Wykres pudełkowy (skrzynka z wąsami) w Excelu

0
144
Rate this post

Wykres pudełkowy, znany również jako wykres „skrzynka z wąsami” (ang. „box and whisker chart”), to jedno z bardziej interesujących narzędzi statystycznych dostępnych w pakiecie Microsoft Excel. Jest używany do graficznego przedstawienia rozkładu zestawu danych, co pozwala na łatwe zidentyfikowanie odstających wartości, mediany oraz różnych kwartylów. W tym artykule przyjrzymy się, jak utworzyć, interpretować i dostosować wykres pudełkowy w Excelu.

Co to jest wykres pudełkowy?

Wykres pudełkowy to rodzaj wykresu, który przedstawia pięć głównych punktów danych:

 1. Minimum
 2. Pierwszy kwartyl (Q1)
 3. Mediana (Q2 lub drugi kwartyl)
 4. Trzeci kwartyl (Q3)
 5. Maksimum

Dodatkowo, wąsy wykresu wskazują na zakres, w którym znajdują się pozostałe dane, z wyjątkiem wartości odstających, które są zazwyczaj przedstawiane jako indywidualne punkty.

Jak utworzyć wykres pudełkowy w Excelu?

Tworzenie wykresu pudełkowego w Excelu jest stosunkowo proste. Poniżej znajduje się krok po kroku instrukcja:

Krok 1: Przygotuj dane

Zanim zaczniesz, upewnij się, że twoje dane są odpowiednio przygotowane. Zazwyczaj dane są przedstawione w jednej kolumnie lub wierszu.

Krok 2: Zaznacz dane

Zaznacz zakres danych, który chcesz przedstawić na wykresie pudełkowym.

Krok 3: Wybierz typ wykresu

Przejdź do zakładki „Wstaw” w menu głównym, a następnie w sekcji „Wykresy” wybierz „Wykres pudełkowy”.

Krok 4: Dostosuj wykres

Po utworzeniu wykresu możesz go dostosować według swoich potrzeb. Możesz na przykład zmienić etykiety osi, dodać tytuł wykresu czy zmienić kolory.

Interpretacja wykresu pudełkowego

Główne elementy wykresu pudełkowego są następujące:

 • Pudełko: reprezentuje interkwartylowy zakres (IQR), czyli różnicę między Q3 a Q1. Jest to zakres, w którym znajduje się większość danych.
 • Linia w pudełku: przedstawia medianę, czyli środkową wartość zestawu danych.
 • Wąsy: wskazują na zakres danych, zwykle do 1,5 * IQR od Q1 i Q3.
 • Punkty poza wąsami: są to wartości odstające, które nie mieszczą się w ramach 'wąsów’.

Interpretacja wykresu pudełkowego pomaga zrozumieć, jakie są główne tendencje w zestawie danych, jak duża jest zmienność i czy są jakieś wartości odstające.

Dostosowywanie wykresu pudełkowego

Excel oferuje różne opcje do dostosowania wykresu pudełkowego. Oto kilka z nich:

Zmiana kolorów

Możesz łatwo zmienić kolory elementów wykresu. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na element, który chcesz zmienić, a następnie wybrać odpowiedni kolor.

Dodawanie etykiet danych

Jeżeli chcesz, możesz dodać etykiety danych, które wskażą na konkretne wartości, takie jak mediana czy wartości odstające.

Zmiana skali osi

Excel umożliwia również zmianę skali osi, co może być szczególnie użyteczne, gdy dane są szeroko rozprzestrzenione.

Warto dodać, że Excel umożliwia także tworzenie bardziej zaawansowanych wykresów pudełkowych, takich jak wykresy poziome czy skumulowane, które mogą być użyteczne dla różnych analiz i prezentacji danych.

Porównywanie wielu zestawów danych

Jedną z zalet wykresu pudełkowego w Excelu jest możliwość porównywania wielu zestawów danych jednocześnie. To znacząco ułatwia analizę i interpretację danych. Na przykład, jeśli masz dane sprzedaży z różnych miesięcy czy regionów, można je wszystkie przedstawić na jednym wykresie, co pozwoli na szybkie zidentyfikowanie trendów czy odstających wyników.

Jak to zrobić?

 1. Zaznacz wszystkie zestawy danych: Zaznacz zakresy danych z różnych kolumn lub wierszy, które chcesz przedstawić na jednym wykresie.
 2. Wstaw wykres: Jak wcześniej, przejdź do zakładki „Wstaw” i wybierz „Wykres pudełkowy”. Excel automatycznie dostosuje wykres do wielu zestawów danych.
 3. Dostosuj wykres: Teraz możesz dostosować wykres tak, jak to było opisane wcześniej. Możesz dodawać etykiety dla różnych zestawów danych, zmieniać kolory i tak dalej.

Wartości odstające i ich identyfikacja

Wartości odstające na wykresie pudełkowym są często przedstawione jako indywidualne punkty. Są one szczególnie istotne w analizie statystycznej, ponieważ mogą wpłynąć na wyniki i prowadzić do błędnych interpretacji. Excel nie tylko pozwala na identyfikację tych wartości, ale również oferuje opcje do ich analizy.

Jak identyfikować wartości odstające?

W Excelu wartości odstające są zazwyczaj zidentyfikowane automatycznie i zaznaczone na wykresie jako indywidualne punkty. Jeżeli jednak chcesz je zidentyfikować ręcznie, możesz to zrobić, korzystając z formuł. Na przykład, możesz użyć formuły do obliczenia IQR i zidentyfikować wartości, które są poza zakresem 1,5 * IQR od pierwszego i trzeciego kwartylu.

Zastosowanie wykresu pudełkowego w różnych dziedzinach

Wykres pudełkowy jest narzędziem uniwersalnym i może być używany w różnych dziedzinach, takich jak finanse, inżynieria, nauki społeczne i wiele innych. Na przykład:

 • W finansach można go użyć do analizy rozkładu stóp zwrotu różnych inwestycji.
 • W medycynie, wykresy te często służą do przedstawienia rozkładu wyników badań medycznych.
 • W inżynierii i produkcji, mogą być użyte do analizy jakości produktów i identyfikacji potencjalnych problemów w procesie produkcyjnym.

Ogólnie rzecz biorąc, wykres pudełkowy jest potężnym narzędziem analitycznym, które oferuje wiele możliwości w zakresie analizy i interpretacji danych. Dzięki różnorodnym opcjom dostosowania w Excelu, można go łatwo dopasować do swoich specyficznych potrzeb.

Zaawansowane opcje i triki

Chociaż Excel oferuje szeroki zakres funkcji dla wykresów pudełkowych prosto „z pudełka”, istnieją również zaawansowane techniki, które mogą pomóc wyciągnąć z nich jeszcze więcej informacji.

Kombinowanie z innymi typami wykresów

Jednym z bardziej zaawansowanych podejść jest kombinowanie wykresu pudełkowego z innymi typami wykresów, na przykład z wykresem punktowym. To może pomóc w lepszej wizualizacji skomplikowanych zestawów danych. Na przykład, możesz użyć wykresu punktowego do przedstawienia indywidualnych obserwacji na tle ogólnego rozkładu przedstawionego przez wykres pudełkowy.

Ustalanie własnych zakresów dla „wąsów”

Domyślnie Excel ustawia zakres wąsów na 1,5 * IQR. Jednakże, można to zmienić ręcznie, aby lepiej dostosować wykres do swoich potrzeb. To może być szczególnie użyteczne, gdy analizujesz dane, które mają nietypowy rozkład i chcesz skupić się na określonym zakresie wartości.

Użycie makr i kodu VBA

Dla bardziej zaawansowanych użytkowników, Excel oferuje możliwość korzystania z makr i kodu VBA do automatyzacji i dostosowania wykresów. To pozwala na tworzenie skomplikowanych analiz, które byłyby trudne do wykonania ręcznie. Na przykład, możesz automatycznie generować wykresy pudełkowe dla różnych zestawów danych i zapisywać je w określonym formacie.

Błędy i pułapki przy korzystaniu z wykresów pudełkowych

Jak każde narzędzie statystyczne, wykres pudełkowy ma swoje ograniczenia i może być źródłem błędów, jeżeli nie jest używany prawidłowo.

Brak zrozumienia statystyki

Najważniejszą rzeczą jest zrozumienie, co wykres naprawdę przedstawia. Jeżeli nie rozumiesz, co oznaczają kwartyle czy wartości odstające, możesz dojść do błędnych wniosków.

Nieuwzględnienie wartości odstających

Wartości odstające mogą znacząco wpłynąć na wygląd wykresu i na wyniki analizy. Jeżeli są one wynikiem błędu w danych, to mogą prowadzić do fałszywych wniosków. Dlatego zawsze warto je zidentyfikować i zastanowić się, czy powinny być uwzględnione w analizie.

Nieodpowiednie skalowanie i formatowanie

Niewłaściwe skalowanie osi czy źle dobrany zakres danych może sprawić, że wykres będzie trudny do interpretacji lub nawet wprowadzający w błąd. Dlatego zawsze warto poświęcić czas na właściwe dostosowanie wykresu.

Podsumowanie

Excel oferuje wiele możliwości tworzenia, interpretowania i dostosowywania wykresów pudełkowych. Są one niezwykle użyteczne w różnych dziedzinach i dla różnych typów analiz. Odpowiednie zrozumienie i użycie tego narzędzia może przynieść dużo wartości w procesie analizy danych.