać dodatkowych uprawnień czy instalacji oprogramowania.

Kwestie związane z wydajnością

Jeżeli pracujesz na bardzo dużych arkuszach z tysiącami wierszy i kolumn, użycie makr VBA czy złożonych formuł może wpłynąć na wydajność Twojego arkusza. W takich przypadkach zaleca się minimalizowanie użycia takich formuł, lub jeśli to możliwe, przeniesienie niektórych operacji do zewnętrznych narzędzi analitycznych czy baz danych.

Alternatywne metody: Ręczne etykietowanie i komórki referencyjne

Jeżeli nie chcesz korzystać z programowania czy zaawansowanych formuł, istnieje kilka „ręcznych” metod, które mogą być równie efektywne, chociaż wymagają odrobinę więcej pracy przy utrzymaniu:

 1. Ręczne Etykietowanie: Możesz po prostu dodać komórkę w każdym arkuszu, która będzie zawierała jego nazwę. Oczywiście, to podejście wymaga ręcznej aktualizacji, ale jest prostsze i nie wprowadza dodatkowego obciążenia wydajnościowego.
 2. Komórki Referencyjne: Możesz utworzyć specjalny arkusz, który będzie służył jako „spis treści” i będzie zawierał odnośniki (hiperłącza) do wszystkich innych arkuszy wraz z ich nazwami. W tym przypadku również wymagana jest ręczna aktualizacja, ale jest to sposób na organizację dużego pliku Excela.

Zastosowania w praktyce biznesowej

W kontekście biznesowym, zdolność do dynamicznego odwoływania się do nazw arkuszy może być nieoceniona. Na przykład, w systemach ERP często generuje się zestawienia, które są później analizowane w Excelu. Automatyczne uwzględnianie nazwy arkusza w analizie może znacznie przyspieszyć i ułatwić pracę.

Współpraca i dzielenie się arkuszami

Jeżeli pracujesz w zespole, udostępnianie arkuszy z dynamicznymi odwołaniami do nazw arkuszy może znacząco usprawnić współpracę. Każdy członek zespołu będzie miał pewność, że pracuje na właściwym arkuszu, co minimalizuje ryzyko błędów.

Podejście horyzontalne vs. wertykalne

Warto również zwrócić uwagę na to, czy w twoim projekcie lepiej jest organizować dane w sposób horyzontalny czy wertykalny. Jeśli na przykład każdy arkusz reprezentuje różne aspekty jednego projektu, wtedy dynamiczne odwołanie do nazw arkuszy może pomóc w utrzymaniu spójności danych i uporządkowaniu informacji.

Dysponując takim zbiorem technik i metod, możesz zdecydować, która opcja jest najbardziej odpowiednia dla Twojego konkretnego przypadku. Ostateczny wybór zależy od wielu czynników, takich jak skomplikowanie projektu, dostępne narzędzia i umiejętności oraz indywidualne preferencje.

Przemyślenia dotyczące bezpieczeństwa

Gdy zdecydujesz się na użycie funkcji VBA czy dodatków zewnętrznych, ważne jest również, aby zastanowić się nad kwestią bezpieczeństwa. Makra VBA, choć potężne, mogą również być wektorem dla różnego rodzaju złośliwego oprogramowania. Dlatego zawsze warto korzystać z zaufanych źródeł i regularnie aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

Zintegrowane środowisko pracy

Jeżeli korzystasz z całego ekosystemu narzędzi Microsoftu, takiego jak Microsoft 365, możliwe jest również zintegrowanie Excela z innymi aplikacjami, jak na przykład SharePoint czy Power BI. W tych zaawansowanych scenariuszach, informacje takie jak nazwa arkusza mogą być używane do tworzenia bardziej złożonych workflow i automatyzacji.

Testowanie i Debugowanie

Nie można również zapomnieć o etapie testowania. Bez względu na to, jaką metodę wybierzesz, zawsze warto przeprowadzić serię testów, aby upewnić się, że formuła czy funkcja działa poprawnie. W Excelu dostępne są różne narzędzia do debugowania i śledzenia błędów, które mogą okazać się bardzo użyteczne.

Wersje Excela i kompatybilność

Jeżeli planujesz dzielić się swoim arkuszem z innymi osobami, musisz również wziąć pod uwagę, że różne wersje Excela mogą różnić się dostępnymi funkcjami i kompatybilnością. To co działa w jednej wersji programu, może nie działać w innej, szczególnie jeśli chodzi o zaawansowane funkcje i makra.

Finalne uwagi i porady

 1. Dokumentacja: Zawsze warto dodać komentarze czy notatki wyjaśniające, jak działa dana formuła czy funkcja. Dzięki temu inni użytkownicy będą mogli szybciej zrozumieć strukturę arkusza.
 2. Backup: Zanim zaczniesz implementować zaawansowane funkcje, zawsze zrób kopię zapasową swojego arkusza. W razie błędów czy problemów, będziesz mógł szybko wrócić do wcześniejszej wersji.
 3. Szukanie pomocy: W przypadku napotkania trudności, pamiętaj, że społeczność Excela jest bardzo aktywna i oferuje szerokie wsparcie na różnych forach, w tym na Stack Overflow czy dedykowanych grupach na platformach społecznościowych.

Korzystanie z formuł do pobierania nazwy arkusza w Excelu może znacznie usprawnić zarządzanie danymi i analizę. Jest to jednak funkcja, która może wymagać zaawansowanego podejścia i pewnej wiedzy technicznej. Dlatego przed jej zastosowaniem warto zastanowić się nad wszystkimi zaletami i wadami, a także przemyśleć, jak najlepiej ją wdrożyć w kontekście Twojego projektu.