KategorieProgramowanie

[PHP] Jak sprawdzić numer dnia tygodnia na podstawie daty w formacie RRRR-MM-DD ?

W tym przypadku pierwszym zadaniem jakie powinniśmy wykonać jest wydzielenie roku, miesiąca oraz dnia. Zrobimy to wykorzystując funkcję explode, która potrafi podzielić ciąg znaków na tablice wiedząc tylko jaki separator oddziela poszczególne elementy. W tym przypadku separatorem jest „-” znak minus.

 $arrData = explode('-', '2009-02-04'); 

Mając taką tablicę możemy utworzyć znacznik czasu wykorzystując funkcję mktime, który posłuży nam do wyświetlenia dnia tygodnia.

$ts = mktime(0,0,0,$arrData[0],$arrData[2],$arrData[1]);

Mając już znacznik czasu możemy wyświetlić numer dnia tygodnia funkcją date, która jako pierwszy parametr przyjmuje format daty (w tym przypadku jest to tylko litera „N”), zaś drugim parametrem jest właśnie znacznik czasu.

 echo date('N', $znacznik); 

Pełen kod zajmuje zaledwie dwie linijki i wygląda następująco:


$arrData = explode('-', '2009-02-04');
$ts = mktime(0,0,0,$arrData[0],$arrData[2],$arrData[1]);

echo date('N', $ts);

KategorieProgramowanieWeb Developer

[JavaScript] Jak zmienić ciąg znaków reprezentujący datę w formacie „dd-mm-yyyy” na obiekt Date ?

Ideałem była by sytuacja gdyby data była zapisywana zawsze w jednym formacie, jednak często mamy do czynienia z różnymi formatami i jesteśmy zmuszeni do konwersji danego ciągu znaków na obiekt daty. Jako że zapis daty w formacie „dd-mm-yyyy” nie jest tym co możemy bezkarnie przekazać podczas tworzenia obiektu Date, pokażę kilka sposobów na stworzenie obiektu z daty zapisanej w takim formacie.
Czytaj dalej