KategorieProgramowanie

[PHP] Jak sprawdzić ilość wystąpień danego dnia tygodnia w ciągu miesiąca ?

W związku z tym że nie ma gotowej funkcji na wyciągnięcie informacji ile razy w ciągu miesiąca wystąpił dany dzień to my napiszemy sobie takową. Założenie jest proste, przekazujemy do funkcji nazwę dnia np. „Piątek”, a funkcja zwraca informację ile razy występuje w danym miesiącu i roku.

Cały problem, który chcemy rozwiązać to czy dany dzień występuje 4 czy też 5 razy w danym miesiącu. Dlatego też nasza funkcja będzie poszukiwała takiej informacji, wzbogacimy ją także o możliwość podania numeru miesiąca oraz roku.

/**
 * Funkcja zwraca ilość wystąpień dnia tygodnia w miesiącu.
 * 
 * @param string $nazwaDnia nazwa dnia tygodnia
 * @param int|null $miesiac numer miesiąca, null oznacza bierzący miesiąc
 * @param int|null $rok rok, domyślnie aktualny rok
 * @return int
 */
function iloscWystapien($nazwaDnia, $miesiac = null, $rok = null) 
{
  $dni = array(  
    'Niedziela'  => 0, 
    'Poniedziałek' => 1, 
    'Wtorek'    => 2, 
    'Środa'    => 3, 
    'Czwartek'   => 4, 
    'Piątek'    => 5, 
    'Sobota'    => 6
  );

  //sprawdzamy jaki numer ma podana nazwa dnia
  $numerDnia = array_key_exists($nazwaDnia,$dni);

  if(is_null($miesiac))
    $miesiac = date('m');

  if(is_null($rok))
    $rok = date('Y');

  $start = date('w', mktime(0, 0, 0, $miesiac, 1, $rok));
  $ileDni = date('t', mktime(0, 0, 0, $miesiac, 1, $rok));
  $end = date('w', mktime(0, 0, 0, $miesiac, $ileDni, $rok));

  if($start > $end) 
  {
    $tmp = $start;
    $start = $end;
    $end = $tmp;
  }

  //jeśli podzieli się bez zera jest nie jest to luty który ma 28 dni
  if($ileDni%7) 
  {
    if($start <= $numerDnia && $end >= $numerDnia )
      return 5;
    else
      return 4;	

	//jeśli to luty który ma 28 dni
    } 
    else 
    {
      if($start == $end && $start == $numerDnia) 
        return 5;
      else 
        return 4;
	}
}

echo iloscWystapien('Poniedziałek');
echo iloscWystapien('Poniedziałek',3);

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.