Sierpień 19, 2013 / Marcin Lewandowski
[PHP] W jaki sposób usunąć z tekstu te znaki, które nie zawierają się w określonym zbiorze ?

Jeśli chcemy usunąć znaki, które nie znajdują się w określonym zbiorze znaków możemy zrobić to poprzez wbudowaną funkcję php ereg_replace, która zastępuje wszystkie znaki ie znajdujące się w zdefiniowanym przez nas przedziale znaków. W tym przypadku przedział znaków został ograniczony tylko do liter od a do z o czym mówi nam zapis [b][^a-zA-Z][/b] jak widzimy […]