Macierz Korelacji w Excelu: Pełne Wprowadzenie i Krok po Kroku Instrukcje

0
93
Rate this post

Microsoft Excel to nie tylko narzędzie do zarządzania danymi i tworzenia prostych arkuszy kalkulacyjnych. Excel oferuje również zaawansowane funkcje statystyczne, które mogą być niezwykle użyteczne w analizie danych. Jedną z tych funkcji jest możliwość utworzenia macierzy korelacji, która pozwala na zrozumienie zależności pomiędzy różnymi zestawami danych. W tym artykule zaprezentuję, co to jest macierz korelacji, dlaczego jest ważna i jak można ją utworzyć krok po kroku w Excelu.

Czym jest Macierz Korelacji?

Macierz korelacji to tablica, która pokazuje, jak różne zmienne są ze sobą powiązane. Każdy element macierzy reprezentuje współczynnik korelacji pomiędzy parą zmiennych. Wartości te są zwykle w zakresie od -1 do 1, gdzie:

 • -1 oznacza idealną korelację ujemną
 • 0 oznacza brak korelacji
 • 1 oznacza idealną korelację dodatnią

Dlaczego Macierz Korelacji jest Ważna?

Macierz korelacji jest używana w wielu dziedzinach: od finansów przez nauki społeczne po inżynierię. Oto kilka powodów, dla których jest ona tak ważna:

 1. Zrozumienie Zależności: Pomaga zrozumieć, jak jedna zmienna wpływa na inną.
 2. Selekcja Zmiennych: W analizie wielowymiarowej, macierz korelacji może pomóc w identyfikacji zmiennych, które są ze sobą silnie powiązane, i możliwym jest usunięcie jednej z nich z analizy bez znaczącego wpływu na wyniki.
 3. Ryzyko i Rendyment: W finansach, macierz korelacji używana jest do analizy ryzyka i rendymentu różnych aktywów inwestycyjnych.

Krok po Kroku: Jak Utworzyć Macierz Korelacji w Excelu

Krok 1: Przygotowanie Danych

Zanim zaczniemy, upewnij się, że masz zorganizowane dane, które chcesz analizować. Dane powinny być ulokowane w kolumnach, a każda kolumna powinna reprezentować różną zmienną.

Krok 2: Użycie Funkcji CORREL

Excel oferuje wbudowaną funkcję CORREL, która oblicza współczynnik korelacji pomiędzy dwoma zestawami danych.

 1. Zaznacz komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik.
 2. Wprowadź =CORREL(array1, array2), gdzie array1 i array2 to zakresy danych, które chcesz porównać.

Krok 3: Utworzenie Tabeli Korelacji

Jednak jeżeli masz więcej niż dwie zmienne, musisz utworzyć tabelę korelacji:

 1. Utwórz pustą tabelę o wymiarach równych liczbie zmiennych.
 2. Uzupełnij przekątną tabeli wartościami 1 (jako że zmienna jest zawsze w idealnej korelacji sama ze sobą).
 3. Użyj funkcji CORREL do wypełnienia reszty tabeli.

Krok 4: Użycie Analizy Danych Add-On

Excel oferuje również dodatek „Analiza danych”, który umożliwia automatyczne utworzenie macierzy korelacji.

 1. Przejdź do karty „Dane” i znajdź „Analiza danych”.
 2. Wybierz „Macierz korelacji” i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Krok 5: Interpretacja Wyników

Po utworzeniu macierzy, ważne jest jej poprawna interpretacja. Wartości bliskie 1 lub -1 sugerują silną korelację, podczas gdy wartości bliskie 0 sugerują brak korelacji.

Krok 6: Wizualizacja

Możesz również użyć wykresów do wizualizacji wyników. Excel oferuje różne typy wykresów, które mogą być użyteczne w tym kontekście, takie jak wykresy punktowe czy mapy cieplne.

Zaawansowane Techniki

Użycie Macierzy Korelacji w Analizie Czynnikowej

Jeżeli chcesz przejść o krok dalej, możesz użyć macierzy korelacji jako podstawy do analizy czynnikowej. To zaawansowana technika statystyczna, która pozwala na zredukowanie liczby zmiennych w zestawie danych.

Automatyzacja Procesu za Pomocą Makr VBA

Jeżeli często wykonujesz analizę korelacji w Excelu, może być wartościowe zautomatyzowanie tego procesu. VBA (Visual Basic for Applications) oferuje narzędzia do tworzenia makr, które mogą automatycznie generować macierz korelacji.

 1. Nagrywanie Makra: Excel pozwala na nagranie sekwencji czynności, które potem mogą być odtworzone automatycznie. To jednak nie daje pełnej kontroli nad funkcjami i może być mniej efektywne.
 2. Ręczne Programowanie: Zaawansowani użytkownicy mogą ręcznie zaprogramować makro w VBA. Oto przykładowy kod, który generuje macierz korelacji:
  vba
  Sub GenerateCorrelationMatrix()
  Dim i As Integer, j As Integer
  Dim rng1 As Range, rng2 As Range
  Dim corr As Double
  For i = 1 To 5 'Assuming 5 variables
  For j = 1 To 5
  ’ Assuming data is in columns A to E, from row 2 to 100
  Set rng1 = Worksheets(„Sheet1”).Range(Cells(2, i), Cells(100, i))
  Set rng2 = Worksheets(„Sheet1”).Range(Cells(2, j), Cells(100, j))

  corr = WorksheetFunction.Correl(rng1, rng2)
  ’ Output the correlation coefficient to a matrix starting at cell G2
  Worksheets(„Sheet1”).Cells(i + 1, j + 6).Value = corr
  Next j
  Next i
  End Sub

  Po uruchomieniu tego makra, macierz korelacji zostanie automatycznie wygenerowana w arkuszu.

