Tworzenie i Personalizacja Wykresu Schodkowego w Excelu

0
119
Rate this post

Microsoft Excel to nie tylko narzędzie do zarządzania danymi, ale również potężne narzędzie do wizualizacji danych. Jednym z bardziej interesujących, ale mniej powszechnie używanych typów wykresów w Excelu jest wykres schodkowy. Ten wykres jest szczególnie użyteczny, gdy chcemy zobrazować zmiany w wartościach na osi czasu lub w innych określonych punktach. W tym artykule przyjrzyszmy się, jak utworzyć i spersonalizować wykres schodkowy w Excelu krok po kroku.

Co to Jest Wykres Schodkowy?

Wykres schodkowy, inaczej nazywany wykresem schodkowym, jest formą wykresu liniowego, który zamiast łączyć punkty danymi ciągłymi liniami, używa segmentów linii poziomych i pionowych do przedstawienia zmian. Jest to szczególnie użyteczne, gdy chcemy zobrazować dane, które zmieniają się w sposób dyskretny zamiast ciągły.

Kiedy Użyć Wykresu Schodkowego?

Wykres schodkowy jest idealny w sytuacjach, gdzie:

 • Dane zmieniają się w określonych momentach, a nie stopniowo.
 • Chcemy pokazać, jak wartość pozostaje stała przez pewien okres czasu do następnej zmiany.
 • Potrzebujemy zobrazować granice decyzyjne, np. prógi cenowe, poziomy zapasów itp.

Krok 1: Przygotowanie Danych

Zanim zaczniemy tworzyć wykres, upewnijmy się, że nasze dane są odpowiednio zorganizowane. Na przykład, jeśli chcemy przedstawić sprzedaż produktu przez kilka miesięcy, nasz arkusz kalkulacyjny mógłby wyglądać tak:

diff
Miesiąc | Sprzedaż
--------|---------
Styczeń | 100
Luty | 120
Marzec | 110
Kwiecień| 125

Krok 2: Tworzenie Wykresu

 1. Zaznacz zakres danych, które chcesz przedstawić na wykresie.
 2. Przejdź do zakładki Wstaw na wstążce Excela.
 3. Kliknij na Wykresy i wybierz Linia.
 4. Wybierz podtyp wykresu liniowego, który najbardziej Ci odpowiada.

Krok 3: Zmiana na Wykres Schodkowy

Po utworzeniu wykresu liniowego, możemy go łatwo przekształcić w wykres schodkowy:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na serię danych na wykresie.
 2. Wybierz Formatuj serię danych.
 3. Znajdź opcję Linia lub Styl linii w panelu bocznym.
 4. Wybierz opcję Kroki lub Schodki.

Krok 4: Personalizacja Wykresu

Excel oferuje wiele sposobów na personalizację wykresu schodkowego:

Zmiana Koloru Linii

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na linię wykresu.
 2. Wybierz Formatuj serię danych.
 3. Przejdź do sekcji Wypełnienie i kreska.
 4. Wybierz kolor, który Ci odpowiada.

Dodanie Tytułu i Etykiet Osi

 1. Kliknij na wykres, aby aktywować zakładki Narzędzia do wykresów.
 2. Wybierz Formatuj.
 3. W sekcji Tytuły osi i Tytuł wykresu wprowadź odpowiednie nazwy.

Modyfikacja Skali Osi

Jeśli chcesz zmienić skalę osi:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na oś, którą chcesz zmodyfikować.
 2. Wybierz Formatuj oś.
 3. W panelu bocznym znajdziesz opcje takie jak Minimum, Maksimum, Jednostki główne itd. które możesz dostosować według potrzeb.

Dodawanie Linii Trendu

Jeśli chcesz dodać linię trendu do swojego wykresu schodkowego:

 1. Kliknij na serię danych, do której chcesz dodać linię trendu.
 2. Przejdź do zakładki Narzędzia do wykresów.
 3. Kliknij Dodaj element wykresu.
 4. Wybierz Linia trendu i wybierz odpowiedni typ linii.

Analiza Zaawansowana

Dla bardziej zaawansowanych analiz, możesz również korzystać z dodatkowych narzędzi dostępnych w Excelu, takich jak Analiza danych i różne dodatki. Możesz na przykład użyć analizy regresji dla dokładniejszego zrozumienia trendów w Twoich danych.

Wykres schodkowy w Excelu to potężne narzędzie do wizualizacji danych, które są często pomijane na rzecz bardziej tradycyjnych wykresów. Dzięki wielu opcjom personalizacji i analizy, jest on nie tylko elastyczny, ale również bardzo informatywny.

Dodawanie Etykiet Danych

Etykiety danych pomagają widzowi zrozumieć, co dokładnie przedstawiają poszczególne punkty na wykresie. Aby dodać etykiety danych:

 1. Kliknij na serię danych na wykresie.
 2. Przejdź do zakładki Narzędzia do wykresów.
 3. Wybierz Dodaj element wykresu.
 4. Wybierz Etykiety danych i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby je spersonalizować.

Dodawanie Wskaźników i Strzałek

Jeśli chcesz zwrócić uwagę na konkretną część wykresu, możesz użyć różnych form wskaźników lub strzałek.

