KategorieLinuxPHPProgramowanie

Out of memory (allocated 1131298816) (tried to allocate 2147483656 bytes) in qrcode-detector-decoder

Gdy macie ustawiony memory_limit na -1, a mimo to otrzymujecie Out of memory rozwiązaniem problemu może być wywołanie poniższych komend.

sudo /bin/dd if=/dev/zero of=/var/swap.1 bs=1M count=1024
sudo /sbin/mkswap /var/swap.1
sudo /sbin/swapon /var/swap.1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.