KategoriePHP

PHP7 : install ext-dom issue

Korzystając z composer-a w projekcie możemy zetknąć się z błędem ext-dom wynikającym z braku odpowiednik pakietów zainstalowanych na serwerze.

Błąd może wyglądać jak poniżej.

requires ext-dom * -> the requested PHP extension dom is missing from your system

Rozwiązaniem jest instalacja pakietu php-xml.

sudo apt-get update
sudo apt install php-xml

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.