Komendy GIT-a, które należy znać

0
75
4/5 - (1 vote)

Git, stworzony przez Linusa Torvaldsa w 2005 roku, zrewolucjonizował sposób, w jaki programiści pracują nad kodem źródłowym. Dzięki swojej wydajności, elastyczności i rozproszonej naturze, Git stał się standardem w zarządzaniu wersjami kodu. W tej sekcji przybliżymy podstawowe informacje o Git, w tym krótką historię jego powstania, przyczyny popularności oraz kluczowe pojęcia niezbędne do zrozumienia jego działania.

Spis Treści:

Krótki przegląd historii Git-a

Git został stworzony w odpowiedzi na potrzebę wolnego i otwartego oprogramowania do zarządzania wersjami kodu źródłowego jądra Linuxa. Jego głównymi założeniami była prędkość, prostota projektu, wsparcie dla rozproszonych systemów, możliwość efektywnego zarządzania dużymi projektami, a także gwarancja integralności danych. Szybko zdobył popularność nie tylko wśród programistów jądra Linuxa, ale również w szerszej społeczności deweloperów, stając się de facto standardem w zarządzaniu wersjami.

Dlaczego Git jest tak popularny?

Git oferuje szereg zalet, które przyczyniły się do jego popularności:

 • Elastyczność i skalowalność: Git świetnie sprawdza się zarówno w małych, jak i dużych projektach, oferując szybką i efektywną obsługę.
 • Rozproszony system: Każdy kto pracuje z Gitem, posiada lokalną kopię całego repozytorium, co umożliwia pracę offline i zwiększa bezpieczeństwo.
 • Branżowanie i łączenie: Git oferuje zaawansowane możliwości tworzenia oraz zarządzania gałęziami, co ułatwia równoległe rozwijanie różnych funkcji i łatwe łączenie zmian.
 • Odzyskiwanie i cofanie zmian: Git zapewnia szerokie możliwości odzyskiwania utraconych danych i cofania zmian, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa i stabilności projektu.
 • Współpraca: Git ułatwia współpracę w zespołach rozproszonych, oferując łatwe sposoby na integrację zmian wprowadzanych przez różnych deweloperów.

Podstawowe pojęcia związane z Git-em

Zanim zagłębimy się w konkrety dotyczące komend i technik pracy z Gitem, warto zrozumieć kilka kluczowych pojęć:

 • Repozytorium: Jest to miejsce, gdzie Git przechowuje wszystkie pliki projektu oraz informacje o ich historii. Może być lokalne (na komputerze użytkownika) lub zdalne (na serwerze).
 • Commit: Reprezentuje zapisany stan plików w repozytorium w danym momencie. Każdy commit zawiera informacje o autorze zmian, dacie i komentarzu opisującym zmianę.
 • Gałąź (Branch): To lekka, edytowalna kopia kodu źródłowego, która pozwala na równoległe rozwijanie różnych funkcji lub eksperymentowanie, bez wpływu na główną linię projektu.
 • Merge: Proces łączenia zmian z różnych gałęzi w jedną linię, co pozwala na integrację rozwijanych funkcji do głównego projektu.
 • Pull & Push: Polecenia służące do aktualizacji zdalnego repozytorium. Pull pobiera zmiany z repozytorium zdalnego do lokalnego, a Push wysyła zmiany z lokalnego repozytorium do zdalnego.

Zrozumienie tych pojęć jest kluczowe do efektywnej pracy z Gitem. W kolejnych rozdziałach przyjrzymy się bardziej szczegółowo, jak można wykorzystać Git do zarządzania kodem źródłowym, efektywnej pracy zespołowej oraz do zabezpieczania projektu przed niepożądanymi zmianami.

Instalacja i konfiguracja Git-a

Aby móc w pełni wykorzystać możliwości Git-a, pierwszym krokiem jest jego prawidłowa instalacja oraz konfiguracja na naszym komputerze. Ten rozdział przeprowadzi Cię przez proces instalacji Git-a na różnych systemach operacyjnych, podstawową konfigurację niezbędną do rozpoczęcia pracy, a także przez proces tworzenia Twojego pierwszego repozytorium Git.

