P O R A D Y - I T

Ładowanie

[MySQL] ERROR 1292 (22007): Incorrect datetime value: ‚0000-00-00 00:00:00’

Po aktualizacji MySQL-a do wersji 5.7 możecie spotkać się z błędem "ERROR 1292 (22007): Incorrect datetime value: '0000-00-00 00:00:00'". Bowiem od tej wersji MySQL już nie akceptuje wartości zerowej w polu daty (date) oraz daty i czasu (datetime). (więcej…)

[Nginx] Jak rozwiązać problem Nginx: 413 Request Entity Too Large Error ?

Problem zawarty w tytule wpisu jest związany z przesłaniem w żądaniu zbyt wielu informacji przez co samo żądanie jest zbyt duże. Identyfikacja rozmiaru żądania następuje poprzez wartość Content-Length zawartą w nagłówku. Jeśli ta wartość będzie większa niż maksymalny dopuszczalny rozmiar

[MySQL] Co zrobić z błędem „Error caused by sql_mode=only_full_group_by”

Jeśli dokonaliście aktualizacji MySQL-a do wersji 5.7.5+ i zauważyliście, że część waszych zapytań wykorzystująca GROUP BY przestała działać to powinniście wiedzieć, że jest to spowodowane zmianami jakie zaszły w MySQL-u. (więcej…)