KategorieGIT

Jak usunąć pliki .DS_Store z repozytorium GIT-a ?

NIestety MacOS generuje ukryte pliki .DS_Store, które jeśli od razu nie wpiszemy do .gitignore to będziemy zapewne chcieli usunąć. Poniżej kilka poleceń, które zrobią to szybko i bezboleśnie.

find . -name .DS_Store -print0 | xargs -0 git rm -f --ignore-unmatch

Dodajemy do pliku .gitignore poniższą linijkę

.DS_Store

I na koniec commit do repozytorium

git add .gitignore
git commit -m '.DS_Store removed'

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.