[PHP] Jak pobrać z liczby wartość całkowitą oraz ułamkową ?

Programowanie
[PHP] Jak pobrać z liczby wartość całkowitą oraz ułamkową ?

W jaki sposób mogę wyodrębnić z liczny jej wartość całkowitą i ułamkową ?

Rozwiązanie tego problemu jest bardzo proste bowiem sprowadza się do użycia jedynie jednej funkcji php, mianowicie funkcji explode służącej do rozbijania ciągu znaków. Określając jedynie jaki znak ma być separatorem funkcja potrafi utworzyć tablicę z ciągu do niej przekazanego. W tym przypadku jest to znak kropki. Poniższy przykład ilustruje sposób działania funkcji:

$ulamek='10.5';
$tablica=explode('.',$ulamek);

echo $tablica[0]; // część całkowita liczby
echo $tablica[1]; // część ułamkowa liczby