Jak zainstalować Git-a na różnych systemach operacyjnych

Windows

 1. Pobieranie: Aby zainstalować Git-a na Windowsie, odwiedź oficjalną stronę Git git-scm.com i pobierz najnowszą wersję dla Windowsa.
 2. Instalacja: Uruchom pobrany plik instalacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji. Domyślne opcje instalacji są zazwyczaj odpowiednie dla większości użytkowników.
 3. Weryfikacja: Aby sprawdzić, czy instalacja przebiegła pomyślnie, otwórz wiersz poleceń (cmd) lub PowerShell i wpisz git --version. Jeśli instalacja się powiodła, zobaczysz numer zainstalowanej wersji Git-a.

macOS

 1. Pobieranie: Git jest często już zainstalowany na macOS, ale aby uzyskać najnowszą wersję, najlepiej zainstalować go za pomocą menedżera pakietów, takiego jak Homebrew. Jeśli jeszcze go nie masz, zainstaluj Homebrew z ich oficjalnej strony.
 2. Instalacja: Otwórz Terminal i wpisz brew install git aby zainstalować Git-a.
 3. Weryfikacja: Wpisz git --version w Terminalu, aby sprawdzić, czy Git został poprawnie zainstalowany.

Linux

 1. Pobieranie i Instalacja: Większość dystrybucji Linuxa ma Git-a dostępnego w swoich repozytoriach. Możesz go zainstalować za pomocą menedżera pakietów swojej dystrybucji. Na przykład, w dystrybucjach opartych na Debianie (takich jak Ubuntu), użyj polecenia sudo apt-get install git. Dla dystrybucji opartych na Red Hat użyj sudo yum install git.
 2. Weryfikacja: Podobnie jak w innych systemach, użyj polecenia git --version w terminalu, aby sprawdzić, czy Git został zainstalowany.

Podstawowa konfiguracja Git-a

Po zainstalowaniu Git-a, ważne jest, aby skonfigurować kilka podstawowych ustawień, które będą stosowane do wszystkich Twoich projektów. Obejmuje to ustawienie Twojego imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, które będą wykorzystywane przy każdym zatwierdzaniu zmian (commit):

git config --global user.name "Twoje Imię i Nazwisko"
git config --global user.email "twój.email@example.com"

Dodatkowo, możesz chcieć ustawić edytor tekstu, który będzie używany do edycji komunikatów commitów:

git config --global core.editor nazwa_edytora

Dla przykładu, aby ustawić Vim jako edytor, wpisz git config --global core.editor vim.

Tworzenie pierwszego repozytorium

Z konfiguracją Git-a za nami, czas utworzyć pierwsze repozytorium. Możesz to zrobić na dwa sposoby: inicjalizując nowe repozytorium w istniejącym katalogu, lub klonując istniejące repozytorium z serwera.

Inicjalizacja nowego repozytorium

 1. Otwórz terminal i przejdź do katalogu, w którym chcesz utworzyć repozytorium.
 2. Wpisz git init. Spowoduje to utworzenie nowego, pustego repozytorium Git w tym katalogu.

Klonowanie istniejącego repozytorium

Jeśli chcesz pracować z istniejącym projektem, możesz sklonować jego repozytorium:

git clone url_do_repozytorium

Zamień url_do_repozytorium na adres URL repozytorium, które chcesz sklonować. Na przykład:

git clone https://github.com/przykładowy/projekt.git

Gratulacje, właśnie zainstalowałeś Git-a, skonfigurowałeś podstawowe ustawienia i utworzyłeś swoje pierwsze repozytorium! Teraz jesteś gotowy, aby zacząć pracować nad swoimi projektami z wykorzystaniem Git-a.

