Podział pojedynczej serii danych na wykresie punktowym w Microsoft Excel

0
150
Rate this post

Microsoft Excel to narzędzie, które od lat uznawane jest za jedno z najpotężniejszych narzędzi do analizy danych i wizualizacji informacji. Jednym z najpopularniejszych typów wykresów w Excelu jest wykres punktowy, który świetnie nadaje się do ilustracji związków między dwiema zmiennymi. Ale co zrobić, gdy chcemy podzielić jedną serię danych na kilka różnych kategorii, aby ułatwić interpretację wykresu? W tym artykule omówię kilka technik, które można zastosować, aby dokonać tego podziału w sposób efektywny i czytelny.

Ustalanie kontekstu

Zacznijmy od przykładowego scenariusza. Załóżmy, że masz zestaw danych dotyczących wyników testów pewnej grupy studentów. Obejmuje to zarówno ich wyniki z matematyki, jak i języka angielskiego. Chciałbyś przedstawić te wyniki na jednym wykresie punktowym, ale jednocześnie chcesz, aby punkty reprezentujące różne przedmioty były łatwo rozróżnialne.

Podstawowe podejście: Kolorowanie punktów

Najprostszym sposobem na rozróżnienie różnych kategorii na wykresie punktowym jest zastosowanie różnych kolorów dla różnych punktów. Możesz to zrobić ręcznie, ale jest to metoda czasochłonna i niewygodna, jeżeli masz dużo danych. Na szczęście Excel oferuje funkcję automatycznego kolorowania.

 1. Utwórz wykres punktowy: Zaznacz dane, które chcesz przedstawić, a następnie przejdź do zakładki „Wstaw” i wybierz „Wykres punktowy”.
 2. Zaznacz punkty: Po utworzeniu wykresu, kliknij na jednym z punktów, aby zaznaczyć całą serię danych. Jeśli chcesz zaznaczyć pojedynczy punkt, kliknij na nim dwukrotnie.
 3. Zmień kolor: Po zaznaczeniu punktów, przejdź do zakładki „Format”, a następnie wybierz „Wypełnienie kształtu” i wybierz kolor.

Oczywiście, tę metodę można ułatwić przez zastosowanie pewnych trików, takich jak użycie tabeli przestawnej, ale ma ona swoje ograniczenia.

Zaawansowane metody: Wykorzystanie dodatkowej serii danych

Jeżeli potrzebujesz bardziej zaawansowanego podziału, który uwzględnia więcej niż jedną zmienną, możesz skorzystać z metody wykorzystującej dodatkowe serie danych. W tym przypadku każda seria reprezentuje jedną kategorię.

 1. Podziel dane na kategorie: W pierwszym kroku, podziel swoje dane na kategorie w arkuszu Excela. Możesz to zrobić ręcznie lub przy użyciu funkcji sortowania i filtrowania.
 2. Utwórz wykres dla pierwszej serii: Podobnie jak w podstawowym podejściu, zaznacz dane dla pierwszej serii i utwórz wykres punktowy.
 3. Dodaj dodatkowe serie: Kliknij prawym przyciskiem myszy na wykres i wybierz „Wybierz dane”. W nowym oknie, które się pojawi, kliknij „Dodaj” w sekcji „Legenda (seria)”. Wypełnij odpowiednie pola, wybierając dane dla nowej serii.

Teraz masz wykres z kilkoma seriami danych, które można łatwo rozróżnić. Możesz dalej dostosować wykres, zmieniając kolory, dodając etykiety czy zmieniając typy markerów dla każdej serii.

Użycie kodu VBA dla automatyzacji

Jeżeli masz dużą ilość danych i chcesz zautomatyzować proces podziału serii, możesz użyć kodu VBA (Visual Basic for Applications). Za pomocą prostego skryptu, można automatycznie podzielić dane na różne serie na podstawie kryteriów, które zdefiniujesz.

vba
Sub PodzielSerie()
Dim Wykres As ChartObject
Dim Seria As Series
Dim Kategoria As Range, Zakres As Range
Dim i As Integer
’Ustal wykres i zakres kategorii
Set Wykres = Sheets(„Arkusz1”).ChartObjects(„Wykres 1”)
Set Zakres = Sheets(„Arkusz1”).Range(„A2:A10”)

i = 1
For Each Kategoria In Zakres
'Utwórz nową serię dla każdej kategorii
Set Seria = Wykres.Chart.SeriesCollection.NewSeries
Seria.Name = Kategoria.Value
Seria.XValues = Sheets(„Arkusz1”).Range(„B” & i)
Seria.Values = Sheets(„Arkusz1”).Range(„C” & i)

i = i + 1
Next Kategoria
End Sub

Po uruchomieniu tego skryptu, Excel automatycznie utworzy nowe serie na podstawie danych w zakresie A2:A10. Oczywiście, kod można dostosować do własnych potrzeb.

