Tworzenie Small Multiples w Excelu

0
80
Rate this post

Small Multiples to technika wizualizacji danych, która pozwala na prezentowanie różnych zestawów danych w jednym kontekście. Metoda ta, znaną również jako „trellis charts”, „lattice charts” lub „grid charts”, jest szczególnie użyteczna, gdy mamy do czynienia z serią danych, które chcielibyśmy porównać jednocześnie, zamiast umieszczania ich w jednym, przeładowanym wykresie. Excel nie oferuje natywnego narzędzia do tworzenia Small Multiples, ale z kilkoma chwytami możesz je zbudować samodzielnie.

Korzystanie z Wykresów Kombinowanych

Jednym z najprostszych sposobów na stworzenie Small Multiples w Excelu jest użycie funkcji wykresów kombinowanych.

 1. Zakładanie Danych: Załóżmy, że masz dane sprzedażowe dla różnych produktów w kolejnych miesiącach.
 2. Tworzenie Wykresu: Wybierz dane, a następnie przejdź do karty „Wstaw” i wybierz „Wykres Kolumnowy”.
 3. Kopiowanie Wykresu: Skopiuj wykres tyle razy, ile masz kategorii do porównania.
 4. Dostosowanie Wykresów: W każdym skopiowanym wykresie usuń niepotrzebne serie danych, tak aby każdy wykres reprezentował tylko jedną kategorię.

Użycie Tabeli przestawnej i Slicerów

Innym podejściem jest użycie tabeli przestawnej w połączeniu z Slicerami.

 1. Tworzenie Tabeli Przestawnej: Z danych wejściowych stwórz tabelę przestawną.
 2. Dodanie Slicera: Dodaj slicer dla kategorii, które chcesz porównać.
 3. Klonowanie Slicera: Klonuj slicer tyle razy, ile masz kategorii.
 4. Filtracja Danych: Dla każdego slicera wybierz tylko jedną kategorię danych.
 5. Stworzenie Wykresów: Teraz dla każdej tabeli przestawnej utworzonej przez slicer, możesz stworzyć wykres.

Skrypting za pomocą VBA

Jeżeli potrzebujesz bardziej zautomatyzowanego rozwiązania, możesz napisać skrypt w VBA, który wygeneruje Small Multiples dla ciebie.

 1. Nagrywanie Makra: Zacznij od nagrania makra, które tworzy pojedynczy wykres na podstawie wybranego zestawu danych.
 2. Modyfikacja Kodu: Otwórz edytor VBA i zmodifykuj nagrany kod tak, aby iterował przez różne zestawy danych i tworzył dla nich wykresy.

Używanie Dodatków i Narzędzi Zewnętrznych

Jeżeli powyższe metody ci nie odpowiadają, możesz skorzystać z dodatków takich jak „Excel Small Multiples Add-in” lub narzędzi zewnętrznych jak Tableau, które oferują bardziej zaawansowane funkcje do tworzenia Small Multiples.

Ograniczenia i Wady

Warto również zauważyć, że tworzenie Small Multiples w Excelu ma swoje ograniczenia. Na przykład:

 • Skalowalność: Jeżeli masz bardzo dużą liczbę kategorii do porównania, ręczne tworzenie wykresów może być czasochłonne.
 • Estetyka: Excel nie oferuje zbyt wiele opcji dostosowania wyglądu Small Multiples, więc jeżeli estetyka jest dla ciebie ważna, być może będziesz musiał korzystać z narzędzi zewnętrznych.

Ulepszenia zaawansowane

Jeżeli masz pewne doświadczenie w korzystaniu z Excela, możesz spróbować zastosować dodatkowe funkcje, takie jak:

 • Kondycyjne Formatowanie: Do wyróżnienia określonych wartości na wykresie.
 • Dynamiczne Zakresy Danych: Za pomocą funkcji takich jak OFFSET i INDEX, możesz zrobić, że zakres danych na wykresie będzie się automatycznie aktualizował.

Stworzenie Small Multiples w Excelu może być więc prostsze lub bardziej zaawansowane w zależności od twojego poziomu zaawansowania i potrzeb. Każda z powyższych metod ma swoje plusy i minusy, ale wszystkie oferują unikalną perspektywę na zestaw danych, co jest ostatecznym celem każdej wizualizacji danych.

Dynamiczne Aktualizacje za pomocą Power Query

Jeżeli pracujesz z dynamicznie zmieniającymi się danymi, Power Query może być potężnym narzędziem do tworzenia Small Multiples. Możesz na przykład zbudować zapytanie, które automatycznie segreguje i przetwarza dane wejściowe, a następnie łączy je z wykresami w Excelu.

 1. Import Danych: Użyj Power Query do importowania danych do Excela.
 2. Przetwarzanie Danych: Użyj opcji dostępnych w Power Query do segregowania danych.
 3. Automatyczne Aktualizacje: Ustaw zapytanie na auto-odświeżanie, aby Twoje wykresy były zawsze aktualne.

Interaktywne Small Multiples z użyciem formularzy

Jeśli chcesz dać użytkownikom możliwość interakcji z wykresami, możesz dodać elementy formularza, takie jak przyciski opcji czy pola wyboru. Umożliwi to użytkownikom przełączanie między różnymi zestawami danych bez potrzeby ręcznej modyfikacji wykresów.

