Wrzesień 07, 2013 / Marcin Lewandowski
[PHP][ZF] Jak wyłączyć layout w kontrolerze ?

W niektórych przypadkach zachodzi potrzeba wyłączenia layoutu strony z poziomu określonej akcji danego kontrolera. Do tego celu w Zend Framework należy posłużyć się pomocnikiem akcji tak jak jest to pokazane poniżej: