Jak usunąć pliki .DS_Store z repozytorium GIT-a ?

0
72
Rate this post

Pliki .DS_Store są automatycznie generowane przez system operacyjny macOS w każdym folderze, który przeglądasz za pomocą Finder. Te pliki przechowują niestandardowe atrybuty folderu, takie jak pozycja ikon czy wybrany styl wyświetlania. Choć są one niewidoczne dla większości użytkowników, mogą stwarzać problem, gdy zostaną dodane do repozytorium Git, szczególnie jeśli współpracujesz z innymi osobami korzystającymi z różnych systemów operacyjnych.

Dlaczego Warto Usunąć Pliki .DS_Store?

 1. Nie są to pliki kodu źródłowego: Pliki .DS_Store nie są częścią kodu i nie mają wpływu na działanie aplikacji, więc nie powinny być przechowywane w repozytorium.
 2. Zanieczyszczają commit-y: Dodawanie tych plików do repozytorium może powodować zamieszanie i sprawiać, że trudniej zrozumieć, co dokładnie zostało zmienione w danym commicie.
 3. Problemy z kompatybilnością: Osoby korzystające z innych systemów operacyjnych mogą nie potrzebować tych plików lub mogą one działać na nich inaczej.
 4. Bezpieczeństwo: Te pliki mogą nieświadomie ujawnić informacje o strukturze folderów na twoim komputerze, co może być problemem z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Usunięcie Plików .DS_Store z Istniejącego Repozytorium

Usunięcie Pojedynczego Pliku

Jeżeli zauważyłeś już plik .DS_Store w swoim repozytorium, możesz go usunąć za pomocą polecenia:

bash
git rm --cached .DS_Store

Aby potwierdzić zmianę i zaktualizować repozytorium, wykonaj:

bash
git commit -m "Usunięcie pliku .DS_Store"
git push origin [nazwa_brancha]

Usunięcie Wielu Plików

Jeżeli pliki .DS_Store są rozmieszczone w różnych folderach repozytorium, możesz usunąć je wszystkie za jednym zamachem, używając polecenia:

bash
find . -name .DS_Store -print0 | xargs -0 git rm --ignore-unmatch

A następnie:

bash
git commit -m "Usunięcie wszystkich plików .DS_Store"
git push origin [nazwa_brancha]

Zapobieganie Dodawaniu Plików .DS_Store w Przyszłości

Użycie .gitignore

Najłatwiejszym sposobem na zapobieganie dodawaniu plików .DS_Store do repozytorium jest użycie pliku .gitignore. Dodaj następującą linijkę do pliku .gitignore w głównym folderze repozytorium:

.DS_Store

Jeżeli chcesz zignorować pliki .DS_Store w całym repozytorium, niezależnie od poziomu zagnieżdżenia folderów, możesz użyć wildcarda **:

bash
**/.DS_Store

Globalne Ignorowanie Plików .DS_Store

Jeżeli nie chcesz dodawać tej linijki do każdego projektu, możesz również skonfigurować Git tak, aby globalnie ignorował pliki .DS_Store. W terminalu wykonaj:

bash
echo ".DS_Store" >> ~/.gitignore_global
git config --global core.excludesfile ~/.gitignore_global

Dzięki temu pliki .DS_Store będą ignorowane w każdym repozytorium na twoim komputerze.

Automatyzacja Procesu

Jeżeli pracujesz nad wieloma projektami i chcesz automatyzować proces usuwania plików .DS_Store, możesz utworzyć skrypt, który za jednym razem usunie te pliki i zaktualizuje plik .gitignore.

Oto prosty przykład skryptu bash:

bash
#!/bin/bash
find . -name .DS_Store -print0 | xargs -0 git rm -f --ignore-unmatch
echo ".DS_Store" >> .gitignore
git add .gitignore
git commit -m 'Automatyczne usunięcie plików .DS_Store i aktualizacja .gitignore'

Po utworzeniu i zapisaniu tego skryptu, nadaj mu prawa wykonywalne:

bash
chmod +x nazwa_skryptu.sh

Teraz możesz uruchomić skrypt w głównym katalogu repozytorium, aby usunąć wszystkie pliki .DS_Store i zaktualizować plik .gitignore.

Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże ci w utrzymaniu repozytorium Git w lepszym porządku, eliminując niepotrzebne pliki .DS_Store. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania czy sugestie, śmiało piszcie w komentarzach.

Automatyzacja Usuwania Plików .DS_Store za Pomocą Git Hooków

Git hooki to skrypty, które można uruchomić automatycznie przed lub po pewnych zdarzeniach w Git. Na przykład, możesz utworzyć hook, który automatycznie usunie pliki .DS_Store przed każdym commitem.

Utworzenie Pre-commit Hooka

 1. Przejdź do katalogu z hookami: W katalogu twojego repozytorium Git powinien być podkatalog o nazwie .git/hooks. Wejdź do niego.
  bash
 • cd [Twoje_Repo]/.git/hooks
 • Utwórz plik skryptu: Utwórz nowy plik o nazwie pre-commit (bez rozszerzenia).
  bash
 • touch pre-commit
 • Nadaj prawa wykonywalne: Nadaj plikowi prawa wykonywalne.
  bash
 • chmod +x pre-commit
 • Edytuj plik skryptu: Otwórz plik pre-commit w edytorze tekstu i wklej następujący kod:
  bash
 1. #!/bin/sh

  echo "Automatyczne usuwanie plików .DS_Store przed commitem..."

  find . -name .DS_Store -print0 | xargs -0 git rm -f --ignore-unmatch

Po zapisaniu i zamknięciu pliku, każdy próbujący zrobić commit w tym repozytorium spowoduje uruchomienie tego skryptu, który automatycznie usunie pliki .DS_Store.

Inne Narzędzia i Opcje

Użycie Git Filters

Git oferuje także możliwość użycia filtrów, które mogą być użyte do automatycznego modyfikowania plików podczas różnych etapów procesu commitowania. Za pomocą filtrów clean i smudge można na przykład usunąć niechciane pliki lub modyfikować je zgodnie z określonymi regułami.

Usunięcie Plików za Pomocą Skryptów CI/CD

Jeżeli korzystasz z narzędzi do integracji ciągłej (CI/CD), takich jak Jenkins, GitLab CI czy GitHub Actions, możesz dodać krok do twojego pipeline, który automatycznie usunie pliki .DS_Store przed deployem lub testami.

Oto przykładowy fragment pliku konfiguracyjnego dla GitHub Actions:

yaml
jobs:
remove-ds-store:
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- name: Checkout code
uses: actions/checkout@v2

- name: Remove .DS_Store files
run: find . -name .DS_Store -print0 | xargs -0 git rm -f --ignore-unmatch

Zastosowanie w Entornach Wieloplatformowych

Jeżeli twój zespół korzysta z różnych systemów operacyjnych, warto poinformować wszystkich o konieczności ignorowania plików .DS_Store. W ten sposób unikniesz problemów, które mogą pojawić się, gdy pliki te są dodawane do repozytorium przez użytkowników macOS, ale ignorowane przez użytkowników Windows czy Linuxa.

Utrzymanie czystości repozytorium Git jest kluczowe dla efektywnej pracy zespołowej. Dzięki zastosowaniu powyższych technik można automatycznie zarządzać plikami .DS_Store i zminimalizować ich wpływ na jakość repozytorium.

Zarządzanie Plikami .DS_Store w Kontekście Podprojektów

W niektórych przypadkach, zwłaszcza w większych projektach, możesz mieć do czynienia z podprojektami (submodułami w Git). Jeśli zarządzasz repozytorium, które zawiera submoduły, musisz być ostrożny, gdy usuwasz pliki .DS_Store. Proces ten może być nieco bardziej skomplikowany, ponieważ submoduły są traktowane jako oddzielne repozytoria Git.

Usunięcie Plików z Podprojektów

Jeśli chcesz usunąć pliki .DS_Store ze wszystkich submodułów, możesz użyć rekurencyjnej opcji git submodule foreach:

bash
git submodule foreach --recursive 'find . -name .DS_Store -print0 | xargs -0 git rm -f --ignore-unmatch'

Następnie zobowiązujesz się do zmian w każdym subprojekcie i w repozytorium głównym:

bash
git submodule foreach --recursive 'git commit -m "Usunięcie plików .DS_Store z submodułów"'

Aktualizacja .gitignore w Podprojektach

Jeżeli chcesz zapobiec dodawaniu plików .DS_Store w przyszłości, warto również zaktualizować plik .gitignore w każdym subprojekcie. To może być zrobione ręcznie, ale jeśli masz dużo submodułów, automatyzacja tego procesu będzie bardziej efektywna.

Oto jak możesz to zrobić:

bash
git submodule foreach --recursive 'echo .DS_Store >> .gitignore; git add .gitignore; git commit -m "Aktualizacja .gitignore w submodułach"'

Diagnostyka i Monitorowanie

Sprawdzanie Repozytorium

Czasami warto sprawdzić, czy w repozytorium nie ma już żadnych plików .DS_Store. Możesz to zrobić, wykonując polecenie:

bash
git grep -i --name-only '.DS_Store'

Jeżeli polecenie to nie zwróci żadnych wyników, oznacza to, że repozytorium jest wolne od plików .DS_Store.

Użycie Narzędzi do Analizy Repozytorium

Istnieją również narzędzia trzecie, które mogą pomóc w identyfikacji i usunięciu zbędnych plików z repozytorium. Programy takie jak git-sizer czy webowe interfejsy do zarządzania repozytoriami często oferują opcje do analizy zawartości repozytorium, co może ułatwić identyfikację i usunięcie niechcianych plików.

Kiedy Być Ostrożnym

Choć usunięcie plików .DS_Store jest zwykle bezpieczne i zalecane, w pewnych sytuacjach może to być problematyczne. Na przykład, jeśli inne osoby w zespole rzeczywiście korzystają z niestandardowych ustawień Finder dla konkretnych folderów i zależy im na zachowaniu tych ustawień. W takich przypadkach warto skonsultować się z zespołem przed podjęciem jakichkolwiek działań.

Dobre Praktyki i Zalecenia

Zarządzanie plikami .DS_Store w repozytoriach Git jest jednym z wielu aspektów utrzymania czystego i efektywnego repozytorium. Warto również zwrócić uwagę na inne typy plików i folderów, które mogą być zbędne, takie jak pliki konfiguracyjne specyficzne dla określonego IDE, pliki kompilacji i tymczasowe pliki.

Przestrzeganie dobrych praktyk, takich jak regularne przeglądy kodu, użycie plików .gitignore i komunikacja z zespołem, pomoże utrzymać repozytorium w doskonałym stanie i zapewnić płynną współpracę.