KategorieProgramowanie

[PHP] Jak skasować zmienną lub element tablicy ?

Usuwanie zmiennych ma zasadniczy jeden cel, zwolnić pamięć zajętą przez zmienną. Należy bowiem pamiętać że mamy ograniczony rozmiar pamięci jaki możemy wykorzystać, a niektóre zmienne potrafią zająć jej całkiem sporo. Do usuwania zmiennych służy funkcja unset, która także potrafi usunąć element tablicy.
Czytaj dalej

KategorieProgramowanie

[PHP] W jaki sposób policzyć ile plików znajduje się w katalogu ?

Zliczenie ilości plików w katalogu jest dość prostą operacją, którą można wykonać na wiele sposobów. W zależności od wybranych funkcji operujących na plikach i katalogach operacja ta będzie wyglądała nieco inaczej, ja posłużę się funkcjami “opendir”, “readdir” jednak równie dobrze można skorzystać z funkcji “dir” co nie zmieni samej idei rozwiązania.
Czytaj dalej

KategorieProgramowanie

[PHP] Jak sprawdzić numer dnia tygodnia na podstawie daty w formacie RRRR-MM-DD ?

W tym przypadku pierwszym zadaniem jakie powinniśmy wykonać jest wydzielenie roku, miesiąca oraz dnia. Zrobimy to wykorzystując funkcję explode, która potrafi podzielić ciąg znaków na tablice wiedząc tylko jaki separator oddziela poszczególne elementy. W tym przypadku separatorem jest “-” znak minus.

 $arrData = explode('-', '2009-02-04'); 

Mając taką tablicę możemy utworzyć znacznik czasu wykorzystując funkcję mktime, który posłuży nam do wyświetlenia dnia tygodnia.

$ts = mktime(0,0,0,$arrData[0],$arrData[2],$arrData[1]);

Mając już znacznik czasu możemy wyświetlić numer dnia tygodnia funkcją date, która jako pierwszy parametr przyjmuje format daty (w tym przypadku jest to tylko litera “N”), zaś drugim parametrem jest właśnie znacznik czasu.

 echo date('N', $znacznik); 

Pełen kod zajmuje zaledwie dwie linijki i wygląda następująco:


$arrData = explode('-', '2009-02-04');
$ts = mktime(0,0,0,$arrData[0],$arrData[2],$arrData[1]);

echo date('N', $ts);