Podstawy GIT: Przewodnik od Początkującego do Mistrza

0
135
4/5 - (1 vote)

GIT, system kontroli wersji stworzony przez Linusa Torvaldsa, jest obecnie standardem w zarządzaniu kodem źródłowym. W tym artykule, omówimy podstawowe pojęcia i praktyki związane z GIT, które są niezbędne dla każdego, kto chce efektywnie zarządzać swoimi projektami programistycznymi.

1. Co to jest GIT?

GIT to rozproszony system kontroli wersji. Pozwala na śledzenie zmian w plikach i koordynowanie pracy wielu osób nad tymi samymi plikami.

Kluczowe Zalety:

 • Rozproszony rozwój: GIT umożliwia pracę wielu osób nad tym samym projektem bez konieczności ciągłego połączenia z centralnym repozytorium.
 • Bezpieczeństwo danych: GIT używa kryptografii SHA1 do identyfikacji i zabezpieczania zmian w projekcie.
 • Elastyczność: GIT wspiera różnorodne przepływy pracy i strategie branchowania.

2. Repozytorium GIT

Repozytorium GIT to miejsce, gdzie przechowywane są wszystkie pliki projektu oraz ich historia zmian.

Rodzaje Repozytoriów:

 • Lokalne: Znajduje się na komputerze użytkownika.
 • Zdalne: Hostowane na serwerze (np. GitHub, GitLab).

3. Podstawowe Operacje w GIT

 • git init: Tworzy nowe repozytorium GIT.
 • git clone: Kopiuje repozytorium zdalne na lokalny komputer.
 • git add: Dodaje pliki do indeksu przed zatwierdzeniem zmian.
 • git commit: Zapisuje zmiany w repozytorium lokalnym.
 • git push: Wysyła zatwierdzone zmiany do repozytorium zdalnego.
 • git pull: Pobiera zmiany z repozytorium zdalnego i aktualizuje lokalne.

4. Branching i Merging

 • Branching: Pozwala na tworzenie oddzielnych gałęzi w projekcie, na których można pracować niezależnie.
 • Merging: Łączenie zmian z różnych gałęzi.

5. Zarządzanie Konfliktami

Konflikty w GIT pojawiają się, gdy dwie oddzielne gałęzie wprowadzają zmiany w tym samym fragmencie kodu. GIT oferuje narzędzia do ich rozwiązywania.

6. Tagi

Tagi w GIT służą do oznaczania ważnych momentów w historii projektu, np. wydania wersji.

7. Praca z Repozytoriami Zdalnymi

Repozytoria zdalne są kluczowe dla współpracy i udostępniania kodu. Najpopularniejsze platformy to GitHub i GitLab.

8. Narzędzia i Rozszerzenia GIT

Istnieje wiele narzędzi i rozszerzeń ułatwiających pracę z GIT, takich jak GUI klienty (np. SourceTree), integracje z IDE, i narzędzia CI/CD.

GIT to potężne narzędzie, które może znacząco usprawnić pracę nad projektami programistycznymi. Jego elastyczność i bezpieczeństwo sprawiają, że jest on wyborem numer jeden dla programistów na całym świecie. Znajomość podstaw GIT jest kluczowa dla efektywnej pracy zespołowej i zarządzania kodem źródłowym.

9. Stashing i Cleaning

W GIT istnieją sytuacje, gdy potrzebujemy tymczasowo odłożyć niezatwierdzone zmiany, aby móc przełączyć się na inną gałąź. Do tego służy:

 • git stash: Pozwala tymczasowo „odłożyć” zmiany, zachowując je poza drzewem roboczym.
 • git stash pop: Przywraca odłożone zmiany.
 • git clean: Usuwa nieśledzone pliki z katalogu roboczego.

10. Rewizje i Historia Zmian

 • git log: Wyświetla historię commitów.
 • git diff: Pokazuje różnice między commitami, gałęziami, itp.
 • git blame: Pozwala zobaczyć, kto dokonał zmian w każdej linii pliku.

11. Znaczenie Commit Messages

Dobre praktyki dotyczące wiadomości commitów są kluczowe. Powinny one być jasne i opisywać dokonane zmiany, co ułatwia późniejsze śledzenie historii projektu.

12. GIT Hooks

GIT Hooks to skrypty uruchamiane automatycznie przy różnych operacjach GIT, np. przed commit, push. Pozwalają na automatyzację pewnych zadań.

13. Praca z Submodułami

GIT umożliwia dodawanie submodułów, czyli osobnych projektów GIT jako folderów w głównym repozytorium. Jest to przydatne, gdy pracujemy z zewnętrznymi bibliotekami czy modułami.

14. Rebase vs Merge

 • Rebase: Przenosi gałąź na wierzchołek innej gałęzi, tworząc liniową historię.
 • Merge: Łączy dwie gałęzie, zachowując ich niezależne historie.

15. Zaawansowane Techniki Branchowania

GIT oferuje zaawansowane strategie branchowania, takie jak Git Flow i GitHub Flow, które pomagają w organizacji pracy w dużych zespołach.

16. Bezpieczeństwo i Ochrona Gałęzi

Ważne jest zabezpieczenie ważnych gałęzi, np. master czy develop, przed niechcianymi zmianami. Platformy takie jak GitHub oferują narzędzia do ochrony gałęzi.

17. Integracja z Narzędziami Zewnętrznymi

GIT może być zintegrowany z wieloma narzędziami zewnętrznymi, w tym z systemami śledzenia błędów, narzędziami CI/CD, i platformami code review.

18. Najlepsze Praktyki i Wskazówki

 • Regularne commitowanie.
 • Jasne i szczegółowe commit messages.
 • Trzymanie się ustalonego workflow.
 • Regularne synchronizowanie z repozytorium zdalnym.

Mając te informacje, każdy programista będzie w stanie efektywnie korzystać z GIT, zarówno w projektach indywidualnych, jak i zespołowych. Pamiętaj, że praktyka czyni mistrza, a GIT jest narzędziem, które oferuje niemal nieograniczone możliwości w zakresie zarządzania kodem źródłowym.

Sprawdź teraz nasz inny portal internetowy który znajduje się pod adresem – https://redsms.pl