 1. Wstawianie Formularzy: Idź do karty „Programista” i wstaw formularze, jak przyciski opcji czy pola wyboru.
 2. Przypisanie Makr: Przypisz odpowiednie makra VBA do każdego elementu formularza, który pozwoli na dynamiczne przełączanie wykresów.
 3. Testowanie: Upewnij się, że wszystko działa poprawnie przez przetestowanie funkcji z różnymi zestawami danych.

Analiza Wizualna za pomocą Small Multiples

Small Multiples nie są tylko narzędziem do prezentacji danych, ale także do ich analizy. Oto kilka wskazówek, jak wykorzystać te wykresy do uzyskania głębszych wniosków:

 • Porównanie Trendów: Ułatwia identyfikację podobieństw lub różnic w trendach między różnymi kategoriami.
 • Wykrywanie Anomalii: Ponieważ wszystkie wykresy są przedstawione w jednym kontekście, łatwiej zauważyć wartości odstające czy anomalie.

Zastosowania Praktyczne

W różnych dziedzinach i branżach Small Multiples mogą być wykorzystywane w różny sposób. Na przykład:

 • Biznes i Finanse: Do śledzenia wyników sprzedaży różnych produktów w różnych regionach.
 • Nauka i Badania: Do porównywania wyników eksperymentów przeprowadzonych w różnych warunkach.
 • Służba Zdrowia: Do monitorowania wskaźników zdrowotnych w różnych grupach pacjentów.

Korzystanie z Small Multiples w Excelu może być tak skomplikowane, jak tylko chcesz. Ostatecznie, wybór metody zależy od twojego konkretnego przypadku, dostępnych zasobów i poziomu zaawansowania w Excelu. Opanowanie tej techniki może jednak znacznie zwiększyć twoją zdolność do efektywnego i przekonującego przedstawiania danych.

Zaawansowane Funkcje Graficzne w Excelu

Jeżeli masz już pewne doświadczenie w Excelu i chcesz dodać więcej zaawansowanych funkcji do swoich Small Multiples, możesz rozważyć:

 1. Animacja Wykresów: Chociaż Excel nie oferuje natywnego wsparcia dla animacji, zaawansowani użytkownicy mogą używać VBA do dodania elementów animacji, takich jak ruchome punkty danych czy zmieniające się kolory.
 2. Interaktywne Etykiety: Za pomocą funkcji tekstowych i formuł, można dodać etykiety, które dynamicznie zmieniają się w zależności od wybranych danych.
 3. Kontrolki Formularza dla Zoomu i Skalowania: Jeśli masz dużo danych na jednym wykresie, dodanie suwaka zoomu może być użyteczne. Użytkownicy mogą wtedy sami zdecydować, na który fragment danych chcą się skupić.

Kwestie Wydajności

Tworzenie zaawansowanych Small Multiples, zwłaszcza z dużą liczbą wykresów i elementów interaktywnych, może wpłynąć na wydajność Excela. Oto kilka wskazówek, jak zarządzać wydajnością:

 • Ograniczenie Liczby Serii Danych: Im więcej serii danych na wykresie, tym wolniejsze będzie jego generowanie i renderowanie.
 • Minimalizacja Użycia VBA: Choć VBA jest potężnym narzędziem, nadmierne jego użycie może spowolnić pracę w Excelu. Staraj się korzystać z VBA tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.

Archiwizacja i Udostępnianie

Po stworzeniu wykresów Small Multiples, warto zastanowić się nad najlepszym sposobem ich archiwizacji i udostępniania.

 1. Zapisywanie jako Szablon: Jeżeli planujesz tworzyć Small Multiples w przyszłości, warto zapisać obecny wykres jako szablon.
 2. Eksport do PDF lub jako Obraz: Jeżeli chcesz podzielić się swoimi wykresami z osobami, które nie korzystają z Excela, eksportowanie do formatu PDF lub jako obraz może być dobrym rozwiązaniem.
 3. Udostępnianie przez SharePoint lub OneDrive: Jeśli korzystasz z Microsoft 365, możesz łatwo udostępnić swoje wykresy zespołowi przez SharePoint lub OneDrive.

Debugowanie i Rozwiązywanie Problemów

Nie wszystko zawsze idzie zgodnie z planem, więc być może napotkasz pewne problemy podczas tworzenia Small Multiples w Excelu.

 • Sprawdzenie Kompatybilności Wersji: Upewnij się, że wszystkie osoby, które będą korzystać z wykresu, mają kompatybilną wersję Excela.
 • Używanie Trybu Naprawy: Jeżeli plik Excela zaczyna działać niestabilnie, próbuj użyć wbudowanych narzędzi do naprawy plików.

Dalsze Kierunki Rozwoju

Jeżeli opanujesz już podstawy i niektóre zaawansowane techniki, być może zechcesz się zainteresować możliwościami, jakie oferują zewnętrzne narzędzia do analizy danych i wizualizacji, takie jak Power BI, Tableau czy nawet biblioteki programowania R czy Python. Nie tylko poszerzysz swoje horyzonty, ale też będziesz mógł zintegrować swoje umiejętności w Excelu z nowymi narzędziami, otwierając przed sobą zupełnie nowe możliwości.