KategorieProgramowanie

[PHP] Jak odwrócić kolejność wyrazów w zdaniu ?

Zakładając że mamy zdanie „Ala na wakacje pojechała do babci” i chcieli byśmy, aby po przekształceniu zdanie wyglądało „babci do pojechała wakacje na Ala”.

$zdanie = "Ala na wakacje pojechała do babci";

$wyrazy = explode(" ", $zdanie);

$wyrazy = array_reverse($wyrazy);

echo implode(" ", $wyrazy);

Do zmiennej $zdanie przypisujemy tekst, który chcemy odwrócić. Mając zdanie rozbijamy je na wyrazy wykorzystując funkcję explode, która tworzy tablicę na podstawie separatora przekazanego do funkcji w przypadku zdania jest to spacja. Mając już tablicę z wyrazami należy tylko ją odwrócić co można wykonać funkcją array_reverse do której przekazujemy tablicę z wyrazami, zaś zwraca nam ona tablicę z wyrazami w odwróconej kolejności. Ostatnim elementem jest połączenie wyrazów ponownie w zdanie robimy to funkcją implode, gdzie pierwszym parametrem jest separator, który w przypadku zdania jest spacja zaś drugi parametr to tablica z wyrazami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *