KategorieProgramowanie

[PHP] Jak zamienić tablice na zmienne z przypisanymi wartościami ?

W przypadku gdy chcemy prze konwertować tablicę na zmienne, które będą się nazywały tak jak klucze tablicy zaś wartościami zmiennych będą wartości kluczy w tablicy, należy posłużyć się funkcją extract.

$tablica['kolor'] = 'czerwony';
$tablica['rozmiar'] = 186;
$tablica['waga'] = 56;

Aby dokonać takiej zamiany wykorzystać należy funkcję extract.

$tablica['kolor'] = 'czerwony';
$tablica['rozmiar'] = 186;
$tablica['waga'] = 56;

extract($tablica);

echo $kolor.'<br />';
echo $rozmiar.'<br />';
echo $kwaga;

Jak widać po wywołaniu funkcji extract otrzymaliśmy zmienne o nazwach kluczy danej tablicy zaś wartości zmiennych zostały przypisane z wartości elementów tablicy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.