Podstawowe komendy Git-a

Zrozumienie podstawowych komend Git-a jest kluczowe dla efektywnej pracy z tym narzędziem. W tej sekcji przedstawimy zestaw najbardziej podstawowych komend, które pozwolą Ci rozpocząć pracę z repozytorium Git, zarządzać zmianami w plikach oraz zatwierdzać te zmiany w historii projektu.

git init – Tworzenie nowego repozytorium

Komenda git init służy do inicjalizowania nowego repozytorium Git w obecnym katalogu. Jest to pierwszy krok, który należy wykonać przy rozpoczynaniu nowego projektu z Git-em. Po wykonaniu tego polecenia w katalogu projektu, Git zacznie śledzić zmiany w plikach i folderach.

cd ścieżka/do/twojego/projektu
git init

git clone – Klonowanie istniejącego repozytorium

Jeśli chcesz pracować nad istniejącym projektem, możesz użyć komendy git clone, aby skopiować całe repozytorium, włącznie z całą jego historią zmian, na swój komputer.

git clone url_repozytorium

Po wykonaniu tej komendy zostanie utworzony katalog z nazwą projektu, zawierający wszystkie pliki projektu oraz ukryty katalog .git, w którym przechowywane są dane repozytorium.

git add – Dodawanie zmian do repozytorium

Aby dodać zmiany w plikach do repozytorium (czyli zaplanować je do commita), użyj komendy git add. Możesz dodać pojedynczy plik, kilka plików lub wszystkie zmienione pliki naraz.

git add nazwa_pliku

Aby dodać wszystkie zmiany w projektu, użyj:

git add .

git commit – Zatwierdzanie zmian w repozytorium

Po dodaniu zmian za pomocą git add, następnym krokiem jest ich zatwierdzenie przy pomocy komendy git commit. Każdy commit powinien być opatrzony komentarzem, który krótko opisuje wykonane zmiany.

git commit -m "Twój komentarz dotyczący commita"

Komenda ta zapisuje wszystkie zaplanowane zmiany w historii repozytorium, tworząc nowy punkt w historii projektu, do którego możesz później powrócić.

Wprowadzenie tych podstawowych komend jest pierwszym krokiem w zarządzaniu twoim kodem źródłowym przy użyciu Git-a. Pozwalają one na inicjalizację repozytorium, klonowanie istniejących projektów, dodawanie zmian do przyszłego commita oraz zatwierdzanie tych zmian w historii repozytorium. Pamiętaj, że regularne commitowanie czystych, dobrze opisanych zmian jest najlepszą praktyką pracy z Git-em, umożliwiając łatwe śledzenie historii projektu oraz współpracę z innymi deweloperami.

Zarządzanie zmianami i historią projektu

Efektywne zarządzanie zmianami i utrzymywanie klarownej historii projektu to kluczowe aspekty pracy z Git-em. W tej sekcji przyjrzymy się bliżej komendom, które pomagają w monitorowaniu stanu repozytorium, porównywaniu zmian oraz cofaniu modyfikacji, co jest niezwykle ważne w utrzymaniu porządku i spójności projektu.

git status – Sprawdzanie statusu repozytorium

Komenda git status jest jedną z najczęściej używanych komend podczas pracy z Git-em. Dostarcza ona szczegółowych informacji o stanie bieżącego katalogu roboczego i indeksu, pozwalając zobaczyć, które zmiany zostały zaplanowane do commita (staged), a które są niezatwierdzone (unstaged).

git status

Wykorzystując git status, możesz łatwo zidentyfikować nowe, zmodyfikowane lub usunięte pliki, które jeszcze nie zostały dodane do indeksu Git-a lub zatwierdzone w repozytorium.

git diff – Porównywanie zmian

Aby dokładnie przeanalizować, co zmieniło się w plikach między commitami, przed zatwierdzeniem zmian, a także po zatwierdzeniu, można użyć komendy git diff. Daje ona wgląd w konkretne linie, które zostały dodane lub usunięte.

git diff

Powyższe polecenie pokaże różnice między ostatnim commit-em a zmianami, które nie zostały jeszcze zaplanowane do commita. Aby zobaczyć różnice w zmianach zaplanowanych do commita, użyj:

git diff --cached

git log – Przeglądanie historii zmian

Historia commitów jest fundamentalnym elementem każdego repozytorium Git. Dzięki git log możesz przeglądać historię zmian, co umożliwia śledzenie postępów prac nad projektem, a także analizę i odnajdywanie konkretnych zmian.

