Solver w Excelu: Bardziej Zaawansowana Wersja Szukaj Wyniku

0
117
Rate this post

Microsoft Excel to jedno z najpopularniejszych narzędzi do analizy danych i zarządzania informacjami. Wśród różnych funkcji i narzędzi dostępnych w Excelu, jednym z najbardziej zaawansowanych i użytecznych jest Solver. Choć funkcja „Szukaj Wyniku” (znana również jako „Goal Seek”) jest przydatna w rozwiązywaniu prostych problemów, Solver idzie o krok dalej, oferując szeroki zakres możliwości optymalizacyjnych. W tym artykule, przyjrzymy się dokładniej funkcji Solver, jej możliwościach i różnicach w porównaniu do Szukaj Wyniku.

Co to jest Solver?

Solver to narzędzie do analizy w Excelu, które pozwala na rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych. Można go użyć do znajdowania najlepszej wartości dla jednej lub więcej zmiennych, spełniając jednocześnie różne ograniczenia. Solver jest używany w różnych dziedzinach, takich jak finanse, inżynieria, logistyka, a nawet w naukach społecznych.

Jak Aktywować Solver

Jeśli Solver nie jest jeszcze dostępny w twoim Excelu, można go łatwo aktywować:

 1. Przejdź do zakładki „Pliki” i wybierz „Opcje.”
 2. Kliknij „Dodatki.”
 3. Na rozwijanej liście przy „Zarządzaj”, wybierz „Dodatki COM” i kliknij „Przejdź.”
 4. Znajdź i zaznacz „Solver Add-in”, a następnie kliknij „OK.”

Po aktywacji, Solver pojawi się w zakładce „Dane” w grupie „Analiza.”

Jak Używać Solvera

Użycie Solvera jest stosunkowo prostym procesem, ale wymaga zrozumienia kilku kluczowych koncepcji.

 1. Zmienna Decyzyjna: To wartość, którą Solver będzie próbował zoptymalizować. Może być jedna lub więcej.
 2. Funkcja Celu: To formuła, którą chcemy zminimalizować, zmaksymalizować, lub ustawić na określony poziom.
 3. Ograniczenia: To warunki, które muszą być spełnione w trakcie optymalizacji.

Krok po Kroku

 1. Wybierz komórkę z funkcją celu.
 2. Przejdź do zakładki „Dane” i kliknij „Solver.”
 3. Ustaw odpowiednią funkcję celu i wybierz, czy chcesz ją zmaksymalizować, zminimalizować, czy osiągnąć określony poziom.
 4. Dodaj ograniczenia, jeśli są wymagane.
 5. Kliknij „Rozwiąż” i poczekaj na wynik.

Przykłady Użycia

Planowanie Budżetu

Załóżmy, że jesteś menedżerem i chcesz zminimalizować koszty przy zachowaniu pewnego poziomu produkcji i zasobów ludzkich. Możesz użyć Solvera do znalezienia optymalnej alokacji zasobów.

Optymalizacja Portfela

Jeśli zajmujesz się inwestycjami, Solver może pomóc w optymalizacji portfela, maksymalizując zwrot i minimalizując ryzyko, zgodnie z różnymi ograniczeniami, takimi jak dywersyfikacja.

Zaawansowane Opcje

Solver oferuje także zaawansowane opcje, takie jak różne algorytmy rozwiązujące (Simplex LP, GRG Nonlinear, Evolutionary) oraz możliwość dodania dodatkowych ograniczeń w postaci równań i nierówności.

Różnice między Solverem a Szukaj Wyniku

 1. Złożoność: Szukaj Wyniku jest narzędziem do rozwiązywania jednowymiarowych problemów. Solver natomiast potrafi radzić sobie z problemami wielowymiarowymi.
 2. Ograniczenia: W przypadku Szukaj Wyniku możesz mieć tylko jedno ograniczenie, które jest funkcją celu. Solver pozwala na wprowadzenie wielu ograniczeń.
 3. Funkcje Celu: Szukaj Wyniku ogranicza się do ustawienia konkretnej wartości dla jednej komórki. Solver pozwala na maksymalizację i minimalizację funkcji celu.
 4. Zmienna Decyzyjna: W Szukaj Wyniku można modyfikować tylko jedną zmienną decyzyjną, podczas gdy w Solverze liczba zmiennych decyzyjnych jest niemal nieograniczona.
 5. Algorytmy: Solver oferuje różne algorytmy do rozwiązania problemów, podczas gdy Szukaj Wyniku korzysta z jednego, prostego algorytmu.

Solver w Praktyce: Analiza Wrażliwości

Solver może być również używany do przeprowadzenia analizy wrażliwości, która pokazuje, jak różne zmiany w zmiennych wpłyną na funkcję celu. To narzędzie jest szczególnie użyteczne w sytuacjach, gdzie potrzebna jest ocena różnych scenariuszy.

Uwagi Końcowe

Solver jest potężnym narzędziem, które pozwala na rozwiązywanie skomplikowanych problemów optymalizacyjnych w Excelu. Dzięki różnorodnym opcjom i elastyczności, Solver znacząco rozszerza możliwości analizy danych w Excelu, idąc znacznie dalej niż funkcja Szukaj Wyniku. Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą w dziedzinie finansów, inżynierem, czy badaczem, Solver ma dla Ciebie coś do zaoferowania.

