KategorieProgramowanie

[PHP] W jaki sposób pobrać i wyświetlić czas z atomowego wzorca czasu ?

Aby pobrać atomowy wzorzec czasu musimy połączyć się z serwerem time-a.nist.gov, który zwróci nam binarny ciąg będący wzorcem czasu, następnie ciąg ten należy prze konwertować na UNIX-owy znacznik czasu, który można wykorzystać w funkcji date.

//nawiązujemy połączenie z serwerem
$connect = fsockopen('time-a.nist.gov', 37);

//sprawdzamy czy nawiązanie połączenia się powiodło
if($connect) 
{
  fputs($connect, "\n");

  //pobieramy przesłany wzorzec
  $wzorzec = fread($connect, 128);

  //zamykamy połączenie z serwerem
  fclose($connect);
}

//konwertujemy binarny zapis na UNIX-owy znacznik czasu
$wzorzec = abs(hexdec('7fffffff') - 
        hexdec(bin2hex($wzorzec)) - 
        hexdec('7fffffff')) - 2208988800;

//wyświetlamy aktualny czas
echo date("Y-m-d H:i:s", $wzorzec);

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.