git log

Domyślnie, git log wyświetli listę commitów w odwrotnej kolejności chronologicznej (najnowsze na górze) wraz z informacjami takimi jak identyfikator commita (SHA), autor, data oraz komentarz commita.

git revert i git reset – Cofanie zmian

W pracy nad projektem często zdarza się, że potrzebujemy cofnąć pewne zmiany. Git oferuje kilka potężnych narzędzi do tego celu, w tym git revert i git reset.

git revert

Użyj git revert, aby cofnąć zmiany wprowadzone przez określony commit, tworząc nowy commit, który odwraca zmiany.

git revert <identyfikator_commita>

To bezpieczny sposób na cofanie zmian, ponieważ nie ingeruje w historię repozytorium.

git reset

Komenda git reset służy do cofania zmian w repozytorium do określonego stanu. W zależności od użytego trybu (--soft, --mixed, --hard), możesz cofnąć zmiany w indeksie i katalogu roboczym, a nawet usunąć commity z historii repozytorium.

git reset --hard <identyfikator_commita>

Należy używać git reset z ostrożnością, szczególnie z opcją --hard, ponieważ może to skutkować utratą zmian w kodzie.

Zarządzanie zmianami i historią projektu w Git zapewnia elastyczność oraz kontrolę nad rozwojem projektu, umożliwiając efektywną współpracę i utrzymanie porządku w kodzie. Dzięki tym narzędziom można nie tylko śledzić postępy prac, ale również bezpiecznie cofać zmiany, zachowując integralność projektu.

Gałęzie w Git-ie

Zarządzanie gałęziami w Git to kluczowy element pracy nad każdym projektem. Pozwala na izolowanie różnych linii rozwoju projektu, eksperymentowanie z nowymi funkcjami i bezpieczne wprowadzanie zmian. W tej sekcji omówimy, jak tworzyć, przełączać się między gałęziami, scalać zmiany oraz jak radzić sobie z konfliktami, które mogą pojawić się podczas pracy z wieloma gałęziami.

git branch – Zarządzanie gałęziami

Komenda git branch jest wykorzystywana do tworzenia, listowania oraz usuwania gałęzi w repozytorium. Domyślnie, każde repozytorium Git ma główną gałąź nazwaną master lub main.

Aby utworzyć nową gałąź, użyj:

git branch nazwa_gałęzi

Aby zobaczyć listę wszystkich dostępnych gałęzi:

git branch

Gałąź, na której obecnie się znajdujesz, będzie oznaczona gwiazdką.

git checkout – Przełączanie się między gałęziami

Aby przełączyć się na inną gałąź, użyj komendy git checkout:

git checkout nazwa_gałęzi

To polecenie zmienia bieżącą gałąź na wybraną, aktualizując katalog roboczy, aby odzwierciedlić jej ostatni stan.

W nowszych wersjach Git-a, możesz również użyć git switch jako alternatywy dla git checkout, aby przełączyć gałęzie:

git switch nazwa_gałęzi

git merge – Łączenie zmian z różnych gałęzi

Gdy praca na danej gałęzi zostanie zakończona, możesz chcieć scalić te zmiany z powrotem do głównej linii rozwoju projektu. Służy do tego komenda git merge:

git checkout gałąź_docelowa
git merge gałąź_źródłowa

To polecenie scala zmiany z gałąź_źródłowa do gałąź_docelowa. Git automatycznie stara się rozwiązać większość konfliktów, ale w niektórych przypadkach może wymagać ręcznej interwencji.

git rebase – Przenoszenie zmian na inną bazę

Inną techniką na integrację zmian z jednej gałęzi do innej jest git rebase. Rebase przenosi lub „przepisuje” zmiany z jednej gałęzi na koniec innej, tworząc liniową historię zmian.

git checkout gałąź_źródłowa
git rebase gałąź_docelowa

Rebase jest szczególnie użyteczny do utrzymania czystej, liniowej historii projektu, ale powinien być używany z ostrożnością, szczególnie przy pracy z gałęziami publicznymi.

