KategorieProgramowanie

[Git] Aktualizacja listy branchy na lokalnej maszynie

Chcąc zaktualizować listę branch-y na lokalnej maszynie wykonujemy proste polecenie z poziomu konsoli

git remote update origin --prune

Aktualizując listę branch-y zdalnych może nam się przydać polecenie, które umożliwia podejrzenie listy branch-y lokalnych oraz zdalnych:

git branch -av

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.