Jak zainstalować Imagick dla PHP 7 na Ubuntu 16.04

0
264
Rate this post

Imagick to dodatek do PHP, który umożliwia tworzenie, edycję i konwertowanie obrazów. Działa jako interfejs dla biblioteki ImageMagick, jednej z najbardziej wszechstronnych bibliotek do pracy z obrazami. W tym artykule pokażemy krok po kroku, jak zainstalować Imagick dla PHP 7 na systemie Ubuntu 16.04.

Uwaga: Zaleca się uaktualnienie do najnowszej wersji Ubuntu, ale jeśli z jakiegoś powodu jesteś zmuszony używać wersji 16.04, ten przewodnik jest dla ciebie.

Przygotowanie Systemu

Zanim zaczniemy, upewnijmy się, że system jest zaktualizowany.

bash
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Następnie zainstalujmy niezbędne pakiety.

bash
sudo apt-get install build-essential

Instalacja ImageMagick

Zanim zainstalujemy Imagick, potrzebujemy zainstalować ImageMagick.

 1. Zainstaluj ImageMagick
  bash
 • sudo apt-get install imagemagick
 • Sprawdź wersję ImageMagick
  bash
 1. convert --version

  Powinienes zobaczyć informacje o zainstalowanej wersji ImageMagick.

Instalacja Imagick dla PHP

Teraz, gdy ImageMagick jest zainstalowany, możemy przejść do instalacji Imagick dla PHP.

Opcja 1: Instalacja za pomocą menedżera pakietów

 1. Instalacja
  bash
 • sudo apt-get install php-imagick
 • Restart serwera Apache
  bash
 1. sudo service apache2 restart

Opcja 2: Instalacja z kodu źródłowego

Jeżeli z jakiegoś powodu potrzebujesz więcej kontroli nad instalacją, możesz zainstalować Imagick z kodu źródłowego.

 1. Pobranie kodu źródłowego
  bash
 • sudo apt-get install php7.0-dev
 • Pobieranie i instalacja PECL
  bash
 • sudo apt-get install php-pear
 • Instalacja Imagick
  bash
 • sudo pecl install imagick
 • Dodanie rozszerzenia do php.ini
  bash
 • echo "extension=imagick.so" | sudo tee -a /etc/php/7.0/cli/php.ini
 • Restart serwera Apache
  bash
 1. sudo service apache2 restart

Weryfikacja Instalacji

Po zakończeniu instalacji upewnijmy się, że wszystko działa jak należy.

 1. Sprawdzenie informacji o PHP
  bash
 • php -i | grep imagick

  Jeżeli instalacja się powiodła, powinienes zobaczyć informacje o rozszerzeniu Imagick.

 • Test w PHP

  Możesz również utworzyć prosty skrypt PHP do testowania funkcjonalności Imagick.

  php
 1. <?php
  $imagick = new \Imagick();
  echo $imagick->getVersion();
  ?>

  Uruchom ten skrypt, a powinieneś zobaczyć informacje o wersji Imagick.

Konfiguracja i Optymalizacja

Imagick oferuje szeroką gamę opcji konfiguracyjnych i jest bardzo elastyczny. Możesz dostosować różne parametry, takie jak jakość obrazu, formaty obsługiwane i wiele innych. To pozwala na optymalizację działania biblioteki do twoich potrzeb.

 1. Zmiana jakości obrazu

  Możesz zmienić jakość obrazu za pomocą metody setImageCompressionQuality.

  php
 • $imagick->setImageCompressionQuality(90);
 • Obsługa różnych formatów

  Imagick obsługuje wiele formatów obrazów, takich jak JPEG, PNG, GIF i inne. Możesz łatwo konwertować obrazy pomiędzy różnymi formatami.

  php
 1. $imagick->readImage("obraz.jpeg");
  $imagick->writeImage("obraz.png");

Rozwiązywanie Problemów

W razie problemów z instalacją lub konfiguracją, warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy:

 1. Logi błędów

  Sprawdź logi błędów PHP i Apache, aby znaleźć więcej informacji o problemie.

  bash
 1. cat /var/log/apache2/error.log
 2. Sprawdzenie zależności

  Upewnij się, że wszystkie zależności są prawidłowo zainstalowane. Jeżeli używasz różnych wersji PHP, mogą wystąpić konflikty.

 3. Zasoby społeczności

  Nie zaszkodzi również poszukać pomocy na forach internetowych czy grupach dyskusyjnych. Często spotkasz tam osoby, które napotkały podobne problemy i znalazły na nie rozwiązanie.

Zaawansowane Techniki Edycji Obrazów

Teraz, gdy Imagick jest prawidłowo zainstalowany i skonfigurowany, możemy przejść do omówienia kilku bardziej zaawansowanych technik edycji obrazów, które można zrealizować przy jego użyciu.

Efekty Specjalne

Imagick oferuje mnóstwo efektów specjalnych, które możesz zastosować na swoich obrazach.

 1. Rozmycie Obrazu

  Rozmycie obrazu można zrealizować w kilku linijkach kodu.

  php
 • $imagick = new \Imagick('obraz.jpeg');
  $imagick->blurImage(5, 3);
  $imagick->writeImage('obraz_blur.jpeg');
 • Dodanie Tekstu do Obrazu

  Dodanie tekstu do obrazu również jest bardzo proste.

  php
 1. $imagick = new \Imagick('obraz.jpeg');
  $draw = new \ImagickDraw();

  $draw->setFontSize(50);
  $draw->setFillColor(new \ImagickPixel('red'));

  $imagick->annotateImage($draw, 10, 45, 0, 'Twoj tekst');
  $imagick->writeImage('obraz_tekst.jpeg');

Automatyzacja Procesów

Przy użyciu Imagick, możliwe jest również automatyzowanie różnych procesów związanych z edycją obrazów, co jest szczególnie przydatne w skali dużych projektów.

 1. Batch Processing

  Jeżeli masz wiele obrazów do przetworzenia, możesz użyć pętli, aby zautomatyzować ten proces.

  php
 1. $files = glob('images/*.jpeg');

  foreach($files as $file) {
  $imagick = new \Imagick($file);
  $imagick->resizeImage(800, 600, \Imagick::FILTER_LANCZOS, 1);
  $imagick->writeImage('resized/' . basename($file));
  }

 2. Integracja z innymi narzędziami

  Imagick dobrze współpracuje z innymi narzędziami i bibliotekami w ekosystemie PHP, takimi jak Laravel czy Symfony. Możesz na przykład użyć Imagick w połączeniu z biblioteką do obsługi plików, aby automatycznie przetwarzać obrazy przesłane przez użytkowników.

Optymalizacja Dla Dużych Plików

Praca z dużymi plikami obrazów może bywać zasobożerna. Oto kilka wskazówek, jak zoptymalizować używanie Imagick dla dużych plików:

 1. Ustal Limity Zasobów

  Możesz ustawić limity na zużycie zasobów przez Imagick, aby zapobiec przeciążeniu serwera.

  php
 • \Imagick::setResourceLimit(\Imagick::RESOURCETYPE_MEMORY, 256);
  \Imagick::setResourceLimit(\Imagick::RESOURCETYPE_MAP, 256);
 • Operacje wsadowe

  Jeśli wykonujesz wiele operacji na jednym obrazie, zaleca się użycie metody writeImages zamiast writeImage, aby zmniejszyć ilość operacji wejścia-wyjścia.

  php
 1. $imagick->writeImages('obrazy_wyjsciowe.jpeg', true);

W ten sposób możemy nie tylko zainstalować i konfigurować Imagick dla PHP 7 na Ubuntu 16.04, ale także wykorzystać jego bogate możliwości do zaawansowanej edycji i automatyzacji przetwarzania obrazów.

Profilowanie i Monitorowanie

Jeśli chcesz zrozumieć, jak różne operacje wpływają na wydajność i zużycie zasobów, można zastosować różne techniki profilowania i monitorowania.

Profilowanie z Xdebug

Jeśli już korzystasz z Xdebug do debugowania kodu PHP, możesz również użyć go do profilowania operacji wykonanych przez Imagick. Profilowanie pomoże Ci zidentyfikować operacje, które mogą wymagać optymalizacji.

 1. Instalacja Xdebug
  bash
 • sudo apt-get install php-xdebug
 • Konfiguracja Xdebug dla profilowania

  Otwórz plik konfiguracyjny Xdebug, który zazwyczaj znajduje się w /etc/php/7.0/mods-available/xdebug.ini i dodaj następujące linie:

  arduino
 • xdebug.profiler_enable = 1
  xdebug.profiler_output_dir = "/tmp"
 • Restart serwera Apache
  bash
 1. sudo service apache2 restart

Monitorowanie z New Relic

New Relic to narzędzie monitorujące, które oferuje wgląd w wydajność aplikacji webowych i ich zaplecza. Możesz użyć New Relic do monitorowania wydajności operacji Imagick.

 1. Instalacja agenta New Relic
  bash
 1. sudo apt-get install newrelic-php5
  sudo newrelic-install install
 2. Konfiguracja

  Po instalacji, skonfiguruj swój klucz licencyjny i nazwę aplikacji w pliku newrelic.ini.

 3. Przeglądanie danych

  Po konfiguracji możesz przejść do panelu New Relic, aby zobaczyć, jak różne operacje Imagick wpływają na wydajność aplikacji.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest ważnym aspektem, zwłaszcza gdy przetwarzasz obrazy przesłane przez użytkowników. Oto kilka wskazówek dotyczących zabezpieczenia użycia Imagick:

 1. Walidacja Plików

  Zawsze waliduj pliki obrazów przed ich przetworzeniem. Sprawdzaj typ MIME i rozszerzenia plików.

 2. $finfo = new finfo(FILEINFO_MIME_TYPE);
  $mimeType = $finfo->file('plik.jpeg');
 3. Sanityzacja Danych

  Uważaj na dane wejściowe, które są używane w operacjach Imagick. Na przykład, jeśli używasz danych z formularzy do ustawiania parametrów, upewnij się, że są one odpowiednio zabezpieczone przed wszelkimi formami ataków.

 4. Limitowanie Zasobów

  Jak wcześniej wspomniano, ograniczanie zasobów może być nie tylko korzystne z punktu widzenia wydajności, ale także jako mechanizm obronny przed atakami DoS.

W taki sposób można nie tylko efektywnie wykorzystać Imagick do różnorodnych operacji na obrazach, ale również monitorować i zabezpieczyć jego działanie w ramach większej aplikacji.