P O R A D Y - I T

Ładowanie

[MySQL] ERROR 1292 (22007): Incorrect datetime value: ‚0000-00-00 00:00:00’

Po aktualizacji MySQL-a do wersji 5.7 możecie spotkać się z błędem "ERROR 1292 (22007): Incorrect datetime value: '0000-00-00 00:00:00'". Bowiem od tej wersji MySQL już nie akceptuje wartości zerowej w polu daty (date) oraz daty i czasu (datetime). (więcej…)

Jak dodać MySQL oraz Apache jako serwis w systemie Windows ?

Instalując czy to serwer Apache czy też serwer bazodanowy MySQL w systemie Windows chcemy, aby oprogramowanie to było uruchamiane wraz ze startem systemu. Najprostszym rozwiązaniem jest dodanie skrótów do autostartu co powinno nam zagwarantować, że dane programy zostaną uruchomione po

[MySQL] Co zrobić z błędem „Error caused by sql_mode=only_full_group_by”

Jeśli dokonaliście aktualizacji MySQL-a do wersji 5.7.5+ i zauważyliście, że część waszych zapytań wykorzystująca GROUP BY przestała działać to powinniście wiedzieć, że jest to spowodowane zmianami jakie zaszły w MySQL-u. (więcej…)

[MySQL] Jak sprawdzić rozmiar bazy danych ?

Chcąc sprawdzić rozmiar bazy danych z poziomy konsoli (czy też dowolnego klienta mysql) należy odwołać się do "information_schema" gdzie takowe informacje są przechowywane. (więcej…)

[Narzędzia] Jak ustawić automatyczne logowanie do phpMyAdmin-a ?

Pracując lokalnie z phpMyAdmin-em bardzo wygodnym rozwiązaniem jest automatyczne logowanie, kogo bowiem nie irytuje gdy wybiera jakąś opcję i zamiast oczekiwanego rezultatu otrzymuje ekran logowania ? (więcej…)

[MySQL] Jak usunąć wszystkie tabele z bazy ?

Do tematu możemy podejść na kilka sposobów, najprostszym zapewne jest usunięcie bazy danych i stworzenie jej na nowo co da pożądany efekt. Jednak nie zawsze mamy uprawnienia do usunięcia bazy danych, poniższe rozwiązania pokażą jak to wykonać bez tej operacji.

Jak zainstalować Nginx + PHP + MySQL + phpMyAdmin na Raspberry PI (Raspbian) ?

Raspberry PI dzięki swojej cenie znajduje bardzo wiele zastosowań, jednym z nich może być mini serwer www. Jednak ze względu na nie najmocniejszą specyfikację należy wykorzystywać lepiej zoptymalizowane wersje czy to serwera WWW np. Nginx czy też PHP (PHP-FPM). Poniżej

[MySQL] Jak posortować rekordy według własnej listy wartości ?

Sortowanie elementów jest czymś standardowym i nikt się specjalnie nie musi zastanawiać jak posortować listę rekordów w bazie. Jednak czasem spotykamy się z przypadkami, gdzie konieczne jest zdefiniowanie przez nas kolejności w jakiej rekordy powinny zostać posortowane. (więcej…)

[MySQL][XML] Jak eksportować rezultat zapytania do XML-a ?

Zapewne większość z was nie wie, że klient MySQL-a potrafi wyeksportować dane do pliku XML. Niestety, aby tego dokonać konieczny jest dostęp do wiersza poleceń na serwerze, co na serwerach współdzielonych raczej nie występuje. Jednak możemy przetestować tę możliwość na

[MySQL] W jaki sposób zmienić format daty pobieranej z bazy danych ?

Bazy danych udostępniają specjalne funkcje formatujące daty pozwalając na dowolną reprezentację przechowywanej daty w bazie. W przypadku bazy MySQL służy do tego funkcja DATE_FORMAT. (więcej…)