KategorieProgramowanie

[JavaScript] Jak przejść do następnej iteracji w pętli forEach ?

Większość języków programowania pozwala przejść do następnej iteracji w dowolnej pętli wykorzystując instrukcję continue. Jednak w języku JavaScript, który to jest językiem funkcyjnym podejście jest nieco inne.

Wykorzystując pętlę forEach, do przejścia po elementach tablicy musimy przekazać funkcję, która ma zostać wykonana dla każdego elementu tejże tablicy. Jako że mamy do czynienia z funkcją, a przerwanie jej działania sprowadza się to użycia instrukcji return to jedyne co w tym momencie musimy zrobić to określić warunek który musi zostać spełniony, aby funkcja została przerwana.

Poniższy kod obrazuje zasadę działania, mamy tablicę z elementami po której przechodzimy wykorzystując pętlę forEach. W ciele funkcji sprawdzamy czy wartość elementu jest równa „2”, jeśli tak to pomijamy dalszą część kodu przerywając działanie funkcji poprzez wykorzystanie instrukcji return.

Kod html

Kod html zawiera element span z identyfikatorem, który posłuży nam do wypisania elementów tablicy.


Output: <span id="output"></span>

Kod JavaScript


// tablica z liczbami
var exampleArr = [1, 2, 3, 4];

// odwołanie do elementu w kodzie html po identyfikatorze
var output = document.getElementById('output');

// iterujemy się po tablicy
exampleArr.forEach(function(el){

  // jeśli element jest równy 2 przerywamy działanie funkcji
  if (el == 2) 
    return;
   
  // dopisanie elementu do kodu html
  output.append(el + ', ');
});

Wynikiem działania powyższego kodu będzie wypisanie liczb: 1, 3, 4. Działającą wersję możecie zobaczyć na jsfiddle.

Jedno przemyślenie nt. „[JavaScript] Jak przejść do następnej iteracji w pętli forEach ?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.