Możliwości i ograniczenia

Oto kilka rzeczy, które warto wziąć pod uwagę, wykorzystując te metody:

 • Złożoność: Wyższy poziom zaawansowania metod, takich jak kod VBA, wiąże się z większą złożonością i potrzebą umiejętności programistycznych.
 • Czytelność: Zbyt wiele serii danych może spowodować, że wykres stanie się trudny do odczytania. Warto zwrócić uwagę na balans między ilością informacji a jej czytelnością.
 • Wydajność: Jeśli pracujesz na bardzo dużych zestawach danych, wydajność może stać się problemem. W takich przypadkach warto zastanowić się nad optymalizacją kodu VBA lub użyciem bardziej zaawansowanych narzędzi do analizy danych.

Zastosowanie jednej z powyższych metod lub ich kombinacji zależy od konkretnego przypadku. Każda z nich ma swoje plusy i minusy, ale wszystkie znacząco zwiększają możliwości wizualizacji danych w Excelu.

Użycie formuł warunkowych dla dynamicznego podziału

Inną zaawansowaną techniką jest zastosowanie formuł warunkowych w arkuszu, aby automatycznie kategoryzować dane przed ich wyświetleniem na wykresie. Na przykład, można użyć funkcji IF w Excelu do tego, aby zautomatyzować kategoryzację.

 1. Utwórz kolumnę dla kategorii: Obok swoich danych utwórz nową kolumnę, w której będziesz przechowywać kategorie.
 2. Wprowadź formułę warunkową: W nowej kolumnie, wprowadź formułę, która przypisze każdemu rekordowi odpowiednią kategorię. Na przykład, jeśli masz kolumnę z wynikami testów, możesz użyć formuły typu =IF(B2>90,"Wysoki","Niski") aby kategoryzować wyniki jako „Wysoki” lub „Niski” w zależności od punktacji.
 3. Utwórz wykres z użyciem nowej kategorii: Po utworzeniu kategorii, możesz znowu użyć techniki z dodatkowymi seriami danych, ale tym razem ustaw serię według kategorii, którą właśnie utworzyłeś.

Dzięki temu podejściu, każda zmiana w danych automatycznie odzwierciedli się na wykresie, co jest bardzo użyteczne w dynamicznie zmieniających się zestawach danych.

Ustalanie kryteriów wizualnych zaawansowanych

Jeśli chcesz pójść o krok dalej w dostosowywaniu wizualizacji, Excel oferuje również bardziej zaawansowane opcje formatowania. Możesz na przykład zastosować różne style i efekty do różnych serii danych, aby uczynić je jeszcze bardziej rozróżnialnymi. Obejmuje to możliwości takie jak:

 • Zmiana kształtu punktów: Poza zmianą kolorów, możesz również zmieniać kształty punktów w serii danych. Może to być szczególnie użyteczne, gdy prezentujesz wykres osobom, które mają trudności z rozróżnianiem kolorów.
 • Używanie linii trendu: Jeżeli twoje dane mają pewien trend, możesz go podkreślić, dodając linię trendu do wybranej serii danych.
 • Etykietowanie punktów danych: Jeśli dla każdego punktu danych masz dodatkową zmienną, którą chciałbyś wyświetlić (na przykład nazwę), możesz dodać etykiety do punktów na wykresie.

Użycie makr dla powtarzających się operacji

Jeżeli znajdujesz się w sytuacji, gdzie często musisz dzielić serie danych na wykresach, warto zastanowić się nad stworzeniem makra, które automatyzuje ten proces. Choć wymaga to pewnej wiedzy na temat programowania w VBA, pozwala znacząco przyspieszyć i ułatwić pracę. Możesz na przykład stworzyć makro, które:

 1. Automatycznie sortuje dane według wybranego kryterium.
 2. Dzieli je na serie na podstawie kategorii.
 3. Ustala różne kolory i style dla każdej z serii.

