[GIT] Jak zmienić opis ostatniego commit-a?

0
6677
5/5 - (1 vote)

GIT jest jednym z najpopularniejszych systemów kontroli wersji na świecie. Dzięki niemu programiści są w stanie kontrolować zmiany w swoim kodzie, kolaborować z innymi i wracać do poprzednich wersji projektu. Jednak nie zawsze pierwszy opis commita, który dodajemy, jest tym, z którym chcielibyśmy zostać. Może zdarzyć się literówka, nieścisłość lub po prostu chcemy dodać więcej informacji. W takim przypadku GIT daje nam możliwość zmiany opisu ostatniego commita. Poniżej przedstawiam krok po kroku, jak to zrobić.

1. Otwórz terminal lub wiersz poleceń

Aby rozpocząć pracę z GIT-em, musisz otworzyć terminal (w systemie Linux lub MacOS) lub wiersz poleceń (w systemie Windows).

2. Upewnij się, że jesteś w odpowiednim katalogu

Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian w GIT, upewnij się, że jesteś w katalogu projektu, którym chcesz zarządzać. Możesz to zrobić za pomocą polecenia cd:

bash
cd sciezka/do/twojego/projektu

3. Wykonaj polecenie do edycji ostatniego commita

Aby zmienić opis ostatniego commita, użyj poniższego polecenia:

bash
git commit --amend

To polecenie otworzy edytor tekstu skonfigurowany w Twoim systemie GIT (domyślnie może to być nano, vim lub inny edytor). Znajdziesz tam aktualny opis Twojego ostatniego commita.

4. Edytuj opis

W edytorze możesz teraz dokonać zmian w opisie commita. Upewnij się, że opis jest klarowny i dokładny, tak aby inni programiści wiedzieli, co zostało zmienione w danym commicie.

5. Zapisz i zamknij edytor

Po dokonaniu zmian w opisie, zapisz plik i zamknij edytor. W zależności od używanego edytora, sposób zapisu i zamknięcia może się różnić. Dla edytora nano będzie to CTRL + O (zapis), a następnie CTRL + X (wyjście). Dla vim wpisz :wq i naciśnij Enter.

6. Wysyłanie zmienionego commita

Jeśli wcześniej wysłałeś swój commit do zdalnego repozytorium (na przykład na GitHub), musisz teraz wysłać zmieniony commit ponownie. Ponieważ zmieniłeś historię commitów, musisz użyć polecenia z opcją -f lub --force:

bash
git push origin nazwa_twojego_brancha -f

Uwaga! Używanie --force może być niebezpieczne, ponieważ nadpisuje zmiany w zdalnym repozytorium. Zawsze upewnij się, że wiesz, co robisz, zanim użyjesz tej opcji.

7. Gotowe!

Gratulacje, właśnie zmieniłeś opis ostatniego commita. Pamiętaj jednak, że zmienianie historii commitów, zwłaszcza jeśli pracujesz z innymi ludźmi, może prowadzić do problemów i nieporozumień. Zawsze komunikuj takie zmiany zespołowi i korzystaj z tej funkcji z rozwagą.

W pracy z systemem GIT ważne jest ciągłe doskonalenie swoich umiejętności i poznawanie nowych trików. Zmiana opisu ostatniego commita to tylko jedna z wielu funkcji, które oferuje GIT. Zachęcam do dalszego eksplorowania możliwości tego potężnego narzędzia.

8. Alternatywne metody zmiany opisu commita

Oprócz powyższego podejścia istnieją inne metody na edycję opisu ostatniego commita, które mogą być przydatne w zależności od konkretnych potrzeb:

a. Edycja wielu commitów za pomocą git rebase:

Jeżeli chcesz edytować opisy kilku ostatnich commitów, możesz użyć polecenia git rebase w trybie interaktywnym:

bash
git rebase -i HEAD~n

Gdzie n to liczba commitów, które chcesz edytować. Otworzy się edytor, w którym przed każdym commitem będzie słowo pick. Zmieniając pick na reword przed wybranym commitem, po zapisaniu i wyjściu z edytora, będziesz mógł edytować opis każdego zaznaczonego commita.

b. Korzystanie z graficznych narzędzi:

Dla tych, którzy preferują graficzne interfejsy, istnieje wiele narzędzi, które pozwalają na łatwe zarządzanie repozytorium GIT, w tym na edycję opisu commita. Przykłady takich narzędzi to: GitKraken, Sourcetree czy GitHub Desktop.