Techniki Zaawansowane: Makra i Programowanie VBA

Jeżeli potrzebujesz jeszcze więcej kontroli nad procesem optymalizacji, Solver można zintegrować z makrami i językiem programowania VBA (Visual Basic for Applications). Za pomocą VBA możesz automatyzować procesy związane z Solverem, co jest szczególnie przydatne, gdy musisz rozwiązać wiele różnych scenariuszy optymalizacyjnych. Oto jak można to zrobić:

 1. Rekordowanie Makra: Pierwszym krokiem jest nagranie makra, które wykorzystuje Solver. Można to zrobić, wybierając „Nagraj Makro” z zakładki „Widok”, a następnie wykonując operacje w Solverze.
 2. Edycja Kodu VBA: Po zakończeniu nagrywania makra, możesz edytować wygenerowany kod VBA, aby dostosować go do swoich potrzeb. Na przykład, możesz dodać pętle, warunki i inne elementy programistyczne.
 3. Automatyzacja: Po zapisaniu i optymalizacji makra, możesz je uruchomić w dowolnym momencie, co znacząco przyspieszy proces rozwiązywania różnych problemów optymalizacyjnych.

Sposoby na Skuteczne Wykorzystanie Solvera

Aby efektywnie korzystać z Solvera, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów:

 1. Dokładność Danych: Solver jest tylko tak dobry, jak dane, na których operuje. Upewnij się, że twoje dane są dokładne i kompletne.
 2. Testowanie: Zawsze testuj różne scenariusze i parametry, aby zrozumieć, jak różne elementy wpływają na wynik.
 3. Dokumentacja: Dla złożonych modeli optymalizacyjnych zawsze dokumentuj, co każda zmienna oznacza i jakie ograniczenia są nałożone. To pomoże w przyszłej analizie i przy ponownym użyciu modelu.

Solver w Wersjach Mobilnych i Online

Warto również zauważyć, że Solver nie jest dostępny w wersji online Excela ani w wersji mobilnej. Jeżeli Solver jest kluczowym elementem twoich analiz, najlepszą opcją jest korzystanie z pełnej, desktopowej wersji programu.

Integracja z Innymi Narzędziami

Excel i Solver można również zintegrować z innymi narzędziami analitycznymi i bazami danych. Na przykład, możesz importować dane z SQL, przetwarzać je w Excelu przy użyciu Solvera, a następnie eksportować wyniki z powrotem do bazy danych lub innego narzędzia analitycznego.

Zastosowania w Różnych Branżach

Solver nie jest narzędziem ograniczonym do jednej branży czy dziedziny. Jest on używany w dziedzinach tak różnorodnych jak:

 1. Ochrona zdrowia: Optymalizacja rozkładu pracy personelu medycznego i zarządzanie zapasami.
 2. Produkcja: Planowanie i optymalizacja linii produkcyjnych.
 3. Transport: Optymalizacja tras i zarządzanie logistyką.
 4. Marketing: Maksymalizacja ROI z kampanii reklamowych przy danych ograniczeniach budżetowych.

Widzimy zatem, że Solver jest uniwersalnym narzędziem, które może znaleźć zastosowanie w niemal każdej dziedzinie życia.

Zaawansowane Funkcje Solvera: Narzędzia Diagnostyczne i Raporty

Kiedy pracujesz z Solverem, masz także dostęp do różnych narzędzi diagnostycznych i raportów, które mogą pomóc zrozumieć, jak Solver doszedł do danego rozwiązania. Możesz generować raporty takie jak:

 1. Raport Odporności: Pokazuje, jak wrażliwe są wyniki na zmiany w danych i ograniczeniach.
 2. Raport Ograniczeń: Wykazuje, które ograniczenia były aktywne w końcowym rozwiązaniu, co może pomóc zrozumieć, jakie elementy najbardziej wpływają na funkcję celu.
 3. Raport Ostateczny: Zawiera pełne informacje o ostatecznym rozwiązaniu, w tym jakie wartości przyjęły zmienne decyzyjne.

Błędy i Pułapki

Solver to potężne narzędzie, ale jak każde oprogramowanie, ma swoje ograniczenia i może prowadzić do błędów, jeżeli nie używa się go prawidłowo. Oto kilka częstych pułapek:

 1. Lokalne Minimum: Dla niektórych problemów, Solver może znaleźć tylko lokalne minimum zamiast globalnego. Dlatego zawsze warto uruchomić Solver z różnymi punktami początkowymi.
 2. Zbyt Wiele Ograniczeń: Im więcej ograniczeń i zmiennych, tym trudniejsze jest znalezienie optymalnego rozwiązania. W niektórych przypadkach Solver może nie być w stanie znaleźć rozwiązania w ogóle.
 3. Niejasne Ograniczenia: Ograniczenia muszą być jasno zdefiniowane. Niejasne lub sprzeczne ograniczenia mogą prowadzić do błędów i niewłaściwych rozwiązań.

Solver w Wersjach Językowych Innych niż Angielski

Jeśli korzystasz z wersji Excela w innym języku niż angielski, nazwy funkcji i opcje mogą się różnić. Na przykład, w polskiej wersji Excela narzędzie to jest nazywane „Solver” tak samo jak w wersji angielskiej, ale menu i opcje są przetłumaczone na język polski. Dlatego warto zapoznać się z lokalnymi ustawieniami i terminologią.

Ograniczenia Licencyjne i Dostępność

Ostatecznie, warto również zwrócić uwagę na ograniczenia licencyjne Solvera. Choć jest to dodatek dostępny w standardowej wersji Excela, zaawansowane funkcje i algorytmy mogą wymagać zakupu dodatkowej licencji lub subskrypcji.

W ten sposób, Solver w Excelu staje się nie tylko narzędziem do rozwiązywania prostych problemów optymalizacyjnych, ale również zaawansowaną platformą analityczną, którą można dostosować do różnorodnych potrzeb i zastosowań.