Korelacja Czasowa i Korelacja Warunkowa

Zaawansowane analizy mogą również obejmować korelację czasową, czyli analizę, jak korelacja zmienia się w czasie, oraz korelację warunkową, czyli analizę korelacji w określonych warunkach. Na przykład, możesz chcieć znać korelację pomiędzy dwoma zmiennymi tylko wtedy, gdy trzecia zmienna jest powyżej pewnej wartości. Excel oferuje różne narzędzia, które mogą pomóc w tego typu analizach.

 1. Korelacja Czasowa: Używając funkcji CORREL w kombinacji z innymi funkcjami, jak OFFSET, możesz obliczać korelację w różnych okresach czasu.
 2. Korelacja Warunkowa: Możesz użyć funkcji AVERAGEIFS lub SUMIFS do obliczenia średniej lub sumy pod warunkiem spełnienia pewnych kryteriów, a następnie użyć tych wyników w obliczeniach korelacji.

Użycie Innych Narzędzi do Analizy Korelacji

Ostatecznie, Excel to tylko jedno z wielu narzędzi, które mogą być użyte do analizy korelacji. Inne oprogramowanie statystyczne, takie jak R czy Python z biblioteką Pandas, oferują bardziej zaawansowane metody analizy korelacji, takie jak korelacje cząstkowe, korelacje kanoniczne, czy nawet korelacje nieliniowe.

Tym samym, umiejętność tworzenia i interpretowania macierzy korelacji w Excelu stanowi tylko punkt wyjścia do bardziej zaawansowanych analiz danych.

Interpretacja Statystyczna Macierzy Korelacji

Podczas gdy współczynniki korelacji mogą dać nam intuicyjne pojęcie o tym, jak zmienne są ze sobą powiązane, ważne jest również zrozumienie ich istotności statystycznej. W tym celu możesz wykorzystać tzw. testy istotności korelacji.

 1. Poziom Znaczenia (Alfa): Jest to próg, poniżej którego uznajemy, że obserwowana korelacja jest statystycznie istotna. Często używany poziom alfa to 0,05.
 2. Wartość p: Jest to miara, która mówi nam, jak prawdopodobne jest, że obserwowana korelacja wystąpiła przez przypadek. Jeżeli wartość p jest mniejsza od poziomu znaczenia alfa, możemy uznać, że korelacja jest statystycznie istotna.

Excel nie oferuje bezpośredniej funkcji do obliczania wartości p dla korelacji, ale można to zrobić za pomocą dodatkowych obliczeń lub korzystając z funkcji dostępnych w dodatkach, takich jak Real Statistics Add-on dla Excela.

Macierz Korelacji a Analiza Regresji

Macierz korelacji jest często punktem wyjścia do bardziej zaawansowanych analiz, takich jak analiza regresji. W analizie regresji próbujemy zrozumieć, jak jedna lub więcej zmiennych (zmiennych niezależnych) wpływa na inną zmienną (zmienną zależną).

 1. Regresja Liniowa: To najprostszy typ analizy regresji, w którym zakładamy, że zmienna zależna jest liniową funkcją zmiennych niezależnych. Funkcja LINEST w Excelu może być używana do przeprowadzenia regresji liniowej.
 2. Regresja Wielomianowa i Nieliniowa: Dla bardziej skomplikowanych zestawów danych, możesz potrzebować bardziej zaawansowanych modeli regresji. Excel oferuje narzędzia do przeprowadzenia regresji wielomianowej i innych typów regresji nieliniowych.
 3. Kontrola Warunków: Przed przystąpieniem do analizy regresji, warto sprawdzić kilka warunków, takich jak normalność reształtów i homoskedastyczność (stała wariancja błędów). W Excelu można to zrobić za pomocą różnych testów i wykresów.

Excel i Jego Ograniczenia

Warto też zauważyć, że Excel ma pewne ograniczenia, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z dużymi zestawami danych czy bardziej zaawansowanymi technikami analizy.

 1. Ograniczenie Rozmiaru: Excel ma pewne ograniczenia co do liczby wierszy i kolumn, co może być problematyczne przy dużych zestawach danych.
 2. Dokładność Numeryczna: Złożone obliczenia, zwłaszcza te związane z analizą statystyczną, mogą być mniej dokładne w Excelu w porównaniu z dedykowanym oprogramowaniem statystycznym.
 3. Brak Niektórych Zaawansowanych Funkcji: O ile Excel oferuje szeroki zakres funkcji i narzędzi statystycznych, to jednak brakuje mu niektórych zaawansowanych funkcji dostępnych w innych programach, takich jak analiza przeżycia czy testy nieparametryczne.

Ostatecznie, Excel jest potężnym narzędziem, który oferuje wiele funkcji użytecznych w analizie korelacji. Jednak dla bardziej zaawansowanych analiz, warto rozważyć użycie dedykowanego oprogramowania statystycznego.