KategorieProgramowanie

[PHP] W jaki sposób obliczyć odległość między miastami znając tylko współrzędne geograficzne ?

W jaki sposób możemy obliczyć odległość między miastami znając tylko współrzędne geograficzne. Zadanie jest dość proste przy założeniu że potrzebujemy obliczeń tylko dla naszego kraju i nie muszą być one super dokładne. Jest to związane z możliwością pominięcia faktu że ziemia jest kulą.

Aby obliczyć odległość między dwoma punktami najpierw musimy znać współrzędne obu punktów i zapisać je do zmiennych np.

//podajemy współrzędne pierwszego punktu
$a['x'] = 10;
$a['y'] = 10;

//podajemy współrzędne drugiego punktu
$b['x'] = 20;
$b['y'] = 20;

//następnie odejmujemy od siebie współrzędne X-owe 
//oraz Y-owe obu punktów
$x = $b['x'] - $a['x'];
$y = $b['y'] - $a['y'];

$wynik = sqrt($x*$x + $y*$y);

echo $wynik;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.