Maj 07, 2015 / Marcin Lewandowski
[MySQL] Jak usunąć wszystkie tabele z bazy ?

Do tematu możemy podejść na kilka sposobów, najprostszym zapewne jest usunięcie bazy danych i stworzenie jej na nowo co da pożądany efekt. Jednak nie zawsze mamy uprawnienia do usunięcia bazy danych, poniższe rozwiązania pokażą jak to wykonać bez tej operacji.

Październik 17, 2013 / Marcin Lewandowski
[MySQL] W jaki sposób połączyć kilka kolumn w jedną ?

Łączenie kolumn po stronie bazy danych wydaje się mało zasadne, gdyż równie dobrze tę operację możemy wykonać po stronie widoku danej aplikacji, jednak zdarzają się przypadki w których takie połączenia są pożądane. Takim przypadkiem może być chęć stworzenia widoku w którym będzie od razu wypisane imię i nazwisko klienta bez niepotrzebnego rozbicia. Oczywiście baza umożliwia […]