Październik 22, 2013 / Marcin Lewandowski

W tym przypadku pierwszym zadaniem jakie powinniśmy wykonać jest wydzielenie roku, miesiąca oraz dnia. Zrobimy to wykorzystując funkcję explode, która potrafi podzielić ciąg znaków na tablice wiedząc tylko jaki separator oddziela poszczególne elementy. W tym przypadku separatorem jest „-” znak minus. Mając taką tablicę możemy utworzyć znacznik czasu wykorzystując funkcję mktime, który posłuży nam do […]

Październik 15, 2013 / Marcin Lewandowski

Aby pobrać atomowy wzorzec czasu musimy połączyć się z serwerem time-a.nist.gov, który zwróci nam binarny ciąg będący wzorcem czasu, następnie ciąg ten należy prze konwertować na UNIX-owy znacznik czasu, który można wykorzystać w funkcji date.

Październik 10, 2013 / Marcin Lewandowski

Wypisanie wszystkich dni pomiędzy określonymi datami jest operacją dość prostą i nie powinna nikomu przysporzyć większych problemów. Wymagana jest jedynie znajomość funkcji date oraz strtotime, które operują na datach. Pierwsza formatuje wyświetlane daty zaś druga konwertuje daty do znacznika czasu.

Wrzesień 25, 2013 / Marcin Lewandowski

Ideałem była by sytuacja gdyby data była zapisywana zawsze w jednym formacie, jednak często mamy do czynienia z różnymi formatami i jesteśmy zmuszeni do konwersji danego ciągu znaków na obiekt daty. Jako że zapis daty w formacie „dd-mm-yyyy” nie jest tym co możemy bezkarnie przekazać podczas tworzenia obiektu Date, pokażę kilka sposobów na stworzenie obiektu […]

Wrzesień 24, 2013 / Marcin Lewandowski

Sprawdzić ile dni miał poprzedni miesiąc jest bardzo prostą operacją bowiem sprowadza się do cofnięcia o miesiąc od bieżącej daty i wywołania funkcji date z parametrem „t”. Poniżej przedstawię kilka sposobów na wykonanie tego zadania.