KategorieProgramowanie

[PHP] Jak wypisać zawartość tablicy asocjacyjnej w pętli for zamiast foreach ?

Tablice asocjacyjne bardzo wygodnie przegląda się wykorzystując pętlę foreach, jednak nie znaczy to, że jest to jedyny sposób. Pętla for może także posłużyć do przejrzenia tablicy asocjacyjnej, a operację tą zrealizować można następująco:

//tablica asocjacyjna z informacjami o produkcie
$produkt = array(  
  'kolor'  => 'czerwony',
  'rozmiar' => 'L',
  'cena'  => '39',
  'ilosc'  => '2'
);

//pobieramy listę kluczy tablicy
$klucze = array_keys($produkt);

//zliczamy ilość kluczy
$ilosc_elementow = count($klucze);

//przechodzimy po wszystkich kluczach tablicy i wypisujemy ich wartość
for($x = 0; $x < $ilosc_elementow; $x++) 
{
  echo $klucze[$x] . ': ' . $produkt[$klucze[$x]] . '<br />';
}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.