Maj 20, 2015 / Marcin Lewandowski
[Excel] Jak skopiować tylko widoczne komórki ?

Kopiując komórki w Excel-u, domyślnie są kopiowane komórki widoczne oraz te ukryte. Jednak istnieje możliwość skopiowania tylko widocznych komórek.

Maj 15, 2015 / Marcin Lewandowski
[Sieci][Linux] Jak sprawdzić siłę sygnału WIFI ?

Narzędzia do diagnozowania sieci bezprzewodowych z reguły są narzędziami wysoce specjalistycznymi i co za tym idzie dość drogimi. Jednak na nasze potrzeby wystarczą często bardzo proste aplikacje, które mają tylko podstawowe funkcjonalności swoich starszych braci 😉

Maj 14, 2015 / Marcin Lewandowski
Stock z darmowymi zdjęciami

Płatne banki zdjęć posiadają ogromne zbiory z bardzo dobrej jakości zdjęciami jednak konieczność płacenia za nie jest dla niektórych z nas barierą nie do przejścia. Dlatego chciałem się z wami podzielić linkami do serwisów udostępniających zdjęcia za darmo przy czym w niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani podać źródło.

Maj 07, 2015 / Marcin Lewandowski
[MySQL] Jak usunąć wszystkie tabele z bazy ?

Do tematu możemy podejść na kilka sposobów, najprostszym zapewne jest usunięcie bazy danych i stworzenie jej na nowo co da pożądany efekt. Jednak nie zawsze mamy uprawnienia do usunięcia bazy danych, poniższe rozwiązania pokażą jak to wykonać bez tej operacji.

Maj 05, 2015 / Marcin Lewandowski
[Excel] Jak rozdzielić imię i nazwisko do osobnych kolumn ?

Jeśli chcemy rozdzielić dane znajdujące się w jednej komórce na wiele kolumn możemy posłużyć się wbudowanym narzędziem Excel-a, które nazywa się „Text to Columns”. Najczęściej spotykanym problemem jest chęć rozdzielenia imienia i nazwiska znajdującego się w jednej kolumnie i tutaj pokażę jak możemy do tego podejść.

Kwiecień 30, 2015 / Marcin Lewandowski
[Excel] Jak wydrukować nagłówki w Excel-u ?

Drukując arkusze mamy możliwość określenia, które elementy zostaną wydrukowane, które zaś nie. W przypadku Excel-a, mamy dwa nagłówki: górny pokazujący nazwy kolumn (A, B, C, D, itd.) oraz nagłówek znajdujący się po lewej stroni który pokazuje numerację wierszy.

Kwiecień 29, 2015 / Marcin Lewandowski
[GIT] Jak przenieść commit pomiędzy gałęziami (branch) ?

Pracując na wielu gałęziach zdarzają się sytuacje w których chcielibyśmy przenieść jakiś commit pomiędzy gałęziami. Do tego celu służy polecenie cherry-pick, które na podstawie numeru commit-a dołącza go do bieżącej gałęzi.

Kwiecień 27, 2015 / Marcin Lewandowski
[Gimp] Jak ustawić parametry siatki w Gimp-ie ?

Korzystając z Gimp-a czy też innych programów graficznych często korzystamy z narzędzia siatki czy to rysując coś czy też ustawiając jakieś elementy. Jednak nie zawsze parametry siatki nam będą odpowiadać dlatego twórcy dali możliwość modyfikacji jej parametrów.

Kwiecień 22, 2015 / Marcin Lewandowski
[Excel] Jak wydrukować linie siatki w arkuszu Excel-a ?

Linie siatki Excel-a znacznie poprawiają czytelność arkusza dlatego też warto wiedzieć jak je możemy wydrukować drukując nasz arkusz. Wielokrotnie spotkałem się z sytuacją w której użytkownicy ustawiali obramowanie komórek tylko po to, aby na wydruku były widoczne w ten sposób utworzone linie siatki. A przecież można prościej 😉