KategorieLinux

Instalacja Scala i Scala Build Tools w UBUNTU-18.04 LTS

Pomimo tego, że większość pakietów potrzebnych nam w codziennej pracy znajdziemy w repozytoriach danej dystrybucji linux-a. To może się zdarzyć, że jakiegoś pakietu tam niema. Niestety tak jest w przypadku SBT i Scala

Na szczęście można prosto dodać odpowiednie repozytorium, a wtedy operacja instalacji jest banalnie prosta.

echo "deb https://dl.bintray.com/sbt/debian /" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/sbt.list
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 2EE0EA64E40A89B84B2DF73499E82A75642AC823
sudo apt-get update
sudo apt-get install sbt
sudo apt-get install scala

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.