KategorieProgramowanie

[PHP] Jak dodać zero wiodące przed cyfrą aby cyfry wyglądały następująco 01, 02, 03 ?

W celu dodania jakiegokolwiek znaku na początek bądź koniec innego ciągu znaków wykorzystać najlepiej funkcję str_pad, która uzupełnia ciąg znaków do zdefiniowanej długości wykorzystując dowolnie zdefiniowany ciąg znaków.

W tym przypadku chcemy aby nasza cyfra jeśli jest zmniejsza od zera była poprzedzona zerem. Czyli chcemy aby funkcja uzupełniła ciąg znaków do dwóch cyfr, uzupełnianie ma następować z lewej strony oraz funkcja ma użyć do uzupełniania zero.

for($x = 1; $x < 20; $x++)
{
    echo str_pad($x, 2, 0, STR_PAD_LEFT).'<br />';
}

Jak widać na powyższym rozwiązaniu do funkcji przekazano zmienną, która przyjmuje wartości od 1 do 19. Drugi parametr określa do ilu znaków ma nastąpić uzupełnienie ciągu, w tym przypadku do dwóch znaków. Trzeci parametr określa znak jakim chcemy dokonywać uzupełnień, my wybraliśmy zero. Ostatni parametr mówi z której strony ma następować dopisywanie znaków, jako że chcieliśmy aby na cyfry były poprzedzone zerem dopisywanie ustawiamy na lewą stronę używając stałej STR_PAD_LEFT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.