Radzenie sobie z konfliktami

Podczas scalania (merge) lub przepisywania bazy (rebase), mogą wystąpić konflikty, gdy Git nie jest w stanie automatycznie zintegrować zmian z różnych gałęzi. Git zaznaczy pliki, które zawierają konflikty, a zadaniem użytkownika jest ich rozwiązanie.

Konflikty muszą być ręcznie rozwiązane w edytorze tekstu, a następnie pliki muszą być ponownie dodane do indeksu za pomocą git add. Po rozwiązaniu wszystkich konfliktów, proces scalania można zakończyć poleceniem git merge --continue lub git rebase --continue.

Zarządzanie gałęziami w Git pozwala na efektywne oddzielanie różnych linii rozwoju projektu, umożliwiając bezpieczne dodawanie nowych funkcji i łatwe zarządzanie wersjami. Wymaga to jednak umiejętności zarządzania konfliktami i dobrej organizacji pracy, aby utrzymać porządek i czytelność historii projektu.

Zaawansowane techniki pracy z Git-em

Po opanowaniu podstaw Git-a i zrozumieniu zarządzania gałęziami, warto zwrócić uwagę na bardziej zaawansowane techniki, które mogą znacznie usprawnić pracę z kodem i współpracę w zespole. W tej sekcji przyjrzymy się takim narzędziom jak git stash, git tag, git cherry-pick, a także pracy z zdalnymi repozytoriami.

git stash – Tymczasowe odkładanie zmian

Podczas pracy nad projektem często zdarza się, że musimy tymczasowo odłożyć bieżące zmiany, aby móc przejść do innego zadania. Git stash pozwala na tymczasowe „schowanie” zmian, co pozwala na powrót do czystego stanu katalogu roboczego bez konieczności commitowania niedokończonej pracy.

git stash

Aby przywrócić schowane zmiany, użyj:

git stash pop

Możesz również wylistować wszystkie schowane zmiany (git stash list) i wybrać, którą z nich chcesz przywrócić.

git tag – Oznaczanie ważnych punktów w historii projektu

Tagi w Git służą do oznaczania ważnych punktów w historii projektu, takich jak wydania wersji. Tagi mogą być lekkie (tylko nazwa) lub opatrzone adnotacją (zawierające dodatkowe informacje, takie jak komentarz, autor, data).

Aby utworzyć nowy tag:

git tag -a nazwa_tagu -m "Komentarz do tagu"

Lista dostępnych tagów może być wyświetlona za pomocą git tag. Aby sprawdzić informacje o konkretnym tagu, użyj git show nazwa_tagu.

git cherry-pick – Przenoszenie konkretnych zmian między gałęziami

Czasami może zajść potrzeba przeniesienia konkretnych zmian (commitów) z jednej gałęzi do innej. Zamiast mergować całą gałąź, możemy użyć git cherry-pick, aby wybrać pojedyncze commity.

git cherry-pick <identyfikator_commita>

Ta komenda pozwala na precyzyjne przeniesienie zmian, ale należy używać jej z rozwagą, aby uniknąć problemów z historią commitów.

Praca z zdalnymi repozytoriami – git push, git pull, git fetch

Zdalne repozytoria są kluczowe w pracy zespołowej nad projektami. Pozwalają na wymianę zmian między wieloma użytkownikami i są zwykle hostowane na serwerach takich jak GitHub, GitLab czy Bitbucket.

 • git push – wysyła zmiany z lokalnego repozytorium do zdalnego.
  bash
 • git push zdalne_repozytorium nazwa_gałęzi
 • git pull – ściąga zmiany z zdalnego repozytorium i automatycznie scala je z lokalną gałęzią.
  bash
 • git pull zdalne_repozytorium nazwa_gałęzi
 • git fetch – pobiera zmiany z zdalnego repozytorium, ale nie scala ich automatycznie z lokalną gałęzią. Pozwala to na ręczne zreviewowanie zmian przed ich scaleniem.
  bash
 • git fetch zdalne_repozytorium

Znajomość tych zaawansowanych technik pozwala na znacznie większą kontrolę nad projektem i procesem jego rozwoju. Umożliwiają one efektywną pracę nad wieloma zadaniami jednocześnie, precyzyjne wprowadzanie zmian oraz sprawną współpracę z innymi członkami zespołu, nawet w rozproszonych środowiskach.

