Archiwa tagu: MySQL

[MySQL] Co oznaczają liczby przy typach liczbowych INT(11) ?

Większość z nas używa programów do zarządzania bazami danych, w przypadku bazy MySQL najpopularniejszym jest PHPMyAdmin. Przedstawiony klient bazodanowy podobnie jak inne generują za nas zapytania tworzenia tabel w których widzimy zapisy INT(11) przy polach typu INT (ewentualnie zapis INT(10)). Część początkujących programistów uważa że zapis ten jest odpowiedzialny za ograniczenie ilości cyfr np. zapis… Czytaj dalej »

[MySQL] W jaki sposób dodać kolumnę z numeracją kolejnych rekordów ?

Przy wyświetlaniu listy rekordów czy to na stronie internetowej czy w aplikacji desktopowej z reguły mam numerację rekordów co często ułatwia życie. Jestem za tym, aby tego typu numeracje robić po stronie widoku nie zaś zaprzęgać do tego bazę danych, lecz ile razy przeglądamy bazę danych w konsoli czy kliencie bazodanowym, a numeracja by się… Czytaj dalej »

[MySQL] Jak zadać pytanie o wszystkie wpisy między godziną 8 a 9 nie zależnie od daty ?

W zależności od sposobu przechowywania daty i czasu rozwiązanie tego problemu może być różne. Na potrzeby tego przykładu założymy że mamy jedną kolumnę typu datetime. Jest to dość często spotykane rozwiązanie w projektowanych bazach. Typ kolumny mówi nam że będziemy mieli datę i czas zapisane razem np. „2013-11-05 12:00:00” co zmusza nas do wyizolowania tylko… Czytaj dalej »

[MySQL] W jaki sposób połączyć kilka kolumn w jedną ?

Łączenie kolumn po stronie bazy danych wydaje się mało zasadne, gdyż równie dobrze tę operację możemy wykonać po stronie widoku danej aplikacji, jednak zdarzają się przypadki w których takie połączenia są pożądane. Takim przypadkiem może być chęć stworzenia widoku w którym będzie od razu wypisane imię i nazwisko klienta bez niepotrzebnego rozbicia. Oczywiście baza umożliwia… Czytaj dalej »

[MySQL] Jak posortować rekordy według dnia tygodnia ?

Bazy danych dają nam duże możliwości w zakresie ich przeszukiwania i przeglądania zgromadzonych w nich danych. Tak więc powinniśmy opanować podstawowe funkcje jakie nam oferują, taką właśnie funkcją jest funkcja DATE_FORMAT, która tak samo jak funkcja date w PHP pozwala na dowolne sformatowanie daty. To właśnie nią się posłużymy do przesortowania rekordów po dniu tygodnia.

[MySQL] Jak policzyć ile produktów należy do danej kategorii ?

Agregacja danych jest niezbędnym elementem w większości projektów z jakimi można się spotkać, czy jest to sklep internetowy pokazujący liczbę produktów w kategoriach czy zwykła lista rekordów pokazująca ich łączną liczbę. W każdym przypadku mamy do czynienia z agregacją danych, która może zostać wykorzystana do różnych celów czy to wyznaczenie maksimum, minimum, średniej czy zwykłego… Czytaj dalej »