KategorieProgramowanie

[PHP] W jaki sposób zrobić aby codziennie pokazywało się inne logo na stronie ?

Chcąc aby każdego dnia tygodnia na stronie pokazywało się inne logo potrzebować będziemy pliki o zdefiniowanej w określony sposób nazwie.

Najprostszym wyjściem jest stworzenie siedmiu wersji loga i nazwaniu ich logox.jpg gdzie x to numer dnia od 1 do 7. Następnie pobraniu aktualnego dnia tygodnia funkcją date i zwiększeniu go o 1 ze względu, że funkcja date numeruje je od zera. I oto w ten prosty sposób logo1.jpg pokaże nam się w poniedziałek.

echo '<img src="logo'.(date("w")+1).'.jpg">';

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.