Grudzień 07, 2013 / Marcin Lewandowski
[MySQL] Co oznaczają liczby przy typach liczbowych INT(11) ?

Większość z nas używa programów do zarządzania bazami danych, w przypadku bazy MySQL najpopularniejszym jest PHPMyAdmin. Przedstawiony klient bazodanowy podobnie jak inne generują za nas zapytania tworzenia tabel w których widzimy zapisy INT(11) przy polach typu INT (ewentualnie zapis INT(10)). Część początkujących programistów uważa że zapis ten jest odpowiedzialny za ograniczenie ilości cyfr np. zapis […]

Listopad 26, 2013 / Marcin Lewandowski
[MySQL] W jaki sposób dodać kolumnę z numeracją kolejnych rekordów ?

Przy wyświetlaniu listy rekordów czy to na stronie internetowej czy w aplikacji desktopowej z reguły mam numerację rekordów co często ułatwia życie. Jestem za tym, aby tego typu numeracje robić po stronie widoku nie zaś zaprzęgać do tego bazę danych, lecz ile razy przeglądamy bazę danych w konsoli czy kliencie bazodanowym, a numeracja by się […]

Listopad 05, 2013 / Marcin Lewandowski
[MySQL] Jak zadać pytanie o wszystkie wpisy między godziną 8 a 9 nie zależnie od daty ?

W zależności od sposobu przechowywania daty i czasu rozwiązanie tego problemu może być różne. Na potrzeby tego przykładu założymy że mamy jedną kolumnę typu datetime. Jest to dość często spotykane rozwiązanie w projektowanych bazach. Typ kolumny mówi nam że będziemy mieli datę i czas zapisane razem np. „2013-11-05 12:00:00” co zmusza nas do wyizolowania tylko […]

Październik 17, 2013 / Marcin Lewandowski
[MySQL] Jak dodać zera wiodące do wartości w określonej kolumnie?

Dodawanie zer wiodących jest dość popularne w przypadku wszelkich dokumentów z numeracją np. faktury, korekty. Jakiś czas temu pisałem w artykule jak wykonać tę operację w PHP, jednak podobnie jak wiele innych operacji możemy wykonać i tę bezpośrednio z poziomu bazy danych, a posłuży nam do tego funkcja wbudowana LPAD.

Październik 17, 2013 / Marcin Lewandowski
[MySQL] W jaki sposób połączyć kilka kolumn w jedną ?

Łączenie kolumn po stronie bazy danych wydaje się mało zasadne, gdyż równie dobrze tę operację możemy wykonać po stronie widoku danej aplikacji, jednak zdarzają się przypadki w których takie połączenia są pożądane. Takim przypadkiem może być chęć stworzenia widoku w którym będzie od razu wypisane imię i nazwisko klienta bez niepotrzebnego rozbicia. Oczywiście baza umożliwia […]

Październik 16, 2013 / Marcin Lewandowski
[MySQL] Jak posortować rekordy według dnia tygodnia ?

Bazy danych dają nam duże możliwości w zakresie ich przeszukiwania i przeglądania zgromadzonych w nich danych. Tak więc powinniśmy opanować podstawowe funkcje jakie nam oferują, taką właśnie funkcją jest funkcja DATE_FORMAT, która tak samo jak funkcja date w PHP pozwala na dowolne sformatowanie daty. To właśnie nią się posłużymy do przesortowania rekordów po dniu tygodnia.

Wrzesień 04, 2013 / Marcin Lewandowski
[MySQL] Jak zamienić format daty z RRRR-M-D na RRRR-MM-DD ?

Standardowo do formatowania daty w MySQL posługujemy się funkcją DATE_FORMAT jednak w przypadku tej funkcji musimy mieć już datę w formacie RRRR-MM-DD my zaś mamy datę nieco inaczej sformatowaną.

Wrzesień 04, 2013 / Marcin Lewandowski
[MySQL] Jak policzyć ile produktów należy do danej kategorii ?

Agregacja danych jest niezbędnym elementem w większości projektów z jakimi można się spotkać, czy jest to sklep internetowy pokazujący liczbę produktów w kategoriach czy zwykła lista rekordów pokazująca ich łączną liczbę. W każdym przypadku mamy do czynienia z agregacją danych, która może zostać wykorzystana do różnych celów czy to wyznaczenie maksimum, minimum, średniej czy zwykłego […]