 1. Kliknij na wykres, aby go aktywować.
 2. Wybierz Wstaw z wstążki.
 3. Kliknij Kształty i wybierz typ wskaźnika lub strzałki, który chcesz dodać.
 4. Ręcznie dodaj kształt na wykresie i dostosuj go według potrzeb.

Użycie Tabeli Dynamicznej dla Wykresu Schodkowego

Jeśli twoje dane są bardzo rozbudowane i wymagają częstych aktualizacji, rozważ użycie tabeli dynamicznej w połączeniu z wykresem schodkowym. Tabela dynamiczna umożliwi Ci automatyczne aktualizacje wykresu, gdy tylko dodasz nowe dane.

 1. Utwórz tabelę dynamiczną na podstawie swojego zestawu danych.
 2. Wykorzystaj funkcje przeciągnij i upuść w tabeli dynamicznej, aby zorganizować dane.
 3. Utwórz wykres schodkowy, wybierając dane z tabeli dynamicznej jako źródło.

Ustawienia Zaawansowane Linii Schodkowej

W zależności od wersji Excela, której używasz, możesz mieć dostęp do zaawansowanych ustawień linii schodkowej, takich jak:

 • Kontrola nad kątem nachylenia „schodków”.
 • Możliwość dodania zaokrągleń do narożników schodków.
 • Opcje zmiany grubości i stylu linii schodkowej.

Te funkcje są dostępne w panelu Formatuj serię danych, w sekcji Opcje serii.

Zastosowania Biznesowe Wykresu Schodkowego

Wykres schodkowy jest często używany w różnych kontekstach biznesowych, takich jak:

 • Monitorowanie zmian w poziomach zapasów.
 • Analiza wyników sprzedaży w określonych okresach czasu.
 • Badanie skutków decyzji cenowych.
 • Śledzenie historycznych zmian w kursach walut.

Integracja z Innymi Narzędziami

Excel umożliwia również eksportowanie wykresu schodkowego do różnych formatów, takich jak PDF czy JPEG, co sprawia, że jest łatwy do wstawienia w prezentacjach czy raportach. Możesz również korzystać z funkcji Dowiązanie do innych arkuszy lub nawet do zewnętrznych baz danych, aby twój wykres był zawsze aktualny.

Dzięki tej szerokiej gamie opcji i funkcji, wykres schodkowy w Excelu jest nie tylko elastycznym, ale również potężnym narzędziem do analizy i wizualizacji danych. Bez względu na to, czy jesteś początkującym, czy zaawansowanym użytkownikiem, z pewnością znajdziesz w nim funkcje, które spełnią Twoje potrzeby.

Wykorzystanie Makr dla Automatyzacji Procesu

Jeśli tworzenie i personalizacja wykresów schodkowych to coś, co robisz regularnie, możesz rozważyć użycie makr VBA (Visual Basic for Applications) do automatyzacji procesu. Makra pozwalają na zapisanie serii czynności, które można potem wykonać automatycznie z jednym kliknięciem.

 1. Otwórz Edytor VBA poprzez Alt+F11 lub wybierając Rozwijacz na wstążce, a następnie Visual Basic.
 2. W Edytorze VBA możesz wpisać odpowiedni kod, który automatycznie utworzy wykres schodkowy z danymi, jakie chcesz przedstawić.
 3. Po utworzeniu i przetestowaniu makra, możesz je przypisać do przycisku na arkuszu Excela dla łatwego dostępu.

Problemy i Pułapki

Jak w każdym rodzaju wykresu, również wykres schodkowy ma swoje ograniczenia i potencjalne pułapki, na które warto uważać:

 • Zbyt Wiele Danych: Zbyt skomplikowany wykres może być trudny do odczytania i zrozumienia. Staraj się unikać przedstawiania zbyt wielu serii danych na jednym wykresie.
 • Brak Kontekstu: Upewnij się, że twoje dane są łatwe do zrozumienia, dodając odpowiednie tytuły, etykiety osi i legendy.
 • Skala: Nieodpowiednia skala osi może wprowadzić w błąd i zniekształcić interpretację danych. Zawsze sprawdź, czy skala osi jest adekwatna do przedstawianych danych.

Funkcje Statystyczne w Kontekście Wykresu Schodkowego

Excel oferuje również szereg funkcji statystycznych, które można zastosować do serii danych przedstawionych na wykresie schodkowym. Na przykład, można użyć funkcji ŚREDNIA, MEDIANA, ODCH.STANDARDOWE itd., aby zrozumieć charakterystyki danych, które przedstawiasz. Te wartości można potem dodatkowo zaznaczyć na wykresie dla lepszego kontekstu.

Wykorzystanie w Analizie Finansowej

W analizie finansowej, wykresy schodkowe są często używane do przedstawiania danych takich jak strumienie przepływów pieniężnych czy zmiany w stawkach procentowych. Pozwalają one na łatwe zrozumienie, w których momentach nastąpiły istotne zmiany i jakie były ich konsekwencje.

Podsumowując

Excel oferuje wiele narzędzi i funkcji, które umożliwiają tworzenie skomplikowanych i spersonalizowanych wykresów schodkowych. Od podstawowych opcji formatowania, przez zaawansowane funkcje analizy, aż po możliwość automatyzacji za pomocą makr VBA. Bez względu na to, jakie są Twoje potrzeby, z pewnością znajdziesz w Excelu odpowiednie narzędzia, które pomogą Ci je zrealizować.