P O R A D Y - I T

Ładowanie

[PHP] Jak podzielić ciąg znaków bez dzielenia słów ?

W różnych przypadkach potrzebujemy podzielić jakiś dłuższy ciąg znaków. Z reguły będzie to jakiś fragment tekstu. Z takim podziałem wiąże się pewne ograniczenie, nie chcemy, aby były podział przebiegał w środku jakiegoś słowa. Rozwiązaniem tego problemu jest użycie jednej funkcji

[PHP] Jak sprawdzić numer dnia tygodnia na podstawie daty w formacie RRRR-MM-DD ?

W tym przypadku pierwszym zadaniem jakie powinniśmy wykonać jest wydzielenie roku, miesiąca oraz dnia. Zrobimy to wykorzystując funkcję explode, która potrafi podzielić ciąg znaków na tablice wiedząc tylko jaki separator oddziela poszczególne elementy. W tym przypadku separatorem jest "-" znak

[PHP] Jak pobrać z liczby wartość całkowitą oraz ułamkową ?

W jaki sposób mogę wyodrębnić z liczny jej wartość całkowitą i ułamkową ? (więcej…)