Integracja Git-a z innymi narzędziami

Git, będąc potężnym systemem kontroli wersji, jest często wykorzystywany w połączeniu z innymi narzędziami i serwisami, aby jeszcze bardziej zwiększyć produktywność i jakość pracy nad projektami. W tym rozdziale przyjrzymy się, jak Git może być zintegrowany z popularnymi środowiskami programistycznymi (IDE), systemami ciągłej integracji i wdrażania (CI/CD) oraz platformami hostingowymi, takimi jak GitHub czy GitLab.

Git i zintegrowane środowiska programistyczne (IDE)

Większość współczesnych IDE, takich jak Visual Studio Code, IntelliJ IDEA, Eclipse i wiele innych, oferuje bogate wsparcie dla Git-a. Integracja ta pozwala deweloperom na wykonywanie podstawowych operacji Git-a bezpośrednio z poziomu IDE, co znacznie przyspiesza pracę i pozwala na skupienie się na kodowaniu.

Funkcje integracji Git-a w IDE:

 • Zarządzanie repozytorium: Klonowanie repozytoriów, inicjalizacja nowych projektów z Git-em, przeglądanie historii i zmian w repozytorium.
 • Zarządzanie zmianami: Staging zmian, commitowanie, pushowanie i pullowanie zmian do/z zdalnego repozytorium, zarządzanie konfliktami.
 • Praca z gałęziami: Tworzenie, przełączanie i łączenie gałęzi bezpośrednio z poziomu IDE.
 • Integracja z GitHub/GitLab: Wiele IDE oferuje dodatkowe funkcje współpracujące bezpośrednio z popularnymi platformami hostingowymi, takimi jak requesty pull/merge, zarządzanie issue i więcej.

Git i systemy ciągłej integracji/wdrażania (CI/CD)

Systemy CI/CD, takie jak Jenkins, GitLab CI/CD, Travis CI, CircleCI, pozwalają na automatyzację procesu testowania i wdrażania aplikacji. Git jest tutaj kluczowym elementem, umożliwiającym automatyczne wyzwalanie procesów CI/CD przy każdym pushu do repozytorium.

Jak Git współpracuje z CI/CD:

 • Automatyczne budowanie: Po każdym commicie lub pushu do określonych gałęzi, system CI może automatycznie uruchamiać proces budowania aplikacji.
 • Testowanie: System CI może uruchamiać zdefiniowane testy automatyczne, aby zapewnić, że nowy kod nie wprowadza błędów.
 • Wdrażanie: Po pomyślnym przejściu przez proces testowania, system CD może automatycznie wdrożyć aplikację na odpowiednie środowisko, np. testowe, stagingowe lub produkcyjne.

Git i platformy hostingowe

Platformy takie jak GitHub, GitLab czy Bitbucket oferują nie tylko hosting dla repozytoriów Git, ale także szeroki zakres dodatkowych funkcji, które wspierają rozwój oprogramowania, współpracę, przegląd kodu, zarządzanie projektami i więcej.

Funkcje oferowane przez platformy hostingowe:

 • Zarządzanie projektami: Narzędzia takie jak issue tracker, tablice Kanban, milestones.
 • Przegląd kodu: Możliwość tworzenia pull/merge requestów, komentowania zmian w kodzie, sugerowania poprawek.
 • Integracje: Wiele platform oferuje integracje z zewnętrznymi narzędziami i usługami, zwiększając możliwości współpracy i automatyzacji.
 • Bezpieczeństwo: Skanowanie kodu pod kątem znanych luk bezpieczeństwa, zarządzanie dostępem i uprawnieniami.

Integracja Git-a z tymi narzędziami i serwisami tworzy potężne środowisko pracy, które nie tylko ułatwia zarządzanie kodem źródłowym, ale także automatyzuje wiele aspektów cyklu życia oprogramowania, od pisania kodu, przez testowanie, aż po wdrażanie gotowych aplikacji. Dzięki temu zespoły programistyczne mogą pracować efektywniej i skupić się na dostarczaniu wartościowych funkcji dla swoich użytkowników.