Mapy w Excelu i Power BI: Przewodnik

0
123
Rate this post

Microsoft Excel i Power BI to potężne narzędzia, które ułatwiają analizę danych i podejmowanie decyzji opartych na danych. Jednym z najbardziej efektywnych sposobów wizualizacji danych jest użycie map. Zarówno Excel, jak i Power BI oferują różnorodne opcje dotyczące mapowania danych. W tym przewodniku omówimy, jak korzystać z map w Excelu i Power BI, od prostych map punktowych po zaawansowane mapy ciepła.

Mapy w Excelu

Mapy Geograficzne

Excel umożliwia tworzenie map geograficznych przy użyciu wbudowanego narzędzia o nazwie „Mapy 3D”. W tym przypadku wystarczy wybrać zakres danych zawierających informacje geograficzne, a Excel automatycznie zamieni je na trójwymiarową mapę.

Jak to zrobić:

 1. Zaznacz zakres danych.
 2. Wybierz zakładkę „Wstaw” w pasku narzędzi.
 3. Kliknij na „Mapy 3D”.

Mapy Punkty

Mapy punkty są używane do wizualizacji jednego lub kilku lokalizacji na mapie. Możesz użyć różnych markerów, aby przedstawić różne rodzaje danych.

Jak to zrobić:

 1. Upewnij się, że Twoje dane są odpowiednio sformatowane.
 2. Wybierz zakres danych, który chcesz przedstawić na mapie.
 3. Wybierz „Mapy Punkty” z menu „Wstaw”.

Mapy Ciepła

Excel pozwala również na tworzenie map ciepła. W tym przypadku, kolor określonej lokalizacji zmienia się w zależności od wartości danych.

Jak to zrobić:

 1. Upewnij się, że Twoje dane są odpowiednio sformatowane.
 2. Zaznacz zakres danych.
 3. Wybierz opcję „Mapy ciepła” z menu „Wstaw”.

Mapy w Power BI

Mapy Geograficzne

W Power BI, tworzenie map jest równie proste, jednak narzędzie to oferuje znacznie więcej opcji. Możesz na przykład użyć wbudowanego narzędzia „Map” albo zainstalować jedno z wielu dostępnych narzędzi zewnętrznych.

Jak to zrobić:

 1. Przejdź do zakładki „Wizualizacje”.
 2. Wybierz „Mapa”.
 3. Przeciągnij pola do odpowiednich obszarów w oknie „Pola”.

Mapy Wielowarstwowe

Power BI pozwala na tworzenie map wielowarstwowych, na których można przedstawić różne zestawy danych na jednej mapie.

Jak to zrobić:

 1. Wybierz „Mapa” w zakładce „Wizualizacje”.
 2. Przeciągnij różne pola do sekcji „Warstwy”.
 3. Ustal warunki dla każdej warstwy.

Mapy Interaktywne

Jedną z największych zalet Power BI jest możliwość tworzenia map interaktywnych, które pozwalają użytkownikom na interakcję z danymi w czasie rzeczywistym.

Jak to zrobić:

 1. Wybierz jedno z narzędzi do tworzenia map interaktywnych, takich jak „ArcGIS”.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zintegrować mapę z Twoim zestawem danych.

Różnice między Excel a Power BI

Chociaż zarówno Excel, jak i Power BI oferują szeroki wybór opcji do tworzenia map, istnieją pewne różnice, które warto uwzględnić:

 1. Interaktywność: Mapy w Power BI są zwykle bardziej interaktywne niż te w Excelu.
 2. Złożoność: Excel jest zwykle łatwiejszy w użyciu dla prostych map, ale Power BI oferuje więcej opcji dla zaawansowanych wizualizacji.
 3. Integracja z innymi źródłami danych: Power BI oferuje lepsze możliwości integracji z różnymi źródłami danych, co jest szczególnie użyteczne w przypadku złożonych projektów.
 4. Dostosowywanie: Power BI oferuje więcej opcji dostosowywania, w tym możliwość dodania warstw i użycia różnych narzędzi zewnętrznych.