9. Dobre praktyki dotyczące opisów commitów

Dobra praktyka podczas pracy z GIT-em to tworzenie opisów commitów, które są jasne i precyzyjne. Oto kilka wskazówek:

 • Zacznij od krótkiego, opisowego nagłówka.
 • Używaj trybu rozkazującego („Dodaj funkcję”, „Napraw błąd”).
 • Opisuj, co zostało zrobione i dlaczego, a nie jak.
 • Unikaj kończenia opisów kropką.
 • Jeśli to konieczne, dodaj więcej szczegółów w kolejnych akapitach.

Pamiętając o tych wskazówkach, Twoje opisy commitów będą czytelne i pomocne dla Ciebie i Twojego zespołu.

10. Podsumowanie

Zmiana opisu commita w GIT jest prosta, ale wymaga ostrożności, zwłaszcza jeśli pracujesz w zespole. Dzięki powyższym wskazówkom i instrukcjom jesteś teraz przygotowany do edycji swoich commitów w sposób świadomy i efektywny. Pamiętaj jednak, że GIT to potężne narzędzie z wieloma funkcjami, więc warto kontynuować naukę i eksplorować kolejne możliwości.

11. Dlaczego edycja commitów jest ważna?

Zrozumienie, jak i kiedy edytować commity, jest kluczem do efektywnej pracy w środowisku GIT. Oto kilka powodów, dla których edycja commitów może być ważna:

 • Poprawa czytelności: Poprawne opisy commitów pomagają zespołowi zrozumieć, co zostało zrobione i dlaczego. Dzięki temu praca nad projektem jest bardziej spójna i zorganizowana.
 • Zapobieganie błędom: Błędne opisy mogą wprowadzać w błąd innych programistów. Poprawiając je, zmniejszasz ryzyko nieporozumień.
 • Dokumentacja: Wielu programistów traktuje historię GIT-a jako formę dokumentacji. Dobre opisy commitów tworzą chronologiczną relację zmian w projekcie, co może być niezwykle wartościowe przy przeglądaniu historii projektu.

12. Czego unikać podczas edycji commitów?

Edycja commitów, zwłaszcza tych, które zostały już opublikowane w zdalnym repozytorium, niesie ze sobą pewne ryzyko. Oto co warto mieć na uwadze:

 • Nie edytuj publicznej historii: Jeśli commit został już wysłany do zdalnego repozytorium i inni mają do niego dostęp, edytowanie tego commita i ponowne przesyłanie go z opcją --force może spowodować konflikty dla innych użytkowników. Dlatego unikaj edycji commitów, które zostały już opublikowane.
 • Komunikuj się z zespołem: Jeśli musisz edytować commit, który został już opublikowany, upewnij się, że cały zespół wie o tej zmianie, aby uniknąć potencjalnych problemów.
 • Używaj --force z rozwagą: Opcja --force jest potężnym narzędziem, ale również niebezpiecznym. Używaj jej tylko wtedy, gdy jesteś pewien, że wiesz, co robisz.

13. Inne przydatne polecenia GIT

Oprócz edycji opisów commitów, GIT oferuje wiele innych przydatnych poleceń, które mogą Ci pomóc w codziennej pracy:

 • git log: pozwala przeglądać historię commitów.
 • git diff: pokazuje różnice między commitami, gałęziami lub nawet różne wersje plików.
 • git stash: pozwala tymczasowo „schować” zmiany, aby móc przejść do innej gałęzi.
 • git cherry-pick: pozwala na „przeniesienie” konkretnego commita z jednej gałęzi do drugiej.

14. Zakończenie

GIT to niezwykle potężne narzędzie, które oferuje wiele funkcji do zarządzania kodem źródłowym. Edycja commitów to tylko jedna z wielu funkcji, ale mając odpowiednią wiedzę i umiejętności, możesz pracować z GIT-em w sposób efektywny i produktywny. Ważne jest jednak, aby pamiętać o dobrych praktykach i unikać potencjalnych pułapek, które mogą prowadzić do problemów w zespołowej pracy nad projektem.