P O R A D Y - I T

Ładowanie

Jak wyświetlić w TWIG-u czas na podstawie ilości sekund ?

Chcąc wyświetlić czas na podstawie sekund w TWIG-u możesz natknąć się na taki drobny problem, a mianowicie będzie dodawana np. jedna godzina do prawdziwego czasu. Poniżej szybkie wyjaśnienie jak to zrobić prawidłowo ;) (więcej…)

[MySQL] ERROR 1292 (22007): Incorrect datetime value: ‚0000-00-00 00:00:00’

Po aktualizacji MySQL-a do wersji 5.7 możecie spotkać się z błędem "ERROR 1292 (22007): Incorrect datetime value: '0000-00-00 00:00:00'". Bowiem od tej wersji MySQL już nie akceptuje wartości zerowej w polu daty (date) oraz daty i czasu (datetime). (więcej…)

[PHP] Jak w prosty sposób dodać dni, godziny, minuty, sekundy do jakiejś daty ?

PHP udostępnia prosty mechanizm operacji na dacie i czasie co sprawia, że dodawanie dni, godzin, minut oraz sekund jest bardzo proste. Do tego celu wykorzystamy funkcję date, do której przekażemy znacznik czasu zwrócony z funkcji strtotime. (więcej…)

[JavaScript] W jaki sposób umieścić na stronie zegar podający aktualną godzinę ?

Java Script daje nam bardzo duże możliwości jeśli chodzi o wszelkie dynamiczne elementy na stronie. Takim fajnym bajerem właśnie będzie zegar pokazujący aktualną godzinę w miejscu przez nas wskazanym. (więcej…)

[PHP] Jak sprawdzić numer dnia tygodnia na podstawie daty w formacie RRRR-MM-DD ?

W tym przypadku pierwszym zadaniem jakie powinniśmy wykonać jest wydzielenie roku, miesiąca oraz dnia. Zrobimy to wykorzystując funkcję explode, która potrafi podzielić ciąg znaków na tablice wiedząc tylko jaki separator oddziela poszczególne elementy. W tym przypadku separatorem jest "-" znak

[PHP] W jaki sposób pobrać i wyświetlić czas z atomowego wzorca czasu ?

Aby pobrać atomowy wzorzec czasu musimy połączyć się z serwerem time-a.nist.gov, który zwróci nam binarny ciąg będący wzorcem czasu, następnie ciąg ten należy prze konwertować na UNIX-owy znacznik czasu, który można wykorzystać w funkcji date. (więcej…)

[PHP] Jak wypisać wszystkie dni istniejące między określonymi datami ?

Wypisanie wszystkich dni pomiędzy określonymi datami jest operacją dość prostą i nie powinna nikomu przysporzyć większych problemów. Wymagana jest jedynie znajomość funkcji date oraz strtotime, które operują na datach. Pierwsza formatuje wyświetlane daty zaś druga konwertuje daty do znacznika czasu.

[JavaScript] Jak zmienić ciąg znaków reprezentujący datę w formacie „dd-mm-yyyy” na obiekt Date ?

Ideałem była by sytuacja gdyby data była zapisywana zawsze w jednym formacie, jednak często mamy do czynienia z różnymi formatami i jesteśmy zmuszeni do konwersji danego ciągu znaków na obiekt daty. Jako że zapis daty w formacie "dd-mm-yyyy" nie jest

[PHP] Jak sprawdzić, ile dni miał poprzedni miesiąc?

Sprawdzić ile dni miał poprzedni miesiąc jest bardzo prostą operacją bowiem sprowadza się do cofnięcia o miesiąc od bieżącej daty i wywołania funkcji date z parametrem "t". Poniżej przedstawię kilka sposobów na wykonanie tego zadania. (więcej…)