Kiedy używać którego narzędzia

Wybór między Excel a Power BI zależy od kilku czynników, takich jak:

 1. Rodzaj danych: Jeśli twoje dane są prostsze i nie wymagają zaawansowanej analizy, Excel może być wystarczający.
 2. Poziom zaawansowania: Jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanych opcji wizualizacji, Power BI jest zdecydowanie lepszym wyborem.
 3. Budżet: Excel jest często dostępny jako część pakietu Microsoft Office, podczas gdy Power BI może wymagać dodatkowej subskrypcji.
 4. Współpraca: Power BI oferuje lepsze możliwości współpracy online i dzielenia się raportami z innymi użytkownikami.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, które narzędzie jest lepsze. Wybór zależy od indywidualnych potrzeb i okoliczności. W każdym przypadku warto rozważyć zarówno zalety, jak i wady obu narzędzi, aby dokonać najlepszego wyboru dla swojego projektu.

Zaawansowane techniki w Power BI

Użycie Pythona i R do wizualizacji

Power BI oferuje możliwość integracji z językami programowania Python i R, co pozwala na tworzenie bardziej zaawansowanych wizualizacji, w tym map. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy są zaznajomieni z programowaniem i chcą wykorzystać dodatkowe biblioteki do analizy danych.

Mapy czasu

Mapy czasu są jednym z najbardziej zaawansowanych typów wizualizacji dostępnych w Power BI. Dzięki nim można śledzić zmiany w czasie na mapie, co jest szczególnie użyteczne w przypadku danych historycznych czy prognoz.


W kolejnych częściach tego przewodnika możemy podjąć się omówienia wielu innych aspektów korzystania z map w Excelu i Power BI, takich jak korzystanie z zewnętrznych API do pobierania danych geograficznych, tworzenie map niestandardowych czy integracja z innymi narzędziami analizy danych.

Integracja z Zewnętrznymi API

Jednym z bardziej zaawansowanych aspektów korzystania z map w Excelu i Power BI jest możliwość integracji z zewnętrznymi API do pobierania danych geograficznych. Może to być szczególnie użyteczne, jeśli potrzebujesz aktualnych danych, takich jak prognozy pogody, informacje o ruchu czy dane demograficzne.

Jak to zrobić w Excelu:

 1. Wybierz zakładkę „Dane” w pasku narzędzi.
 2. Kliknij na „Pobieranie danych” i wybierz „Z sieci Web” czy „Z usług”.
 3. Wprowadź URL API i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zintegrować dane z arkuszem.

Jak to zrobić w Power BI:

 1. Przejdź do zakładki „Strona główna” i wybierz „Pobierz dane”.
 2. Wybierz opcję „API sieci Web” i wprowadź odpowiednie dane.
 3. Po zaimportowaniu danych, możesz je dodać do swojej wizualizacji mapy.

Tworzenie Map Niestandardowych

Czasami standardowe opcje mapowania w Excelu i Power BI mogą nie być wystarczające dla Twoich potrzeb. W takich przypadkach można tworzyć mapy niestandardowe.

Jak to zrobić w Excelu:

 1. Wykorzystaj narzędzia takie jak „Formy” i „Ilustracje” do ręcznego rysowania elementów na mapie.
 2. Możesz również importować obrazy map i dodawać do nich etykiety czy punkty danych.

Jak to zrobić w Power BI:

 1. Wykorzystaj opcję „Mapa niestandardowa” dostępną w zakładce „Wizualizacje”.
 2. Zaimportuj plik mapy w formacie obsługiwanym przez Power BI (np. GeoJSON).
 3. Przeciągnij pola danych do odpowiednich sekcji w oknie „Pola”.

Integracja z Innymi Narzędziami Analizy Danych

Zarówno Excel, jak i Power BI oferują możliwość integracji z innymi narzędziami analizy danych. Na przykład, możesz połączyć się z bazą danych SQL, wykorzystać narzędzia Big Data czy integrować się z narzędziami do analizy statystycznej.

Jak to zrobić w Excelu:

 1. Wybierz zakładkę „Dane” w pasku narzędzi.
 2. Wykorzystaj opcję „Pobieranie danych” do zaimportowania danych z różnych źródeł, takich jak bazy danych, pliki tekstowe czy sieci Web.

Jak to zrobić w Power BI:

 1. Przejdź do zakładki „Strona główna” i wybierz „Pobierz dane”.
 2. Wybierz odpowiednie źródło danych i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zaimportować dane do Power BI.

