KategorieProgramowanie

[PHP] Jak pobrać zawartość pliku do zmiennej ?

W PHP do pobrania zawartości pliku do zmiennej możemy posłużyć się funkcją file_get_contents() lub file(), które jako parametr przyjmują ścieżkę do pliku.

Funkcja file_get_contents()

$zmienna = file_get_contents('plik.txt');

Funkcja file()

$zmienna = implode('', file ('plik.txt'));

Możliwe jest także wczytywanie zawartości plików z adresów internetowych pod warunkiem, że w pliku php.ini parametr allow_url_fopen jest ustawiony na on.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.