Po utworzeniu takiego makra, wystarczy jedno kliknięcie, aby zastosować cały zestaw operacji do nowego zestawu danych. Oszczędza to czas i minimalizuje ryzyko błędu.

Synchronizacja z innymi narzędziami

Warto również pamiętać, że Excel nie jest jedynym narzędziem do analizy danych. Jeśli korzystasz z innych narzędzi, takich jak Power BI czy Tableau, podzielone serie danych można łatwo eksportować i dalej analizować w bardziej zaawansowany sposób.

Każda z wymienionych metod ma swoje zastosowanie w różnych kontekstach i z pewnością znajdziesz wśród nich coś, co będzie najbardziej odpowiednie dla twojego przypadku. Przede wszystkim, ważne jest, aby pamiętać o tym, że głównym celem podziału serii danych jest ułatwienie interpretacji i analizy danych, co w efekcie końcowym pozwala na lepsze i bardziej świadome decyzje.

Interaktywność i Filtry

Jeżeli twoje zestawy danych są szczególnie złożone lub jeśli chcesz zaoferować użytkownikom bardziej interaktywną wizualizację, możesz skorzystać z funkcji takich jak przyciski formuł i suwaki, które są dostępne w Excelu.

 1. Form Controls: Za pomocą przycisków i checkboxów możesz umożliwić użytkownikom wybór, które serie danych mają być wyświetlane na wykresie. To pozwala na bardziej dynamiczną prezentację i może być szczególnie przydatne podczas prezentacji.
 2. Slicers: Jeśli korzystasz z tabeli przestawnej do organizacji danych, slicers (krajacze) mogą być przydatnym narzędziem do dynamicznego filtrowania danych wyświetlanych na wykresie.

Personalizacja poprzez niestandardowe szablony

Jeżeli często tworzysz podobne wykresy, warto zainwestować czas w stworzenie niestandardowych szablonów wykresów. Możesz zaprogramować Excela tak, aby automatycznie stosował wybrane przez ciebie formatowanie, kolory i opcje do nowo tworzonych wykresów.

 1. Zapisz jako szablon: Po skonfigurowaniu wykresu zgodnie z własnymi preferencjami, możesz go zapisać jako szablon.
 2. Zastosuj szablon: W przyszłości, przy tworzeniu nowych wykresów, wystarczy załadować wcześniej zapisany szablon, co znacząco przyspieszy proces formatowania.

Zastosowanie w praktyce biznesowej i naukowej

Podział serii danych na wykresie punktowym w Excelu nie jest tylko zagadnieniem technicznym; ma również szerokie zastosowanie praktyczne. Na przykład, w biznesie może być używane do segmentacji klientów, analizy wyników sprzedaży czy prognozowania trendów. W środowisku naukowym, podobne techniki mogą być używane do analizy danych eksperymentalnych, badania związków przyczynowo-skutkowych, czy prezentacji wyników badań w formie łatwo zrozumiałych grafik.

Integruj z usługami chmurowymi

Jeśli korzystasz z Microsoft 365, masz również możliwość synchronizowania swoich wykresów i danych z chmurą. To daje dodatkową elastyczność, ponieważ pozwala na dostęp do twoich analiz z różnych urządzeń oraz umożliwia łatwe udostępnianie wyników zespołowi czy interesariuszom.

 1. Udostępnianie: Możesz udostępniać swoje wykresy i arkusze Excela z innymi użytkownikami w chmurze.
 2. Współpraca w czasie rzeczywistym: Microsoft 365 umożliwia współpracę nad arkuszami w czasie rzeczywistym, co jest nieocenione w środowiskach zespołowych.

Zarówno podstawowe, jak i zaawansowane techniki podziału serii danych na wykresie punktowym oferują szeroką gamę możliwości dla różnych potrzeb i zastosowań. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym użytkownikiem Excela, czy zaawansowanym analitykiem, znajdziesz w tych metodach narzędzia, które pomogą ci lepiej zrozumieć i przedstawić swoje dane.