Luty 26, 2014 / Marcin Lewandowski
[Excel] Jak obliczyć liczbę dni pomiędzy datami ?

Excel udostępnia bardzo prostą metodę na wyliczenie liczby dni pomiędzy dwiema datami. Cała operacja sprowadza się do wprowadzenia interesujących nas dat do komórek arkusza i wykonania odejmowania na tychże komórkach.

Grudzień 06, 2013 / Marcin Lewandowski

W związku z tym że nie ma gotowej funkcji na wyciągnięcie informacji ile razy w ciągu miesiąca wystąpił dany dzień to my napiszemy sobie takową. Założenie jest proste, przekazujemy do funkcji nazwę dnia np. „Piątek”, a funkcja zwraca informację ile razy występuje w danym miesiącu i roku.

Październik 22, 2013 / Marcin Lewandowski

W tym przypadku pierwszym zadaniem jakie powinniśmy wykonać jest wydzielenie roku, miesiąca oraz dnia. Zrobimy to wykorzystując funkcję explode, która potrafi podzielić ciąg znaków na tablice wiedząc tylko jaki separator oddziela poszczególne elementy. W tym przypadku separatorem jest „-” znak minus. Mając taką tablicę możemy utworzyć znacznik czasu wykorzystując funkcję mktime, który posłuży nam do […]

Październik 16, 2013 / Marcin Lewandowski
[MySQL] Jak posortować rekordy według dnia tygodnia ?

Bazy danych dają nam duże możliwości w zakresie ich przeszukiwania i przeglądania zgromadzonych w nich danych. Tak więc powinniśmy opanować podstawowe funkcje jakie nam oferują, taką właśnie funkcją jest funkcja DATE_FORMAT, która tak samo jak funkcja date w PHP pozwala na dowolne sformatowanie daty. To właśnie nią się posłużymy do przesortowania rekordów po dniu tygodnia.

Październik 14, 2013 / Marcin Lewandowski
[Excel] Jak pobrać aktualną datę ?

Większość arkuszy jest tworzona z myślą o automatyzacji pewnych zadań. Nic więc dziwnego, że chcielibyśmy aby nasz arkusz pokazywał aktualną datę po jego otwarciu. Z pomocą w takich przypadkach przychodzą nam standardowe funkcje wbudowane w Excela. W tym przypadku należy wykorzystać funkcję NOW.

Październik 10, 2013 / Marcin Lewandowski

Wypisanie wszystkich dni pomiędzy określonymi datami jest operacją dość prostą i nie powinna nikomu przysporzyć większych problemów. Wymagana jest jedynie znajomość funkcji date oraz strtotime, które operują na datach. Pierwsza formatuje wyświetlane daty zaś druga konwertuje daty do znacznika czasu.

Wrzesień 24, 2013 / Marcin Lewandowski

Sprawdzić ile dni miał poprzedni miesiąc jest bardzo prostą operacją bowiem sprowadza się do cofnięcia o miesiąc od bieżącej daty i wywołania funkcji date z parametrem „t”. Poniżej przedstawię kilka sposobów na wykonanie tego zadania.

Sierpień 22, 2013 / Marcin Lewandowski
[PHP] W jaki sposób uzyskać nazwę np. Wtorek znając jedynie datę ?

Posiadając jedynie datę zapisaną w formacie RRRR-MM-DD możemy sformatować ją w dowolny sposób i uzyskać bardzo dużo informacji chociażby jaki to był dzień tygodnia. Niestety jednak nie otrzymamy tej informacji w naszym kochanym języku, aby tego dokonać dodatkowo posłużymy się tablicą pomocniczą.