Październik 16, 2013 / Marcin Lewandowski
[MySQL] Jak posortować rekordy według dnia tygodnia ?

Bazy danych dają nam duże możliwości w zakresie ich przeszukiwania i przeglądania zgromadzonych w nich danych. Tak więc powinniśmy opanować podstawowe funkcje jakie nam oferują, taką właśnie funkcją jest funkcja DATE_FORMAT, która tak samo jak funkcja date w PHP pozwala na dowolne sformatowanie daty. To właśnie nią się posłużymy do przesortowania rekordów po dniu tygodnia.

Wrzesień 04, 2013 / Marcin Lewandowski
[MySQL] Jak zamienić format daty z RRRR-M-D na RRRR-MM-DD ?

Standardowo do formatowania daty w MySQL posługujemy się funkcją DATE_FORMAT jednak w przypadku tej funkcji musimy mieć już datę w formacie RRRR-MM-DD my zaś mamy datę nieco inaczej sformatowaną.