Wizualizacja Danych na Mapie za Pomocą Warunków

Kolejnym zaawansowanym aspektem korzystania z map w Excelu i Power BI jest możliwość wizualizacji danych za pomocą różnych warunków. Możesz na przykład zastosować różne kolory dla różnych kategorii danych czy użyć różnej wielkości punktów dla różnych wartości danych.

Jak to zrobić w Excelu:

 1. Po utworzeniu mapy, kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wybierz „Formatuj mapę”.
 2. Następnie wybierz „Warunkowe formatowanie”, aby zastosować różne kolory czy wielkości punktów na podstawie wartości danych.

Jak to zrobić w Power BI:

 1. Wybierz mapę i przejdź do zakładki „Format”.
 2. Wykorzystaj opcje „Kolor” i „Wielkość” do ustawienia warunkowego formatowania wizualizacji.

Dzięki tym zaawansowanym technikom, zarówno Excel, jak i Power BI stają się potężnymi narzędziami do wizualizacji danych geograficznych. Opcje są prawie nieograniczone, jeśli chodzi o typy map, stylizację, a nawet interaktywność i integrację z innymi narzędziami czy źródłami danych.

Analiza Przestrzenna w Power BI

Jeżeli chodzi o analizę przestrzenną, Power BI oferuje znacznie więcej funkcji w porównaniu z Excel. Możesz na przykład zastosować różne typy analiz przestrzennych, takie jak obliczenia odległości, stref buforowych czy analizy hotspotów.

Jak to zrobić w Power BI:

 1. Wybierz mapę, do której chcesz dodać analizę przestrzenną.
 2. Przejdź do zakładki „Analiza” i wybierz pożądany typ analizy.
 3. Skonfiguruj parametry i zatwierdź.

Współdzielenie i Publikowanie Map

Jednym z najważniejszych aspektów pracy z mapami jest możliwość ich udostępniania i publikowania, aby inni również mogli z nich korzystać.

Jak to zrobić w Excelu:

 1. Zapisz arkusz jako plik PDF lub obraz.
 2. Udostępnij plik poprzez e-mail, dysk sieciowy czy chmurę.

Jak to zrobić w Power BI:

 1. Zapisz swoją wizualizację jako raport.
 2. Użyj funkcji „Publikuj”, aby opublikować raport w serwisie Power BI albo udostępnić go bezpośrednio innym użytkownikom.

Zarządzanie Danych Geolokalizacyjnych

Zarówno Excel, jak i Power BI oferują różne narzędzia do zarządzania danymi geolokalizacyjnymi, co pozwala na ich efektywne wykorzystanie.

Jak to zrobić w Excelu:

 1. Użyj funkcji „Sortuj i filtruj” w arkuszu danych, aby zorganizować dane geograficzne według różnych kryteriów.
 2. Wykorzystaj funkcje Excela, takie jak VLOOKUP czy INDEX-MATCH, do skojarzenia danych z różnych źródeł.

Jak to zrobić w Power BI:

 1. Użyj opcji „Przeglądarka danych”, aby zarządzać danymi.
 2. Wykorzystaj „Zapytania Power”, aby transformować i przygotować dane do analizy.

Połączenie z Bazami Danych i Inne Zaawansowane Funkcje

Ostatnim elementem, który warto rozważyć, są różne opcje połączenia z zewnętrznymi bazami danych i innymi zaawansowanymi funkcjami.

Jak to zrobić w Excelu:

 1. W zakładce „Dane”, wybierz „Pobieranie danych”, a następnie połącz się z bazą danych.
 2. Po zaimportowaniu danych, możesz je analizować i łączyć z istniejącymi arkuszami w Excelu.

Jak to zrobić w Power BI:

 1. Otwórz zakładkę „Strona główna” i kliknij „Pobieranie danych”.
 2. Wybierz opcję, która odpowiada Twoim potrzebom – połączenie z bazą danych, serwisem sieciowym itd.

Korzystając z tych różnorodnych funkcji i możliwości, mapy w Excelu i Power BI stają się nie tylko narzędziem do prostego przedstawiania danych, ale także potężnym instrumentem do ich analizy i interpretacji. Możliwości są prawie nieograniczone i wciąż rozwijają się, dzięki ciągłemu rozwoju obu programów.